• EnglishEnglish
  • За нас
  • Структура

НАПРАВЛЕНИЕ  "ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ“

Сектор “Заемна за дома”  - обслужват се читатели на възраст над 14 години. Предоставят се художествена, учебна и научна литература. Може да се заемат едновременно до 5 заглавия за 20 дни.

Осигурява се безплатен интернет достъп.

Сектор “Читалня” –  предоставят се на място периодични издания, книги, стандарти, колекции от ценни и редки издания. Може да се ползват базите данни на правно-информационната система СИЕЛА.

Осигурява се безплатен интернет достъп.

Сектор “Литература за чуждоезиково обучение” – предоставят се учебна и художествена литература, аудио-, видео- и електронни документи, периодични издания, информация за индивидуални квалификационни курсове на преподаватели, за обучение в чужбина и курсове по чужди езици в Русе. Прави се предварителна заявка за провеждане на уроци. Функционират Ресурсен център на Гьоте-Институт България и Френски център.

Сектор “Изкуство” – предоставят се специализирани издания по изкуствата – периодични издания, книги, албуми, нотни издания, грамофонни плочи, аудиокасети и CD, DVD филми, репродукции на картини. Разполага с Музикално студио за прослушване на музикални произведения и за презаписи.

Сектор “Детски” - предоставят се художествена, учебна и научно-популярна литература. Предоставят се вестници и списания, книги, CD, DVD филми. Изработват се  препоръчителни списъци с литература за ученици I-VII клас. Организират се изложби на детско творчество, викторини, състезания по актуални теми, лятна програма за деца. Обособен е кът за най-малките.

Поддържа се специализиран детски сайт и се предоставя безплатен интернет достъп.

Сектор „Книгохранилище” –съхраняват се библиотечните колекции. Изпълняват се читателски поръчки за заемане на библиотечни документи за читалня.

НАПРАВЛЕНИЕ “РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ“

Сектор “Справочно-библиографска дейност и междубиблиотечно заемане”  - изработват се писмени тематични библиографски справки, препоръчителни библиографски списъци, библиографски указатели. Предлагат се дистанционни услуги по електронна поща и телефон, годишен абонамент на фирми и граждани за текуща информация по определена тема.

Междубиблиотечното книгозаемане изпълнява поръчка на библиотечни материали от други библиотеки.

Сектор „Местна история, краезнание, редакционна и издателска дейност“ - предоставя се информация за Русе и региона от древността до наши дни в периодични издания, книги, снимки, картографски издания, ръкописи, компютърни разпечатки. Изработват се писмени библиографски справки и библиографски указатели. Правят се краеведски изследвания.

Поддържа се самостоятелна рубрика на сайта на Библиотеката.

Сектор „Обучение и квалификация“ - провежда курсове за придобиване на начални компютърни умения и ползване на Интернет.

Сектор „Автоматизация“ - поддържа автоматизираните библиотечни процеси и дейности в Библиотеката.

Методическа дейност - предоставя координационна и експертно-консултантска помощ за библиотеките от област Русе. Събира, обработва и анализира информацията за библиотеките от областта.

Връзки с обществеността - осъществява политика на информираност на общността за мисията, дейностите и инициативите на Библиотеката.

Книговезница -извършва се книговезка и подвързаческа дейност

НАПРАВЛЕНИЕ „ФОНДОВЕ И КАТАЛОЗИ “

Сектор "Комплектуване" – осъществява текущо обогатяване и допълване фондовете на библиотеката с нови библиотечни документи.

Сектор "Обработка и каталози" – в сектора се обработват, сигнират и каталогизират постъпващите библиотечни документи. Поддържа се  система от каталози в традиционен и електронен вид.

Сектор "Периодика" – поддържа, обработва и предоставя за ползване от читатели получаваните в Библиотеката периодични издания.

НАПРАВЛЕНИЕ "ФИНАНСОВО-АДМИНИСТРАТИВНА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ“

Осъществява финансовата и стопанска дейност на Библиотеката и поддържа материално - техническата база.

Остави съобщение
Работно време

понеделник - петък: 8.30 - 18.30 ч.
събота:                    9.30 - 17.00 ч. 

XIX Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX DILEMMA"
Международен конкурс за екслибрис

Ежегоден, организиран от Регионална библиотека "Любен Каравелов". Краен срок за участие 31.05.2023 г.

Прочети повече
Европейска нощ на литературата 2023
Европейска нощ на литературата 2023
Библиотеката се включва с читателско гнездо „Вечер на скандинавската литература“ Прочети повече
Европейска нощ на учените | SEARCH 2023
Европейска нощ на учените | SEARCH 2023
Русенска търговско-индустриална камара е регионалният организатор за Русе на инициативата, а Регионална библиотека „Любен Каравелов“ е партньор Прочети повече