• EnglishEnglish
  • За нас
  • Структура

НАПРАВЛЕНИЕ  "ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ“

Сектор “Заемна за дома”  - обслужват се читатели на възраст над 14 години. Предоставят се художествена, учебна и научна литература. Може да се заемат едновременно до 5 заглавия за 20 дни.

Осигурява се безплатен интернет достъп.

Сектор “Читалня” –  предоставят се на място периодични издания, книги, стандарти, колекции от ценни и редки издания. Може да се ползват базите данни на правно-информационната система СИЕЛА.

Осигурява се безплатен интернет достъп.

Сектор “Литература за чуждоезиково обучение” – предоставят се учебна и художествена литература, аудио-, видео- и електронни документи, периодични издания, информация за индивидуални квалификационни курсове на преподаватели, за обучение в чужбина и курсове по чужди езици в Русе. Прави се предварителна заявка за провеждане на уроци. Функционират Ресурсен център на Гьоте-Институт България и Френски център.

Сектор “Изкуство” – предоставят се специализирани издания по изкуствата – периодични издания, книги, албуми, нотни издания, грамофонни плочи, аудиокасети и CD, DVD филми, репродукции на картини. Разполага с Музикално студио за прослушване на музикални произведения и за презаписи.

Сектор “Детски” - предоставят се художествена, учебна и научно-популярна литература. Предоставят се вестници и списания, книги, CD, DVD филми. Изработват се  препоръчителни списъци с литература за ученици I-VII клас. Организират се изложби на детско творчество, викторини, състезания по актуални теми, лятна програма за деца. Обособен е кът за най-малките.

Поддържа се специализиран детски сайт и се предоставя безплатен интернет достъп.

Сектор „Книгохранилище” –съхраняват се библиотечните колекции. Изпълняват се читателски поръчки за заемане на библиотечни документи за читалня.

НАПРАВЛЕНИЕ “РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ“

Сектор “Справочно-библиографска дейност и междубиблиотечно заемане”  - изработват се писмени тематични библиографски справки, препоръчителни библиографски списъци, библиографски указатели. Предлагат се дистанционни услуги по електронна поща и телефон, годишен абонамент на фирми и граждани за текуща информация по определена тема.

Междубиблиотечното книгозаемане изпълнява поръчка на библиотечни материали от други библиотеки.

Сектор „Местна история, краезнание, редакционна и издателска дейност“ - предоставя се информация за Русе и региона от древността до наши дни в периодични издания, книги, снимки, картографски издания, ръкописи, компютърни разпечатки. Изработват се писмени библиографски справки и библиографски указатели. Правят се краеведски изследвания.

Поддържа се самостоятелна рубрика на сайта на Библиотеката.

Сектор „Обучение и квалификация“ - провежда курсове за придобиване на начални компютърни умения и ползване на Интернет.

Сектор „Автоматизация“ - поддържа автоматизираните библиотечни процеси и дейности в Библиотеката.

Методическа дейност - предоставя координационна и експертно-консултантска помощ за библиотеките от област Русе. Събира, обработва и анализира информацията за библиотеките от областта.

Връзки с обществеността - осъществява политика на информираност на общността за мисията, дейностите и инициативите на Библиотеката.

Книговезница -извършва се книговезка и подвързаческа дейност

НАПРАВЛЕНИЕ „ФОНДОВЕ И КАТАЛОЗИ “

Сектор "Комплектуване" – осъществява текущо обогатяване и допълване фондовете на библиотеката с нови библиотечни документи.

Сектор "Обработка и каталози" – в сектора се обработват, сигнират и каталогизират постъпващите библиотечни документи. Поддържа се  система от каталози в традиционен и електронен вид.

Сектор "Периодика" – поддържа, обработва и предоставя за ползване от читатели получаваните в Библиотеката периодични издания.

НАПРАВЛЕНИЕ "ФИНАНСОВО-АДМИНИСТРАТИВНА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ“

Осъществява финансовата и стопанска дейност на Библиотеката и поддържа материално - техническата база.

Остави съобщение
Работно време

понеделник - петък: 8.30 - 18.30 ч.
събота:                    9.30 - 17.00 ч. 

XX Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX OLYMPIIS"
Международен конкурс за екслибрис

Ежегоден, организиран от Регионална библиотека "Любен Каравелов". Краен срок за участие 31.05.2024 г.

Прочети повече
Змей Горянин (1905 - 1958)
Змей Горянин (1905 - 1958)
Псевдоним на писателя Светлозар Акендиев Димитров Прочети повече
Димитър Добрев
Димитър Добрев
Писател, общественик, редактор Прочети повече
Любен Каравелов
Любен Каравелов
Любен Каравелов и Русе Прочети повече