от 1934 до 1947

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Произведения > Отделни публикации
1934

 280. Предговор. // Езеров, Славе. Смехът на дявола : Хуморист. разкази / Славе Езеров, Предг. от Змей Горянин. - София, 1934, с. 3-4.

 281. Среща : Разказ из нашето минало. // Поточе, VI, 1933-1934, № 4, с. 6-7.
   Подпис: Св. Димитров - Змей Горянин.

 282. Съчинение без значение : [Публицистика]. // Лит. глас, VІ, № 216, 7 ян. 1934, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   Разсъждения за Дядо Коледа в рубриката "От сряда до сряда".

 283. Каблешков : [Разказ]. // Поточе, VI, 1933-1934, № 7, с. 12-13.
   Подпис: Св. Димитров - Змей Горянин.

 284. Да бъдем вярующи : [Публицистика]. // Лит. глас, VІ, № 229, 8 апр. 1934, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 285. Отворено писмо до г. Гоголь : [Публицистика]. // Лит. глас, VI, № 231, 22 апр. 1934, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 286. In Memoriam. // Лит. глас, VI, № 234, 13 май 1934, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   По повод смъртта на поета Никола Ракитин.

 287. Реквием за Никола Вас. Ракитин : [Стих.]. // Лит. глас, VI, № 234, 13 май 1934, с. 6.
   Датирано: София, 2 май 1934 г.

 288. Екзотични мелодии : Кино : [Стих.]. // Щурец, ІІ, № 84, 21 юли 1934, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.

 289. Да боядисваме! : Малък фейлетон. // Макед. правда, I, № 49, 12 авг. 1934, с. 1.
   Подпис: Змей Горянин.

 290. Компенсационната сделка : Малък фейлетон. // Макед. правда, I, № 50, 19 авг. 1934, с. 1.
   Подпис: Змей Горянин.

 291. На Шипка : Малък фейлетон. // Макед. правда, I, № 51, 26 авг. 1934, с. 1.
   Подпис: Змей Горянин.

 292. Великите сенки : [Публицистика]. // Лит. глас, VII, № 241, 22 септ. 1934, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 293. Нашенски работи. // Макед. слово, І, № 1, 22 септ. 1934, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "Малък фейлетон".

 294. Нашенски работи. // Макед. слово, І, № 2, 29 септ. 1934, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "Малък фейлетон".

 295. Чудотворната икона. // Детски живот, V, 1934-1935, № 2, с. 9-11.

 296. Нашенски работи. // Макед. слово, І, № 3, 6 окт. 1934, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "Малък фейлетон".

 297. София плаче и се смее. // Макед. слово, І, № 4, 13 окт. 1934, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "Малък фейлетон".

 298. Старата приказка. // Макед. слово, І, № 5, 20 окт. 1934, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "Малък фейлетон".

 299. Криминален случай. // Макед. слово, І, № 6, 27 окт. 1934, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "Малък фейлетон".

 300. Легенди : [Стих.]. // Щурец, ІІ, № 98, 27 окт. 1934, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.

 301. Объркана работа : [Публицистика]. // Лит. глас, VII, № 243, 30 окт. 1934, с. 6.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 302. И камъкът има душа. // Макед. слово, І, № 7, 3 ноем. 1934, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "Малък фейлетон".

 303. Послание до г-н Свети Димитър : [Писмо]. // Щурец, ІІ, № 100, 9 ноем. 1934, с. 5.
   Подпис: Змей Горянин.

 304. Изкуството. // Макед. слово, І, № 8, 10 ноем. 1934, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "Малък фейлетон".

305. Мано Кюлявков. // Макед. слово, І, № 9, 17 ноем. 1934, с. 3.
   В рубриката "Исторически подлистник".

 306. Епиграми за дами. // Щурец, ІІ, № 102, 24 ноем. 1934, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.

 307. Малкият герой : [Радост]. // Детска радост, XX, 1934-1935, № 3, с. 8-11.

1935

 308. Един героичен син на Габрово : Цанко Дюстабанов. // Лит. глас, VII, № 259, 23 ян. 1935, с. 1-2.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 730.

 309. Родолюбие, год. ІІ, кн. 1-2 редактор Илия Мусаков : [Рец.]. // Лит. глас, VII, № 261, 6 февр. 1935, с. 7-8.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "Между книгите и списанията".

 310. Ангел Кънчев : [Разказ]. // Детска радост, XX, 1934-1935, № 6, с. 10-13.

 311. Отец Паисий и хайдутите : [Разказ]. // Детски живот, VI, 1935-1936, № 1, с. 8-10.

 312. Сълзите на Момчил воевода : [Разказ]. // Детски живот, VI, 1935-1936, № 2, с. 8-9.

 313. Шега : Изповед на интелигента : [Стих.]. // Щурец, ІV, № 155, 29 ноем. 1935, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.

 314. Сава Попович : [Разказ]. // Детски живот, VI, 1935-1936, № 4, с. 8-10.
   Вж и № 805.

 315. Среща : Разказ. // Детски живот, VI, 1935-1936, № 5, с. 8-10.

1936

 316. Баба Тонка : [Разказ]. // Баба Тонка :Възпоменателен лист,[№ 1], 1 ян. 1936, с. 2-3.
   Подпис: Змей Горянин.

 317. Скиорска балада. // Щурец, ІV, № 161, 11 ян. 1936, с. 3.
   Подпис: Змей Горянин.

 318. Административна жертва : [Разказ]. // Щурец, ІV, № 163, 24 ян. 1936, с. 3.
   Подпис: Змей Горянин.

 319. Самота : [Стих.]. // Щурец, ІV, № 164, 30 ян. 1936, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.

 320. Жертвата на даскал Нена : [Разказ]. // Детски живот, VI, 1935-1936, № 6, с. 9-10.

 321. Мечти : [Стих.]. // Щурец, ІV, № 168, 28 февр. 1936, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.

 322. Из Априлското въстание : [Разказ]. // Детски живот, VI, 1935-1936, № 7, с. 9-10.

 323. Георги Бенковски : [Разказ]. // Детски живот, VI, 1935-1936, № 8, с. 8-11.

 324. Отмъщение : [Разказ]. // Щурец, ІV, № 174, 10 апр. 1936, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.

 325. Фаталната муха : [Разказ]. // Щурец, ІV, № 175, 17 апр. 1936, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.

 326. Културтрегер : [Разказ]. // Щурец, ІV, № 177, 1 май 1936, с. 3.
   Подпис: Змей Горянин.

 327. Сенокос : Лятна картина : Интелигентски размишления. // Щурец, ІV, № 189, 24 юни 1936, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.

 328. Среща : [Разказ]. // Вяра и живот, III, 1936, № 8, с. 5-6.

 329. Даскал Христо. // Детски живот, VІІ, 1936-1937, № 1, с. 9-11.
   Подпис: Светлозар Димитров - Змей Горянин.

 330. Когато кадията ти е даваджия - Господ да ти е ярдъмджия [за смъртта на Александър Дзивков]. - Литературна година. - За беладоната. - И ние сме дали нещо на света : [Публицистика]. // Лит. глас, IX, № 321, 23 септ. 1936, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 331. Нетленни идеали. - За Еразмус Ротердамски. - Ние и испанските работи. - Като няма дърва за горене не ни трябват клечки за зъби : [Публицистика]. // Лит. глас, IX, № 322, 30 септ. 1936, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 332. Гостите на Баба Тонка : [Разказ]. // Детски живот, VІІ, 1936-1937, № 2, с. 8-11.
   Подпис: Светлозар Димитров - Змей Горянин.

 333. Независимост. - Неграмотни учители. - Взискателни читатели : [Публицистика]. // Лит. глас, IX, № 323, 7 окт. 1936, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 334. Sit fibi terra levis [за смъртта на учения Георги Баласчев]. - Теософски работи [за теософа Арундел] : [Публицистика]. // Лит. глас, IX, № 324, 14 окт. 1936, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 335. Проблем. - Новото изкуство. - Без значение : [Публицистика]. // Лит. глас, IX, № 326, 28 окт. 1936, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 336. На Бъдни вечер. // Детски живот, VІІ, 1936-1937, № 3, с. 8-11.
   Подпис: Змей Горянин.

 337. Реквием : [Стих.]. // Лит. глас, IX, № 327, 4 ноем. 1936, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   Посветено на Александър Дзивгов в рубриката "От сряда до сряда".

 338. Заглавни несъответствия. - За матурата, за карикатурата и за добрите нрави. - Ескиз за героична драма. - Курс за реклама и пропаганда : [Публицистика]. // Лит. глас, IX, № 330, 25 ноем. 1936, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 339. Барабанщик Иванов. // Детски живот, VІІ, 1936-1937, № 4, с. 9-11.
   Подпис: Змей Горянин.

 340. Цветни вестници. - Идея : [Публицистика]. // Лит. глас, IX, № 331, 2 дек. 1936, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 341. За добродетелността. - За литературните теми. - Пак за литературните теми : [Публицистика]. // Лит. глас, IX, № 332, 9 дек. 1936, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 342. За Сексомесианството. - За Бог да прости [по повод смъртта на Л. Пирандело]. - Зловещо смешно : [Публицистика]. // Лит. глас, IX, № 333, 16 дек. 1936, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 343. In memoriam : [Публицистика]. // Лит. глас, IX, № 335, 29 дек. 1936, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   По повод смъртта на Асен Златаров в рубриката "От сряда до сряда".

1937

 344. Малко астрономия. - За "книгата". - Инициативи : [Публицистика]. // Лит. глас, IX, № 337, 13 ян. 1937, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 345. След дъжд - дъждобран. - Съд за плагиатство. - Враг на народа : [Публицистика]. // Лит. глас, IX, № 338, 19 ян. 1937, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда"

 346. За спорта. - Темперамент. - Нервна история : [Публицистика]. // Лит. глас, IX, № 342, 17 февр. 1937, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 347. Някога. // Детски живот, VІІ, 1936-1937, № 7, с. 8-11.
   Подпис: Змей Горянин.

 348. Верният път. // Детски живот, VІІ, 1936-1937, № 8, с. 9-11.
   Подпис: Змей Горянин.

 349. Юнашката песен : [Стих.]. // Детски живот, VІІ, 1936-1937, № 8, с. 1.

 350. Сърдете се, редакторе, не сте прав! - Вълните на мисълта. - Реликви : [Публицистика]. // Лит. глас, IX, № 349, 7 апр. 1937, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 351. Честито, Георги Донев! - Развигор. - За изкуството въобще и частно за "Отело". - Пак за реликвите : [Публицистика]. // Лит. глас, IX, № 351, 21 апр. 1937, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 352. Юнски картини : [Стих.]. // Щурец, V, № 235, 9 юни 1937, с. 3.
   Подпис: Змей Горянин.
   Съдържа: Пейзаж. - Натура морта. - Интимност.

 353. Змей Горянин. Божа дарба : Разказ. // Детска радост, XXIII, 1937-1938, № 1, с. 9-11.
   Подпис: Змей Горянин.

 354. Скъпо изкупеният грях : [Разказ]. // Детски живот, VIII, 1937-1938, № 1, с. 9-12.
   Подпис: Змей Горянин.

 355. Поразии. - Празникът на простащината. - Римуван кариеризъм : [Публицистика]. // Лит. глас, X, № 361, 29 септ. 1937, с. 4.
   Подпис: Аждер.
   В рубриката "От сряда до сряда".

 356. Тодор Кирков : [Разказ]. // Детски живот, VIII, 1937-1938, № 2, с. 8-9.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 830.

 357. Чудният монах : Разказ. // Детска радост, XXIII, 1937-1938, № 2, с. 11-13.
   Подпис: Змей Горянин.

 358. Водачески кооперативизъм. - Печално. - Образна характеристика : [Публицистика]. // Лит. глас, X, № 363, 13 окт. 1937, с. 4.
   Подпис: Аждер.
   В рубриката "От сряда до сряда".

1938

 359. От днес съм с тебе, Дяконе! // Детска радост, XXIII, 1937-1938, № 4, с. 9-12.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 737.

 360. Една среща : [Разказ]. // Детски живот, VIII, 1937-1938, № 7, с. 2-4.
   Подпис: Змей Горянин.

 361. Юнашка смърт. // Детска радост, XXIII, 1937-1938, № 6, с. 11-13.
   Подпис: Змей Горянин.

 362. Турското ухо : [Разказ]. // Детски живот, VIII, 1937-1938, № 8, с. 9-11.
   Подпис: Змей Горянин.

 363. Беззлобно злободневие : [Стих.]. // Щурец, І, № 18, 22 апр. 1938, с. 3.
   Подпис: Змей Горянин.

 364. Помаци. // Детски живот, ІХ, 1938-1939, № 1, с. 9-11.
   Подпис: Змей Горянин.

 365. Първият съдия. // Детски живот, ІХ, 1938-1939, № 2, с. 9-12.
   Подпис: Змей Горянин.

 366. Синьото писмо. // Бълг. марка, ІІ, 1938, № 20-21, с. 165.
   Подпис: Змей Горянин.

 367. Чудната нощ. // Детски живот, ІХ, 1938-1939, № 4, с. 8-13.
   Подпис: Змей Горянин.

    368. Послание до Елин Пелин. // Щурец, VІІ, № 315, 23 дек. 1938, с. 3.
   Подпис: Змей Горянин.
   По повод 40-годишния му творчески юбилей.

 369. Елин-Пелинови шеги. / Записал Змей Горянин. // Днес, ІІІ, № 873, 24 дек. 1938, с. 9.
   Остроумни диалози с писателя Елин Пелин.

1939

 370. Сълзите на Момчил войвода : Родопска легенда. // Вяра и живот, VІ, 1939, № 8, с. 149-150.
   Подпис: Змей Горянин.

 371. Патриарх Евтимий. // Детски живот, ІХ, 1938-1939, № 5, с. 8-10.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 784.

     372. Кръстен знак. // Детски живот, ІХ, 1938-1939, № 6, с. 8-10.
   Подпис: Змей Горянин.

 373. Темброфилски мечтания. // Бълг. марка, ІІІ, 1939, № 23, с. 14-15.
   Подпис: Змей Горянин ; Датиран: Коледа, 1939 год.
   За страстта на автора към марките.

 374. За рубриката. - Наградени и насърчени. - За изкуството и печената тиква. - Бургасци, възползвайте се! : [Публицистика]. // Лит. седмица, I, № 1, 7 февр. 1939, с. 2 .
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "Трески за дялане".

 375. Карнавалът. - Долу маските! - "Дивите петли" : [Публицистика]. // Лит. седмица, I, № 3, 21 февр. 1939, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.
   В рубриката "Трески за дялане".

 376. Емануил Васкидович. // Детски живот, ІХ, 1938-1939, № 7, с. 8-10.
   Подпис: Змей Горянин.

 377. Ситнеж : [Епиграми]. // Лит. седмица, I, № 6, 14 март 1939, с. 4.
   Подпис: Дикiй Барин.
   Съдържа: Писател. - Поезията. - "Нерви". - Последна наслада. - Нине отпущаеши...

 378. Момчиловата майчица : Родопски легенди. // Вяра и живот, VI,1939, № 6, с. 130-131.
   Подпис: Змей Горянин.

 379. Истинска история. // Бълг. марка, ІІІ, 1939, № 29, с. 116.
   Подпис: Змей Горянин.

 380. Младият княз : [Разказ]. // Детска радост, XXV, 1939-1940, № 1, с. 11-13.
   Подпис: Змей Горянин.

 381. Хляб наш насущний : Родопска легенда. // Вяра и живот, VІ, 1939, № 9, с. 166-167.
   Подпис: Змей Горянин.

1940

 382. Пак ще кимат в златните нивя... : [Стих.]. / Худож. Змей Горянин. // Златна книга за Златна Добруджа / Под ред. на Христо Цанков-Дерижан. - София : 1940, с. 55
   Подпис: Змей Горянин.

 383. Майка : [Разказ]. // Детска радост, XXV, 1939-1940, № 7, с. 10-12.
   Подпис: Змей Горянин.

 384. Панайот Волов. // Детски живот, Х, 1939-1940, № 8, с. 8-10.
   Подпис: Змей Горянин.

 385. Силата на Кръста : Родопска легенда. // Детска вяра, ІІ, № 7, 1940, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.

 386. Гняв божий : [Разказ]. // Детска радост, XXV, 1939-1940, № 8, с. 6-9.
   Подпис: Змей Горянин.

 387. Раната не боли : [Разказ]. // Детски живот, XI, 1940-1941, № 1, с. 9-11.
   Подпис: Змей Горянин.

1941

 388. В страната на Добротич. // Светлоструй (с. Щръклево)XIII, № 14, 13 март 1941, с. 1.
   Подпис: Змей Горянин.

1942

 389. Укротителят. // Детски живот, ХІІ, 1941-1942, № 5, с. 9-11.
   Подпис: Змей Горянин.

 390. Майчин съвет : [Разказ]. // Детски живот, XIII, 1942-1943, № 1, с. 9-11.
   Подпис: Змей Горянин.

 391. Малкият спасител : [Разказ]. // Детска радост, XXVIII, 1942-1943, № 1, с. 9-11.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 759.

 392. Монахът Иларион : [Разказ]. // Детска радост, XXVIII, 1942-1943, № 2, с. 9-12.
   Подпис: Змей Горянин.

 393. Ножот : [Разказ]. // Детски живот, XIII, 1942-1943, № 2, с. 8-11.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 778.

 394. Вероломство : [Разказ]. // Детски живот, XIII, 1942-1943, № 3 с. 9-12.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 714.

 395. Изпълнена закана : [Разказ]. // Детски живот, XIII, 1942-1943, № 4, с. 9-11.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 740.

 396. Момчиловата майчица. // Детска вяра, V, 1942-1943, № 3-4, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.

1943

 397. Баща : Из войнишкия ми дневник. // Бранник, ІІ, 1943, № 1, с. 2-3.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 863.

 398. Благородният ага : [Разказ]. // Детска радост, XXVIII, 1942-1943, № 4, с. 6-8.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 700.

 399. В свободна Македония : [Разказ]. // Орле, II, 1943, № 1, с. 11-14.
   Подпис: Змей Горянин.

 400. В свободна Македония : Страница из войнишкия ми дневник. // Орле, ІІ, 1943, № 1, с. 11-14.
   Подпис: Змей Горянин.

 401. Чудните коледари : [Разказ]. // Шуменски общински вестник, IV, № 135, 12 ян. 1943, с. 2-3.
   Подпис: Змей Горянин.
   За Васил Левски и Матей Преображенски-Миткалото. Вж и № 534.

 402. Коледен подарък : [Разказ]. // Орле, II, 1943, № 2, с. 2-5.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 747.

 403. Приказка за царя овчар. // Детска радост, XXVIII, 1942-1943, № 5, с. 13-15.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 799.

 404. Сълзите на Момчил войвода. // Детска вяра, V, 1942-1943, № 5-6, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.

 405. Ученият дервиш : [Разказ]. // Детски живот, XIII, 1942-1943, № 6-7, с. 28-31.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 833.

 406. Григор С. Пърличев : По случай 50 години от смъртта му. // Шуменски общински вестник, IV, № 139, 16 февр. 1943, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин.

 407. Дядова приказка : [Стих.]. // Бранник, ІІ, 1943, № 3, с. 2.
   Подпис: Змей Горянин ; Датирано: 6/19 февруарий 1943, София. Вж и № 873.
   Посветено на Васил Левски.

 408. Човещина : [Разказ]. // Детска радост, XXVIII, 1942-1943, № 6, с. 4-6.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 839.

 409. Гдето е текло пак ще тече : [Разказ]. // Детска радост, XXVIII, 1942-1943, № 7, с. 12-14.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 721.

 410. Смъртта на царя войник : [Разказ]. // Детски живот, XIII, 1942-1943, № 8, с. 10-11.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 816.

 411. Великден : [Стих.]. // Орле, II, 1943, № 5, с. 1.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 713.

 412. Христо Граматикът : [Разказ]. // Детска радост, XXVIII, 1942-1943, № 8, с. 6-7.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 836.

 413. 20 април 1876 : [Стих.]. // Бранник, ІІ, 1943, № 6, с. 7.
   Подпис: Змей Горянин.

 414. Истински баща : [Разказ]. // Орле, II, 1943, № 6, с. 4-5.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 744.

 415. Знамение : Разказ. // Детска радост, XXIX, 1943-1944, № 1, с. 12-14.
   Подпис: Змей Горянин.
   За въстанието на Асен и Петър. Вж и № 702.

1945

 416. Ефрем Босий : Разказ. // Вяра и живот, ХІІ, 1945-1946, № 5-6, с. 203-208.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 880.

 417. На Свети Иоан Рилски : [Стих.]. // Вяра и живот, ХІІ, 1945-1946, № 7, с. 195.
   Подпис: Змей Горянин.

 418. Отвесът. // Детски живот, ХV, 1945-1946, № 1, с. 9-12.
   Подпис: Камен Къщов.
   За обесването на Васил Левски.

1946

 419. Бог благославя труда : [Разказ]. // Детска вяра, I(VI), 1946-1947, № 7, с. 2-5.
   Подпис: Станимир Станев.

 420. Легенда за червеното яйце : [Разказ]. // Детска вяра, I(VI), 1946-1947, № 6, с. 2-5.
   Подпис: Станимир Станев.

 421. Простичка песен : [Стих.]. // Детска вяра, І (VІ), 1946-1947, № 7, с. 12.
   Подпис: Ваклин Ралев.

 422. Коледното клепало : [Разказ]. // Детски живот, XVI, 1946-1947, № 3, с. 9-13.
   Подпис: Станимир Станев.

 423. Първата българска кооперация. // Детски живот, ХV, 1945-1946, № 6, с. 9-12.
   Подпис: Камен Къщов.
   Създадена в с. Михалци, Търновско, по идея на Матей Преображенски-Миткалото.

 424. Великденски спомен. // Детски живот, ХV, 1945-1946, № 7, с. 4-7.
   Подпис: Ваклин Ралев.

     425. Яйцето борец : [Стих.]. // Детски живот, ХV, 1945-1946, № 7, с. 13.
   Подпис: Станимир Станев.

 426. Рибният буквар : [Разказ]. // Детски живот, XV, 1946, № 8, с. 9-12
   Подпис: Камен Къщов.
  

 427. На училище : [Разказ]. // Детски живот, XVI, 1946-1947, № 1, с. 2.
   Подпис: Станимир Станев.

     428. Саво Бинбаши : [Разказ]. // Детски живот, XVI, 1946-1947, № 1, с. 9-11.
   Подпис: Камен Къщов.

 429. Възмездие : [Разказ]. // Детска вяра, І (VІ), 1946-1947, № 1, с. 6-7.
   Подпис: Змей Горянин.

 430. Среща : [Разказ]. // Детски живот, XVI, 1946-1947, № 2, с. 9-12.
   Подпис: Камен Къщов.
   За капитан Георги Мамарчов Буюклу.

 431. Християнче : [Марш]. // Детска вяра, І (VІ), 1946-1947, № 1, зад. корица
   В каре на последната стр. е посочено, че музиката и текстът са на Змей Горянин.

 432. Просешката тояга : [Разказ]. // Знаме, XI, № 219, 15 окт. 1946, с. 2.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 433. Сянки : [Разказ]. // Знаме, XI, № 230, 28 окт. 1946, с. 2.
   Подпис: Стоимен Найденов.
   Вж и № 828.

 434. Есен : [Песен]. // Детска вяра, I(VI), 1946-1947, № 2, с. 15.
   С ноти.
   Музика и текст на Светлозар Димитров.

 435. Лошата молитва : [Разказ]. // Детска вяра, I(VI), 1946-1947, № 2, с. 2-5.
   Подпис: Змей Горянин.

 436. Из дневника на едно куче : [Разказ]. // Знаме, XI, № 240, 8 ноем. 1946, с. 2.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 437. Другари : [Разказ]. // Знаме, XI, № 254, 26 ноем. 1946, с. 2.
   Подпис: Стоимен Найденов.
   Вж и № 726.

 438. Пенсионери : [Разказ]. // Знаме, XI, № 258, 29 ноем. 1946, с. 2.
   Подпис: Стоимен Найденов.
   Вж и № 785.

 439. Кучето на даскал Илия : [Разказ]. // Детски живот, XVI, 1946-1947, № 4, с. 9-11.
   Подпис: Камен Къщов.

 440. Рождество : [Песен]. // Детска вяра, I(VI), 1946-1947, № 3, с. 15.
   С ноти.
   Музика и текст на Светлозар Димитров.

 441. Малки разкази. // Знаме, XI, № 263, 5 дек. 1946, с. 2.
   Подпис: Стоимен Найденов.
   Съдържа: Антената. - Светогледи.

1947

 442. Нашата песен. // Детска вяра, I(VI), 1946-1947, № 4, с. 16.
   С ноти.
   Музика и текст на Светлозар Димитров.

 443. Тъй умират комитите : [Разказ]. // Детски живот, XVI, 1946-1947, № 5-6, с. 13-15.
   Подпис: Богдан Стоевски.
   За Ангел Кънчев по повод 75-годишнината от самоубийството му.

 444. Побратим на дявола : [Разказ]. // Детска вяра, I(VI), 1946-1947, № 5, с. 4-7.
   Подпис: Станимир Станев.

 445. Пролет : [Песен]. // Детска вяра, I(VI), 1946-1947, № 5, с. 16.
   С ноти.
   Музика и текст на Светлозар Димитров.

 446. Утринна : [Стих.]. // Духовна култура, XXVII, 1947, № 2-3, с. 51.
   Подпис: Станимир Станев.

 447. Великден : [Песен]. // Детска вяра, I(VI), 1946-1947, № 6, с. 16.
   С ноти.
   Музика и текст на Светлозар Димитров.

 448. Величко : [Разказ]. // Детски живот, XVI, 1946-1947, № 7, с. 9-11.
   Подпис: Камен Къщов.

 449. Гергьовден : [Песен]. // Детска вяра, I(VI), 1946-1947, № 7, с. 16.
   С ноти.
   Музика и текст на Светлозар Димитров.

 450. Най-сетне съм свободен : [Разказ]. // Детски живот, XVI, 1946-1947, № 8, с. 9-11.

 451. На нивата : [Стих.]. // Църковен вестник, XLVIII, № 18-19, 26 апр. 1947, с. 4.
   Подпис: Змей Горянин.

 452. Вечерен час : [Стих.]. // Детска вяра, I(VI), 1946-1947, № 8, с. 1.
   Подпис: Станимир Станев.

 453. Вечерна песен. // Детска вяра, I(VI), 1946-1947, № 8, с. 16.
   С ноти.
   Музика и текст на Светлозар Димитров.

 454. Прости песни : [Стих.]. // Духовна култура, XXVII, 1947, № 5, с. 24-25.
   Подпис: Станимир Станев.
   Съдържа: Славеи. - Навред край мен... - Параклис. Вж и № 817.

 455. Вечери в манастира : [Стих.]. // Църковен вестник, XLVIII, № 32-33, 27 септ. 1947, с. 5.
   Подпис: Змей Горянин ; Датирано: Гложенски манастир, август, 1947.
   Съдържа: Нощ. - Завръщане. - След буря. - Вечер.

 456. Електричеството : Фейлетон. // Бълг. марка, ХІ, 1947, № 10
   Подпис: Змей Горянин.

 457. Първият учебен ден : [Песен]. // Детска вяра, II(VII), 1947-1948, № 1, с. 16.
   С ноти.
   Музика и текст на Светлозар Димитров.

 458. Първолаче : [Разказ]. // Детска вяра, II(VII), 1947-1948, № 1, с. 2-4.
   Подпис: Станимир Станев.

 459. Под закрилата на иконите : [Разказ]. // Църковен вестник, XLVIII, № 34-35, 11 окт. 1947, с. 7-8.
   Подпис: Станимир Станев.

 460. Среща : [Разказ]. // Църковен вестник, XLVIII, № 36-37, 25 окт. 1947, с. 8-9.
   Подпис: Станимир Станев.

 461. Есен : [Песен]. // Детска вяра, II(VII), 1947-1948, № 2, с. 16.
   С ноти.
   Музика и текст на Светлозар Димитров.

 462. Трудов ден : [Разказ]. // Детска вяра, II(VII), 1947-1948, № 2, с. 2-4.
   Подпис: Станимир Станев.

 463. Отец Паисий и хайдутите : [Разказ]. // Църковен вестник, XLVIII, № 38-39, 8 ноем. 1947, с. 8-9.
   Подпис: Марин Василев.
   Вж и № 782.

    464. Часове : [Стих.]. // Църковен вестник, XLVIII, № 38-39, 8 ноем. 1947, с. 9.
   Подпис: Станимир Станев.
   Съдържа: Иконата. - Старата камбана. - Кандилце в гората. Вж и № 793; 817.

 465. Божието кандило : Легенда. // Църковен вестник, XLVIII, № 40-41, 1 дек. 1947, с. 9.
   Подпис: Марин Василев.

 466. Някога : [Разказ]. // Църковен вестник, XLVIII, № 42-43, 18 дек. 1947, с. 7-9.
   Подпис: Стоимен Найденов.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню