от 1922 до 1932

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Произведения > Отделни публикации
1922

 95. Спомен : [Стих.]. // Светли зари, ІІ, 1922, № 7, с. 109.

 96. Спомни си : [Стих.]. // Светли зари, ІІ, 1922, № 8-10, с. 133.

1923

 97. Ти няма да се върнеш при мене възжелана… : [Стих.]. // Светли зари, ІІI, 1923, № 2, с. 26


1925

 98. Помен : [Стих.]. // Стяг, I, 1925, № 1, с. 3-4.

 99. Полски песни : [Стих.]. // Стяг, I, 1925, № 4, с. 3.

1926

 100. Спомен. - Ранна пролет. - Нощ. - Вечерна разходка. - Молба : [Стих.]. // Северянин (Русе), І, № 2, февр. 1926,                с. 5-6.

 101. Димчо Дебелянов : [Стих.]. // Хиперион, V, 1926, № 4, с. 183.

 102. Връщане. - На кладбище грез : [Стих.]. // Северянин (Русе), І, № 4, апр. 1926, с. 5.

 103. Нощем. - Зов. - Утрин : [Стих.]. // Хиперион, V, 1926, № 5-6, с. 241-243.

                                  В рубриката „Антология на младите“.

                                  Вж и № 792.


 104. Есенна соната : [Стих.]. // Хиперион, V, 1926, № 8, с. 386-388.

1927

      105. Панихида : [Стих.]. // Хиперион, VI, 1927, № 3, с. 103-104.

1928

     106. Добри П. Чинтулов. // Светлоструй (с. Щръклево), І, № 4, септ. 1928, с. [4].

                                  В рубриката „Наши писатели“.


 107. Из "Аз и другият". // Светлоструй (с. Щръклево), І , № 5, окт. 1928, с. [9].

                                  Откъси от книгата „Аз и другият“.


 108. Полски песни : [Стих.]. // Светлоструй (с. Щръклево), І , № 5, окт. 1928, с. [5].

                                  В приложението „Пантеон“.

 109. Изповеди : [Стих.]. // Северянин (Русе), ІІ, № 1, 15 окт. 1928, с. 2.

                                  В приложението „Пантеон“.


 110. Пасторал : [Стих.]. // Северянин (Русе), II, № 2, 1 ноем. 1928, с. 2-3.

 111. Възторг : [Стих.]. // Северянин (Русе), ІІ, № 3, 15 ноем. 1928, с. 2.

112. Райко Жинзифов. // Светлоструй (с. Щръклево), І , № 7, дек. 1928, с. [4].

                                  В рубриката „Антология на младите“.


1929

 113. Г[еорги] С. Раковски. // Светлоструй (с. Щръклево), І , № 9, февр. 1929, с. [4].

                      В рубриката "Наши писатели". 114. Аз знам. - То беше сън. - Сън : [Стих.]. // Светлоструй (с. Щръклево), І , № 10, март 1929, с. [2].


 115. Възторг : [Стих.]. // Хиперион, VІІІ, 1929, № 5-6, с. 219.

 116. Помниш ли дивият бяг на конете... ; Пее звън от шейна : [Стих.]. // Северянин (Русе), ІІ, № 9-10, 15 юни 1929,                с. 2.


 117. Христо Г. Данов. // Светлоструй (с. Щръклево), ІІ, № 2, окт. 1929, с. [4].

                      В рубриката "Наши писатели".


 118. Старите гробища : [Стих.]. // Светлоструй (с. Щръклево), ІІ , № 3, ноем. 1929, с. [2].

 119. Петко Р. Славейков. // Светлоструй (с. Щръклево), ІІ, № 4, дек. 1929, с. [4].

                      За живота на писателя в рубриката „Наши писатели“.


1930

 120. Нощ. - Старите гробища. - Утро. - Към природата. - Чучулига. // Календар-сборник Светлоструй за 1930 /                Под ред. на Димитър Добрев. - с. Щръклево, Русенско, 1930, с. [201-204].

                                  Съдържа и кратки биогр. данни. 121. Петко Р. Славейков : Писателска дейност. // Светлос-труй (с. Щръклево), ІІ, № 5, ян. 1930, с. [8].

                      За поезията му в рубриката „Наши писатели“. 122. Бачо Киро : Един забравен светец. // Светлоструй (с. Щръклево), ІІ, № 6, февр. 1930, с. [4].

                                  В рубриката „Наши писатели“.


 123. Бачо Киро : II. // Светлоструй (с. Щръклево), ІІ , № 8, апр. 1930, с. [4].

                                  В рубриката „Наши писатели“.


 124. Бачо Киро : III. // Светлоструй (с. Щръклево), ІІ , № 9, май 1930, с. [5-6].

                                  В рубриката „Български писатели“.


 125. Земя и слънце - лирична проза от Георги Хрусанов, Сливен, 1930 : [Рец.]. // Светлоструй (с. Щръклево), ІІ , № 9,                 май 1930, с. [6].

                                  В рубриката „Сред книгите и списанията“.


 126. Бачо Киро : IV. // Светлоструй (с. Щръклево), ІІ , № 10, юни 1930, с. [6-7].

                                  В рубриката „Български писатели“.


 127. Делиормански сонети : На Павел Спасов. // Хиперион, ІХ, 1930, № 9-10, с. 379-380.

                                  Съдържа: Син ; Одаята ; Айша ; Нощ.


1931

 128. За народния учител : [Публицистика]. // Светлоструй (с. Щръклево), ІІI, № 5-6, февр. 1931, с. [4].

 129. Поп Харитон. // Детски живот, ІІ, 1931-1932, № 2, с. 8-11.

 130. През огън : Роман от Добри Немиров : [Рец.]. // Знаме, 7, № 271, 27 ноем. 1931, с. 2.

 131. Панчова жалба : [Стих.]. // Детски живот, ІІ, 1931-1932, № 4, с. 13.

 132. Странни коледари : [Разказ]. // Детски живот, ІІ, 1931-1932, № 4, с. 8-10.

                                  Съдържа и биогр. данни за Матей Преображенски от автора.

                                  Вж и № 822.


 133. Истински баща : Ист. разказ. // Детски живот, ІІ, 1931-1932, № 5, с. 8-10.

 134. Котаракът Панчо си направи ски : [Стих.]. // Детски живот, ІІ, 1931-1932, № 5, с. 15.

 135. Панчо всичко знае : [Стих.]. // Детски живот, ІІ, 1931-1932, № 6, с.15.

 136. Чорбаджийски дълг : [Разказ]. // Детски живот, ІІ, 1931-1932, № 6, с. 9-12.

                               Вж и № 857.


 137. Трогателна история. // Зора, XIII, N 3797, 28 февр. 1932, с. 2.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 138. Панчовата пролетна дрямка : [Стих.]. // Детски живот, ІІ, 1931-1932, № 7, с. 15.

 139. Черна пролет : Ист. разказ. // Детски живот, ІІ, 1931-1932, № 7, с. 8-10.

 140. Кочо Чистименски : Ист. разказ. // Детски живот, ІІ, 1931-1932, № 8, с. 9-12.

1932

 141. В локала ; Картина ; Полунощ ; Черна котка : [Стих.]. // Стара планина, I, 1932, № 1, с. 6-7.

                                  Вж и № 817.


 142. Във влака : [Стих.]. // Светлоструй (с. Щръклево), V, № 1, септ. 1932, с. 2.


 143. Злополучният курорт на Панчо котарака : [Стих.]. // Детски живот, ІІІ, 1932-1933, № 1, с. 15.


 144. Предател : Ист. разказ. // Детски живот, ІІІ, 1932-1933, № 1, с. 8-10.


 145. Любов и престъпление : [Стих.]. // Зора, ХІV, № 3960, 15 септ. 1932, с. 6.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 146. Панчовата ловджийска беда. // Детски живот, ІІІ, 1932-1933, № 2, с. 14.

 147. Човещина : Ист. разказ. // Детски живот, ІІІ, 1932-1933, № 2, с. 8-10.

 148. Децата бива ли да четат вестници? : [Публицистика]. // Лит. глас, ІV, № 163, 8 окт. 1932, с. 4.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 149. Истински сюжет : [Публицистика]. // Лит. глас,V, № 165, 22 окт. 1932, с. 4.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката „От сряда до сряда“.


 150. У нас всичко може : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 166, 29 окт. 1932, с. 4.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката „От сряда до сряда“.


 151. Interieur : [Стих.]. // Стара планина, I, 1932, № 3, с. 5.

 152. Майка : Ист. разказ. / Худож. Кирил Буюклийски. // Детски живот, ІІІ, 1932-1933, № 3, с. 8-11.

 153. Панчовото вегетариянство: [Стих.]. // Детски живот, ІІІ, 1932-1933, № 3, с. 15.

 154. Маркови кули от г[осподин] Т[одор] Дашков : [Рец.]. // Нар. борба (Русе), II, № 149, 4 ноем. 1932.

 155. Криминално произшествие : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 167, 5 ноем. 1932, с. 3.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката „От сряда до сряда“. 156. Широка компетентност : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 169, 19 ноем. 1932, с. 6.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката „От сряда до сряда“.


 157. Виновница : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 170, 26 ноем. 1932, с. 4.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката „От сряда до сряда“.


 158. Маркови кули : Легенда. // Детски живот, ІІІ, 1932-1933, № 4, с. 8-10.

 159. Пред Нова година : [Стих.]. // Стара планина, I, 1932, № 4, с. 7.

 160. Епидемии : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 171, 4 дек. 1932, с. 4.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката „От сряда до сряда“.


 161. Не е лесно... : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 172, 11 дек. 1932, с. 4.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  Критика на спектакъла „Секулова невеста“ в Народния теа-тър в рубриката „От сряда до сряда“.


 162. Народни мъдрости с коментарии : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 173, 18 дек. 1932, с. 6.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката „От сряда до сряда“.


 163. Сензация : Интелигентски размишления. // Щурец, І, № 1, 24 дек. 1932, с. 3.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 164. Нова година : Интелигентски размишления. // Щурец, І, № 2, 30 дек. 1932, с. 2.

                                  Подпис: Змей Горянин.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню