• EnglishEnglish
  • За нас
  • Мисия

Регионална библиотека “Любен Каравелов” е водещ културен институт с вековна история и традиции, работеща за укрепване, популяризиране и развитие на българската идентичност, култура и духовни ценности. Библиотеката е значим и притегателен център в предоставянето на достъп до знание, информация и услуги за всички жители и общности в Русе и региона.

Нашата мисия е да създаваме и поддържаме условия за устойчиво културно развитие и духовно консолидиране на общността; да предоставяме качествени информационни, образователни и културни услуги; да осигуряваме равни възможности за достъп до образование и активно участие в обществения живот на жителите на Русе и региона; да подкрепяме ученето през целия живот като интегрален елемент на обществото на знанието; да предлагаме иновативни услуги и решения в полза на местната общност с оглед нейните потребности, тъй като вярваме, че нашите потребители не са просто клиенти, а са причината за съществуването на библиотеката.

Споделяме ценностите, заложени в идеята за Русе като град на свободния дух и полагаме усилия за утвърждаването на  града ни като общност на търсещи, можещи и талантливи хора.

Работим за утвърждаване авторитета на Регионална библиотека “Любен Каравелов”, като следваме съвременните тенденции в развитието на обществените библиотеки.