от 1933

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Произведения > Отделни публикации
1933

 165. История. // Рибарски прегл., III, 1933, № 5, с. 79-80.

                                  Подпис: Змей Горянин.


     166. Каин пред иконата : Стих. // Светлоструй, юбил. брой, 1928-1933, с. 13.

 167. Светлоструй : Акростих. // Светлоструй, юбил. брой, 1928-1933, с. 3.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 168. Привечер : [Стих.]. // Стара планина, I, 1933, № 8, с. 2.

 169. Разказ за радиолюбители. // Време, II, № 587, 2 окт. 1933, с. 5.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В бр. 20 на хумористичното приложение „Веселото врeме“.


 170. Честита Нова година! : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 175, 1 ян. 1933, с. 4.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката „От сряда до сряда“.


 171. Предпразнична консумативна елегия. // Щурец, І, № 3, 7 ян. 1933, с. 2.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 172. Рождество Христово : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 176, 8 ян. 1933, с. 4.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката „От сряда до сряда“.


 173. Надничарката : [Стих.]. // Щурец, І, № 4, 14 ян. 1933, с. 4.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 174. Счупени пера : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 177, 15 ян. 1933, с. 6.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката „От сряда до сряда“.


 175. История : По случай пристигането на италиянската кралица : [Стих.]. // Щурец, І, № 5, 21 ян. 1933, с. 3.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 176. Картинка : [Стих.]. // Щурец, І, № 6, 28 ян. 1933, с. 3.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 177. Свинчовци и разни други : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 179, 29 ян. 1933, с. 6.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката „От сряда до сряда“.


 178. Закана : Ист. разказ. // Детски живот, ІІІ, 1932-1933, № 6, с. 8-10.

 179. Чистият път : [Разказ]. // Поточе, V, 1932-1933, № 5, с. 8-10.

                                  За Васил Левски.


 180. Тъжно съчинение : [Стих.]. // Щурец, І, № 7, 4 февр. 1933, с. 3.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 181. Син : [Стих.]. // Лит. глас, V, № 180, 5 февр. 1933, с. 2.

 182. Отворено писмо до г-н Дядо Петко Славейков на оня свят : [Публицистика]. // Щурец, І, № 8, 11 февр. 1933, с. 2.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 183. Отворено писмо до байно Личо (Либен) Каравелов в Русенските гробници : [Стих.]. // Щурец, І, № 9, 18 февр.               1933, с. 3.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 184. Пъстроцветен кокетен поетен букет : Поема с 16 дамски и 1 мъжка глави. // Вест. на жената, ХІІ, № 521, 25 февр.               1933, с. 2.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  Шеговито представя Л. Шишманова, М. Белчева, Калина Ма-лина, Евг. Марс, Яна Язова, М. Грубешлиева,                                   Л. Касърова, Дора Габе и др.


 185. Безобидни епиграми за рибарите големи. // Рибарски прегл., III, 1933, № 3-4, с. 60-61.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 186. Търговец на розово масло : Ист. разказ. // Детски живот, ІІІ, 1932-1933, № 7, с. 8-12.

                                  Вж и № 848.


 187. През нощта на призраците : [Стих.]. // Щурец, І, № 11, 4 март 1933, с. 2.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 188. Марта : Полунощна елегична поема. // Щурец, І, 1933, № 12, 11 март 1933, с. 2.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 189. Ако духовете бяха като нас : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 185, 12 март 1933, с. 4.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката „От сряда до сряда“.


 190. Легенди из Талмуда : Плач Ефремиев : [Стих.]. // Щурец, І, № 13, 18 март 1933, с. 2.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 191. Писмо до Олимп : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 186, 19 март 1933, с. 4.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката „От сряда до сряда“.


 192. Тепегьози из културния ни живот : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 187, 26 март 1933, с. 4.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката „От сряда до сряда“.


 193. Панайот Волов : Разказ из нашето минало. // Поточе, V, 1932-1933, № 8, с. 9-10.

 194. Утро. - Обяд. - Привечер. - Полунощ : [Стих.]. // Стара планина, I, 1933, № 8, с. 2.

 195. Безсъница : Размишления след полунощ, когато в двора вият 200 котки : [Стих.]. // Щурец, І, № 16, 8 апр. 1933, с. 2.
                       Подпис: Змей Горянин.

 196. In memoriam : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 189, 9 апр. 1933, с. 5.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  По повод смъртта на актьора Сава Огнянов в рубриката „От сряда до сряда“.


 197. Легенди из Талмуда : Жертва Авраамова : [Стих.]. // Щурец, І, № 17, 15 апр. 1933, с. 3.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  Вж и № 694.


 198. Страстна седмица. // Време, ІІ, № 448, 15 апр. 1933, с. 2.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката "Малък фейлетон".


 199. Христос Възкресе : Балада. // Щурец, І, № 17, 15 апр. 1933, с. 2.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 200. Възкресение : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 190, 16 апр. 1933, с. 4.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката "От сряда до сряда".


 201. Двайсет години : По случай юбилея на Петър Райчев. // Време, ІІ, № 453, 22 апр. 1933, с. 2.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  Двадесет години творческа дейност.


 202. Апостол Тома : Легенда. // Време, ІІ, № 455, 24 апр. 1933, с. 2.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 203. Ден на детето. // Време, ІІ, № 460, 30 апр. 1933, с. 2.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  За тъжното детство.


 204. Тъжен фейлетон. // Време, ІІ, № 457, 27 апр. 1933, с. 2.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката „Малък фейлетон“.


 205. В защита на жената : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 192, 30 апр. 1933, с. 5.

                                  Подпис: Змей Горянин.

                                  В рубриката "От сряда до сряда".


 206. Сонет : [Стих.]. // Чилингиров лист, 30 апр. 1933, с. 10.

                                  Подпис: Змей Горянин.


 207. In Memoriam. // Светлоструй (с. Щръклево),VI, № 9, май 1934, с. 1.
   Подпис: Змей Горянин.
   По повод смъртта на Никола Ракитин.

 203. Историята на един кантон : [Разказ]. // Стара планина, I, 1933, № 9-10, с. 10-12.

 204. Шега : Интелигентско размишление : [Стих.]. // Щурец, І, № 20, 6 май 1933, с. 3.
   Подпис: Змей Горянин.

 205. Малко астрономия : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 193, 7 май 1933, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 206. Пътни бележки. // Време, ІІ, № 469, 12 май 1933, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.

 207. Пророчески сън. // Време, ІІ, № 471, 14 май 1933, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.

 208. Незнайния войн : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 195, 21 май 1933, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 209. Песимистичен фейлетон. // Време, ІІ, № 478, 22 май 1933, с. 3.
   Подпис: Змей Горянин.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 210. Културтрегер.. // Време, ІІ, № 482, 31 май 1933, с. 3.
   Подпис: Змей Горянин.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 211. Пейзажи : [Стих.]. // Щурец, І, № 24, 3 юни 1933, с. 3.
   Подпис: Змей Горянин.

 212. Истински недоразумения. // Време, ІІ, № 488, 8 юни 1933, с. 6.
   Подпис: Dic.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 213. Седмодневие : [Стих.]. // Време, ІІ, № 488, 8 юни 1933, с. 6.
   Подпис: Сипей.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 214. Утро в Плевен : Ескиз. // Време, ІІ, № 488, 8 юни 1933, с. 6.
   Подпис: Змей Горянин.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 215. Притчи и параболи : [Стих.]. // Щурец, І, № 25, 10 юни 1933, с. 3.
   Подпис: Змей Горянин.

 216. Утро в Плевен : [Стих.]. // Щурец, І, № 25, 10 юни 1933, с. 3.
   Подпис: Змей Горянин.

 217. Отмъщение. // Време, ІІ, № 493, 12 юни 1933, с. 6.
   Подпис: Змей Горянин.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 218. Приветствие до националния тим. // Време, ІІ, № 493, 12 юни 1933, с. 6.
   Подпис: Dic.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 219. Седмодневие : Дъждовен календар : [Стих.]. // Време, ІІ, № 493, 12 юни 1933, с. 6.
   Подпис: Сипей.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 220. Дамски курортни писма : [Стих.]. // Щурец, І, № 26, 17 юни 1933, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.

 221. Нашенска история. // Време, ІІ, № 499, 19 юни 1933, с. 6.
   Подпис: Dic.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 222. Седмодневие : [Стих.]. // Време, ІІ, № 499, 19 юни 1933, с. 6.
   Подпис: Сипей.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 223. Фаталната муха. // Време, ІІ, № 499, 19 юни 1933, с. 6.
   Подпис: Змей Горянин.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 224. Весело лято : [Публицистика]. // Лит. глас, V, № 200, 25 юни 1933, с. 1.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 225. Подово масло. // Време, ІІ, № 506, 26 юни 1933, с. 5.
   Подпис: Змей Горянин.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 226. Седмодневие : [Стих.]. // Време, ІІ, № 506, 26 юни 1933, с. 5.
   Подпис: Сипей.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 227. Човек недоумява. // Време, ІІ, № 506, 26 юни 1933, с. 5.
   Подпис: Dic.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 228. Шега : [Стих.]. // Щурец, І, № 28, 1 юли 1933, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.

 229. Вълк и магаре. - Вол и муха : Ясни басни. // Време, II, № 511, 3 юли 1933, с. 6.
   Подпис: Н. Е. Крилов.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 230. Лични връзки : [Разказ]. // Време, II, № 511, 3 юли 1933, с. 6.
   Подпис: Змей Горянин.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 231. Наши курорти с разни комфорти : Безплатни указания за скъпо платени удоволствия. // Време, II, № 511, 3 юли 1933, с. 6.
   Подпис: Dic.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 232. Седмодневие : [Стих.]. // Време, II, № 511, 3 юли 1933, с. 6.
   Подпис: Сипей.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 233. Кокошка и запалка. - Щурец и мравки : Ясни басни. // Време, II, № 517, 10 юли 1933, с. 5.
   Подпис: Н. Е. Крилов.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 234. На курорт : [Разказ]. // Време, II, № 517, 10 юли 1933, с. 5.
   Подпис: Змей Горянин.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 235. Седмодневие : [Стих.]. // Време, II, № 517, 10 юли 1933, с. 5.
   Подпис: Сипей.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 236. Стари заключения за нови явления : [Епиграми]. // Време, II, № 517, 10 юли 1933, с. 5.
   Подпис: З.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 237. Жежко писмо : [Стих.]. // Време, II, № 522, 17 юли 1933, с. 5.
   Подпис: Змия Пепелянка.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 238. Пенсионер : [Разказ]. // Време, II, № 522, 17 юли 1933, с. 5.
   Подпис: Змей Горянин.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 239. Петел и музикален речник : Ясни басни. // Време, II, № 522, 17 юли 1933, с. 5.
   Подпис: Сипей.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 240. Седмодневие : Житни изявления : [Стих.]. // Време, II, № 522, 17 юли 1933, с. 5.
   Подпис: Сипей.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 241. Курортна елегия : [Стих.]. // Щурец, І, № 31, 22 юли 1933, с. 3.
   Подпис: Змей Горянин.

 242. Оптимист : [Разказ]. // Време, II, № 528, 24 юли 1933, с. 5.
   Подпис: Змей Горянин.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 243. Петлювия вкус : [Стих.]. // Време, II, № 528, 24 юли 1933, с. 5.
   Подпис: Н. Е. Крилов.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 244. Седмодневие : [Стих.]. // Време, II, № 528, 24 юли 1933, с. 5.
   Подпис: Сипей.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 245. Юлий : [Стих.]. // Време, II, № 528, 24 юли 1933, с. 5.
   Подпис: Змия Пепелянка.
   В хумористичното приложение "Веселото време".

 246. Един пенсионер говори : [Стих.]. // Време, II, № 534, 31 юли 1933, с. 5.
   Подпис: Змия Пепелянка.
   В бр. 11 на хумористичното приложение "Веселото време".

 247. Невероятен фейлетон. // Време, II, № 534, 31 юли 1933, с. 5.
   Подпис: Змей Горянин.
   В бр. 11 на хумористичното приложение "Веселото време".

 248. Тъжно стихотворение : В 2 части и други подробности. // Щурец, І, № 3, 5 авг. 1933, с. 3.
   Подпис: Змей Горянин.

 249. Седмодневие : 31.VII - 6.VIII : [Стих.]. // Време, II, № 540, 7 авг. 1933, с. 5.
   Подпис: Сипей.
   В бр. 11 на хумористичното приложение "Веселото време".

 250. Скука : [Стих.]. // Време, II, № 540, 7 авг. 1933, с. 5.
   Подпис: Змия Пепелянка.
   В бр. 11 на хумористичното приложение "Веселото време".

 251. Американско впечатление : Писмо от Варна до Ню Йорк. // Време, II, № 546, 14 авг. 1933, с. 5.
   Подпис: Змей Горянин.
   В бр. 13 на хумористичното приложение "Веселото време".

 252. Благословия : [Стих.]. // Време, II, № 546, 14 авг. 1933, с. 5.
   Подпис: Змия Пепелянка.
   В бр. 13 на хумористичното приложение "Веселото време".

 253. Седмодневие : Злободневни епиграми. // Време, II, № 546, 14 авг. 1933, с. 5.
   Подпис: Сипей.
   В бр. 13 на хумористичното приложение "Веселото време".

 254. На курорт : Интелигентски размишления : [Стих.]. // Щурец, І, № 35, 19 авг. 1933, с. 3.
   Подпис: Змей Горянин.

 255. Писмо от Варна : [Стих.]. // Време, II, № 552, 21 авг. 1933, с. 5.
   Подпис: Змия Пепелянка.
   В бр. 14 на хумористичното приложение "Веселото време".

 256. Седмодневие : 14 - 20.VIII : [Стих.]. // Време, II, № 552, 21 авг. 1933, с. 5.
   Подпис: Сипей.
   В бр. 14 на хумористичното приложение "Веселото време".

 257. Молебен на открито : [Разказ]. // Време, II, № 558, 28 авг. 1933, с. 5.
   Подпис: Змей Горянин.
   В бр. 15 на хумористичното приложение "Веселото време".

 258. Седмодневие : [Стих.]. // Време, II, № 558, 28 авг. 1933, с. 5.
   Подпис: Сипей.
   В бр. 15 на хумористичното приложение "Веселото време".

 259. Старинно сказание : [Стих.]. // Време, II, № 558, 28 авг. 1933, с. 5.
   Подпис: Н. Е. Крилов.
   В бр. 15 на хумористичното приложение "Веселото време".

 260. Братя Жекови : Ист. разказ. // Детски живот, ІV, 1933-1934, № 1, с. 8-10.

 261. Административни жертви : [Разказ]. // Време, II, № 563, 4 септ. 1933, с. 5.
   Подпис: Змей Горянин.
   В бр. 16 на хумористичното приложение "Веселото време".

 262. Кучешки работи. // Време, II, № 563, 4 септ. 1933, с. 5.
   Подпис: Н. Е. Крилов.
   В бр. 16 на хумористичното приложение "Веселото време".

 263. Седмодневие : 28.VIII - 3.IX : [Стих.]. . // Време, II, № 563, 4 септ. 1933, с. 5.
   Подпис: Сипей.
   В бр. 16 на хумористичното приложение "Веселото време".

 264. Седмодневие : 4 - 10.IX : [Стих.]. // Време, II, № 569, 11 септ. 1933, с. 5.
   Подпис: Сипей.
   В бр. 17 на хумористичното приложение "Веселото време".

 265. Съвременна : [Стих.]. // Време, II, № 569, 11 септ. 1933, с. 5.
   Подпис: Н. Е. Крилов.
   В бр. 17 на хумористичното приложение "Веселото време".

 266. Весела история. // Време, II, № 569, 11 септ. 1933, с. 5.
   Подпис: Змей Горянин.
   В бр. 17 на хумористичното приложение "Веселото време".

 267. Командировъчни : [Стих.]. // Време, II, № 575, 18 септ. 1933, с. 5.
   Подпис: Н. Е. Крилов.
   В бр. 18 на хумористичното приложение "Веселото време".

 268. Повод : [Разказ]. // Време, II, № 575, 18 септ. 1933, с. 5.
   Подпис: Змей Горянин.
   В бр. 18 на хумористичното приложение "Веселото време".

 269. Седмодневие : 11 - 17.X : [Стих.]. // Време, II, № 575, 18 септ. 1933, с. 5.
   Подпис: Сипей.
   В бр. 18 на хумористичното приложение "Веселото време".

 270. Дръжте даскалите!.. : [Публицистика]. // Лит. глас, VI, № 201, 24 септ. 1933, с. 1, 2.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 271. Лисица и патки : [Стих.]. // Време, II, № 586, 25 септ. 1933, с. 5.
   Подпис: Н. Е. Крилов.
   В бр. 19 на хумористичното приложение "Веселото време".

 272. Седмодневие : 18 - 24.IX : [Стих.]. // Време, II, № 586, 25 септ. 1933, с. 5.
   Подпис: Сипей.
   В бр. 19 на хумористичното приложение "Веселото време".

 273. Седмодневие : 25.IX - 1.X : [Стих.]. // Време, II, № 587, 2 окт. 1933, с. 5.
   Подпис: Сипей.
   В бр. 20 на хумористичното приложение "Веселото време".

 274. Писма : Любовни преживелици : [Стих.]. // Щурец, І, № 44, 21 окт. 1933, с. 3.
Подпис: Змей Горянин.

 275. Писма : Любовни преживелици : [Стих.]. // Щурец, І, № 45, 28 окт. 1933, с. 2.
Подпис: Змей Горянин.

 276. Театър : [Разказ]. // Поточе, VI, 1933-1934, № 2, с. 10-11.
   Подпис: Змей Горянин.

 277. Рибар : [Разказ]. // Рибарски прегл., III, 1933, № 10, с. 149-151.
   Подпис: Змей Горянин.

 278. Свинска нравственост : [Публицистика]. // Лит. глас, VI, № 211, 3 дек. 1933, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.
   За речника на чуждите думи от Ст. Младенов, в рубриката "От сряда до сряда".

 279. Честити 2 и 3 януарий : [Публицистика]. // Лит. вестник, VI, № 215, 31 дек. 1933, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню