от 1948 до 1956

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Произведения > Отделни публикации

1948

 467. Бъдни вечер : [Разказ]. // Църковен вестник, XLIX, № 1-2, 3 ян. 1948, с. 14-15.
   Подпис: Стоимен Найденов.
   Вж и № 705.

 468. Рождество : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 1-2, 3 ян. 1948, с. 15.
   Подпис: Станимир Станев.
   Вж и № 794.

 469. Водици : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 3-4, 24 ян. 1948, с. 11.
   Подпис: Змей Горянин.

 470. Човешките очи : [Разказ]. // Църковен вестник, XLIX, № 3-4, 24 ян. 1948, с. 9-10.
   Подпис: Захария Лютаков.

 471. Ако ли някога... : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 5-6, 7 февр. 1948, с. 9.
   Подпис: Станимир Станев.
   Вж и № 727.

 472. Майчина вяра : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 5-6, 7 февр. 1948, с. 9.
   Подпис: Стоимен Найденов.
   Вж и № 727.

 473. Василев, Марин. С нами Бог! // Църковен вестник, XLIX, № 7-8, 21 февр. 1948, с. 7-8.
   Подпис: Марин Василев.

 474. Комитата : [Разказ]. // Църковен вестник, XLIX, № 9-10, 8 март 1948, с. 9-10.
   Вж и № 751; 752.

 475. Покаяние : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 11-12, 27 март 1948, с. 9.
   Подпис: Станимир Станев.

 476. Причастие : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 11-12, 27 март 1948, с. 9.
   Подпис: Станимир Станев.

 477. Чудни са делата му! : [Разказ]. // Църковен вестник, XLIX, № 11-12, 27 март, 1948, с. 5-8.
   Подпис: Захария Лютаков.

 478. Молитвата на камъчето. // Църковен вестник, XLIX, № 13-15, 17 апр. 1948, с. 11.
   Подпис: Захария Лютаков.

    479. Прозрение : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 13-15, 17 апр. 1948, с. 11.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 480. Пролет : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 13-15, 17 апр. 1948, с. 12.
Подпис: Стоимен Найденов.

 481. Легенда за червеното яйце. // Църковен вестник, XLIX, № 16-17, 1 май 1948, с. 7-8.
   Подпис: Марин Василев.

 482. Победна песен : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 16-17, 1 май 1948, с. 10.
   Подпис: Станимир Станев.
   Вж и № 727.

 483. Пред разпятие : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 16-17, 1 май 1948, с. 10.
   Подпис: Симеон Витанов.

 484. С Божията помощ : [Разказ]. // Църковен вестник, XLIX, № 18-19, 15 май 1948, с. 6-7.
   Подпис: Марин Василев.

 485. Заветът на Св. св. Кирил и Методий : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 20-21, 22 май, 1948, с. 12.
   Подпис: Станимир Станев.
   Вж и № 817.

 486. Ковачът на Кръста Господен : [Разказ]. // Църковен вестник, XLIX, № 20-21, 22 май, 1948, с. 8-11.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 487. Петдесятница. - Вечерня : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 22-23, 12 юни 1948, с. 9.
   Подпис: Станимир Станев.
   Вж и № 817.

 488. Кръстът стана знаме на сила и упование : [Разказ]. // Църковен вестник, XLIX, № 22-23, 12 юни 1948, с. 7-8.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 489. Връщане : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 24-26, 30 юни, 1948, с. 14.
   Подпис: Станимир Станев.

 490. Жътва : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 27-28, 19 юли, 1948, с. 8.
   Подпис: Станимир Станев.
   Вж и № 886.

 491. Изгубен беше и се намери : [Разказ]. // Църковен вестник, XLIX, № 27-28, 19 юли, 1948, с. 5-8.
   Подпис: Захария Лютаков.

 492. Равнина : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 29-30, 21 септ. 1948, с. 11.
   Подпис: Станимир Станев.
   Вж и № 817.

 493. Между живота и смъртта : Легенда. // Църковен вестник, XLIX, № 31-32, 7 окт. 1948, с. 9-10.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 494. Връщане : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 33-34, 23 окт. 1948, с. 12.
   Подпис: Станимир Станев.
   Вж и № 793.

 495. Отмъщение : [Разказ]. // Църковен вестник, XLIX, № 33-34, 23 окт. 1948, с. 11-12.
   Подпис: Захария Лютаков.

 496. Истинското имане : Легенда. // Църковен вестник, XLIX, № 37-38, 22 ноем. 1948, с. 10-11.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 497. Листопад : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 39, 1 дек. 1948, с. 7.
   Подпис: С. Ст.
   Вж и № 715.

 498. Вярата спасява. // Църковен вестник, XLIX, № 40-43, 18 дек. 1948, с. 19-21.
   Подпис: Найден Стоименов ; Датирано: Гложенски манастир, август 1947 г.

 499. Поточе : [Стих.]. // Църковен вестник, XLIX, № 40-43, 18 дек. 1948, с. 22.
   Подпис: Станимир Станев.
   Вж и № 794.

 500. Рилският отшелник : Легенда. // Църковен вестник, XLIX, № 35-36, 6 ноем. 1948, с. 10-12.
   Подпис: Захария Лютаков.

1949

 501. Вечер : [Стих.]. // Църковен вестник, L, № 1-2, 4 ян. 1949, с. 14.
   Подпис: Станимир Станев.

 502. Рождество : [Стих.]. // Църковен вестник, L, № 1-2, 4 ян. 1949, с. 14.
   Подпис: Марин Василев.

 503. Човещина : [Разказ]. // Църковен вестник, L, № 1-2, 4 ян. 1949, с. 12-14.
   Подпис: Захария Лютаков.

 504. Водици : [Стих.]. // Църковен вестник, L, № 3-4, 25 ян. 1949, с. 15.
Подпис: Станимир Станев.

 505. Търпеливият : Манастирска легенда. // Църковен вестник, L, № 3-4, 25 ян. 1949, с. 14-15.
Подпис: Стоимен Найденов ; Датирана: М-р "Света Троица" при с. Дивотино. Ноември, 1948.

 506. Възмездие : Легенда. // Църковен вестник, L, № 5-6, 10 февр. 1949, с. 9-11.
Подпис: Марин Василев.

 507. Родолюбци : [Разказ]. // Църковен вестник, L, № 7-8, 24 февр. 1949, с. 11-12.
Подпис: Стоимен Найденов.

 508. Пролет. - Пролетният ден разтвори... : [Стих.]. // Църковен вестник, L, № 9-10, 10 март 1949, с. 12.
Подпис: Станимир Станев.

 509. Клетва. // Църковен вестник, L, № 13-14, 11 апр. 1949, с. 8-10.
Подпис: Захария Лютаков.

 510. Разбойникът Варавва : Великденска легенда. // Църковен вестник, L, № 15-16, 18 апр. 1949, с. 12-14.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 511. Песен : [Стих.]. // Църковен вестник, L, № 17-18, 9 май 1949, с. 12.
   Подпис: Станимир Станев.

 512. Даскал Генчо : [Разказ]. // Църковен вестник, L, № 19-20, 23 май 1949, с. 12-14.
   Подпис: С. Д

 513. Зора : [Стих.]. // Духовна култура, XXIX, 1949, № 6, с. 23.
   Подпис: Станимир Станев.

 514. Последният звън : [Разказ]. // Църковен вестник, L, № 23-25, 20 юни 1949, с. 10-14.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 515. Утро : [Стих.]. // Църковен вестник, L, № 28-29, 16 юли 1949, с. 8.
   Подпис : Станимир Станев.
   Вж и № 817.

 516. Празник : [Стих.]. // Църковен вестник, L, № 31-32, 6 септ. 1949, с. 9.
   Подпис: Станимир Станев.

 517. Късметът на българина : [Разказ]. // Църковен вестник, L, № 35-36, 15 окт. 1949, с. 9-11.
   Подпис: Марин Василев.

1950

 518. Бъдни вечер : [Стих.]. // Църковен вестник, LI, № 1-3, 1 ян. 1950, с. 18.
   Подпис: Станимир Станев.
   Вж и № 701.

 519. Водици : [Стих.]. // Църковен вестник, LI, № 4-5, 27 ян. 1950, с. 11.
   Подпис: Станимир Станев.

 520. Царят на бедните : Коледна приказка. // Църковен вестник, LI, № 4-5, 27 ян. 1950, с. 9-11.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 521. Слугата на светите безсребърници : Манастирска легенда. // Духовна култура, XXX, 1950, № 2-3, с. 32-37.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 522. Благословен труд : [Стих.]. // Църковен вестник, LI, № 10-11, 22 март 1950, с. 4.
   Подпис: Захария Лютаков.

 523. Всемилостивият : Великденска приказка. // Църковен вестник, LI, № 14-15, 25 апр. 1950, с. 7-9.
   Подпис: Марин Василев.

 524. Пролет : [Стих.]. // Духовна култура, XXX, 1950, № 5, с. 12.
   Подпис: Станимир Станев.
   Съдържа: Утро. - Радост. - Вечерня. Вж и № 715.

 525. Празник : [Стих.]. // Църковен вестник, LI, № 16-18, 22 май 1950, с. 6.
   Подпис: Станимир Станев.

 526. На път : [Стих.]. // Църковен вестник, LI, № 30-31, 6 септ. 1950, с. 4.
   Подпис: Станимир Станев ; Датирано: Манастир "Седем престола", м. август, 1950.

 527. Песен за мира : [Стих.]. // Църковен вестник, LI, № 30-31, 6 септ. 1950, с. 5.
   Подпис: Марин Василев.

 528. Есен. - Прозрение : [Стих.]. // Духовна култура, XXX, 1950, № 8, с. 12.
   Подпис: Станимир Станев.
   Вж и № 890.

 529. Часове : [Стих.]. // Църковен вестник, LI, № 34-35, 14 окт. 1950, с. 6.
   Подпис: Станимир Станев ; Датирани: Манастир Седем Престола, м. септември 1950.
   Съдържа: Ден. - Вечерня. - Небето. - Зов.

 530. Тука е по-високо!... : [Разказ]. // Църковен вестник, LI, № 36-37, 28 окт. 1950, с. 3-4.
   Подпис: Захария Лютаков ; Датиран: Манастир св. Николай при село Кладница, м. октомври 1948.

 531. Богатство : [Стих.]. // Църковен вестник, LI, № 38-39, 13 ноем. 1950, с. 5.
   Подпис: Марин Василев.

 532. Отвесът : [Разказ]. // Църковен вестник, LI, № 40-42, 28 ноем. 1950, с. 4-5.
   Подпис: Захария Лютаков.

1951

 533. Рождественската нощ : [Стих.]. // Духовна култура, XXXI, 1951, № 1, с. 6-7.

 534. Чудните коледари : [Разказ]. // Църковен вестник, LII, № 1-3, 1 ян. 1951, с. 9-10.
   Подпис: Марин Василев.
   За Васил Левски и Матей Преображенски-Миткалото. Вж и № 401.

 535. Цветето : [Стих.]. // Църковен вестник, LII, N 4-5, 18 ян. 1951, с. 5.
   Подпис: Станимир Станев.
   Вж и № 892.

 536. Молитва : [Стих.]. // Църковен вестник, LII, № 8-10, 24 февр. 1951, с. 5.
   Подпис: Захария Лютаков.

 537. В леса : [Стих.]. // Църковен вестник, LII, № 13-14, 31 март 1951, с. 5.
   Подпис: Захария Лютаков.

 538. Во время оно : Разказ. // Църковен вестник, LII, N 21-22, 21 май 1951, с. 4-6.
   Подпис: Марин Василев

 539. Петдесятница : [Стих.]. // Църковен вестник, LII, № 25-26, 15 юни 1951, с. 5.
   Подпис: Станимир Станев.

 540. Вечер : [Стих.]. . // Църковен вестник, LII, № 38-39, 22 окт. 1951, с. 5.
   Подпис: Симеон Витанов.

 541. Песен : [Стих.]. // Църковен вестник, LII, № 38-39, 22 окт. 1951, с. 5.
   Подпис: Станимир Станев.

 542. Октомври : [Стих.]. // Църковен вестник, LII, № 40-41, 26 ноем. 1951, с. 6.
   Подпис: Станимир Станев.
   Вж и № 694.

 543. Въведение : [Стих.]. // Църковен вестник, LII, N 42-43, 30 ноем. 1951, с. 6.
   Подпис: Стоимен Найденов.
   Вж и № 718.

 544. Моята любов : [Стих.]. // Църковен вестник, LII, № 44-45, 25 дек. 1951, с. 4.
   Подпис: Станимир Станев.
   Вж и № 727.

1952

 545. Ще бъде! : На Корея - страната на свежите утрини : Стих. // Църковен вестник, LIII, № 6-7, 28 ян. 1952, с. 5.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 546. Сретение : [Стих.]. // Църковен вестник, LIII, N 8-9, 20 февр. 1952, с. 5.
   Подпис: Захария Лютаков.
   Вж и № 817.

 547. Старото клепало : [Стих.]. // Духовна култура, XXXII, 1952, № 3-4, с. 48-49.
   Подпис: Станимир Станев.
   Съдържа: Утро. - Пак идва нощ. - Божа благодат. - Утринният вятър. - Песен. Вж и № 715; 727.

 548. Славословие. - Възглас : [Стих.]. // Църковен вестник, LIII, № 10-12, 7 март 1952, с. 5.
   Подпис: Станимир Станев.
   Из цикъла "Православие".

 549. Корея : [Стих.]. // Църковен вестник, LIII, № 15-16, 3 апр. 1952, с. 6.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 550. Възкресение : [Стих.]. // Църковен вестник, LIII, № 19-20, 15 май 1952, с. 5.
   Подпис: Станимир Станев.

 551. Пред празника : [Стих.]. // Църковен вестник, LIII, № 19-20, 15 май 1952, с. 5.
   Подпис: Захария Лютаков.

 552. Творци на нашата книга : [Стих.]. // Църковен вестник, LIII, № 21-22, 22 май 1952, с. 6.
   Подпис: Марин Василев.

 553. Приветствие : [Стих.]. // Църковен вестник, LIII, № 23-24, 5 юни 1952, с. 6.
   Подпис: Станимир Станев.

 554. Жътва : [Стих.]. // Църковен вестник, LIII, № 25-26, 28 юни, 1952, с. 5.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 555. Лято : [Стих.]. // Църковен вестник, LIII, № 27-29, 2 юли 1952, с. 6.
   Подпис: Захария Лютаков.

 556. На втори юли : [Стих.]. // Църковен вестник, LIII, № 27-29, 12 юли 1952, с. 6.
   Подпис: Станимир Станев.

 557. Девети септември : [Стих.]. // Църковен вестник, LIII, N 30-31, 5 септ. 1952, с. 8.
   Подпис: Станимир Станев.

 558. Душата ми : [Стих.]. . // Църковен вестник, LIII, № 32-33, 27 септ. 1952, с. 6.
   Подпис: Захария Лютаков.

 559. Към брата : [Стих.]. // Църковен вестник, LIII, № 34-35, 22 окт. 1952, с. 7.
   Подпис: Станимир Станев.

 560. За св. Иоана Рилски : [Стих.]. // Църковен вестник, LIII, № 36-37, 31 окт. 1952, с. 5.
   Подпис: Станимир Станев.

 561. Отвъд : [Стих.]. // Църковен вестник, LIII, № 38-39, 18 ноем. 1952, с. 4.
   Подпис: Станимир Станев.
   Вж и № 781.

1953

 562. Ще дойде пак : [Стих.]. // Църковен вестник, LIV, № 1-3, 1 ян. 1953, с. 9.
   Подпис: Захария Лютаков.
   Вж и № 842.

 563. Към залез : [Стих.]. // Църковен вестник, LIV, № 4-6, 24 ян. 1953, с. 8-9.
   Подпис: Станимир Станев.   
   Вж и № 913.

 564. Псалом : [Стих.]. // Църковен вестник, LIV, № 7-8, 9 февр. 1953, с. 5.
   Подпис: Захария Лютаков.

 565. Размисъл : [Стих.]. // Църковен вестник, LIV, № 9, 20 февр. 1953, с. 3.
   Подпис: Захария Лютаков.

 566. Светилникът : [Стих.]. // Църковен вестник, LIV, № 11, 16 март 1953, с. 3.
   Подпис: Станимир Станев.

 567. Празнична песен : [Стих.]. // Църковен вестник, LIV, № 13-14, 28 март 1953, с. 6.
   Подпис: Станимир Станев.

 568. Часове : [Стих.]. // Църковен вестник, LIV, № 15-16, 21 апр. 1953, с. 13.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 569. Песен за мира : [Стих.]. // Църковен вестник, LIV, № 17, 1 май 1953, с. 7.
   Подпис: Марин Василев.

 570. Празнична песен : [Стих.]. // Църковен вестник, LIV, № 23-24, 9 юни 1953, с. 15.
   Подпис: Станимир Станев.

    571. Песен : [Стих.]. . // Църковен вестник, LIV, № 25-27, 6 юли 1953, с. 18.
   Подпис: Захария Лютаков.

 572. Жътва : [Стих.]. // Църковен вестник, LIV, № 28-29, 20 юли, 1953, с. 10.
   Подпис: Станимир Станев.

 573. Утринна молитва : [Стих.]. // Църковен вестник, LIV, № 28-29, 20 юли 1953, с. 10.
   Подпис: Захария Лютаков.

     574. Часове : [Стих.]. // Църковен вестник, LIV, № 28-29, 20 юли 1953, с. 11.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 575. Девети септември : [Стих.]. // Църковен вестник, LIV, № 30, 7 септ. 1953, с. 5.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 576. Утринна молитва : [Стих.]. // Църковен вестник, LIV, № 31-32, 30 септ. 1953, с. 13.
   Подпис: Станимир Станев.

 577. Часове : [Стих.]. // Църковен вестник, LIV, № 33-34, 16 окт. 1953, с. 10-11.
   Подпис: Станимир Станев ; Датирани: Манастир "Седем престола", септември 1953.
   Съдържа: Утринна. - В малката църквица. - Молитва. - След празник. - Нощ.

 578. Евтимий Патриарх Български : [Стих.]. // Църковен вестник, LIV, № 35-38, 10 ноем. 1953, с. 27-28.
   Подпис: Станимир Станев.
   Из цикъла "Православие".

1954

 579. Новата година : [Стих.]. // Църковен вестник, LV, № 1, 1 ян. 1954, с. 6.
   Подпис: Марин Василев.

 580. Привечер : [Стих.]. // Църковен вестник, LV, № 10, 13 март 1954, с. 7.
   Подпис: Станимир Станев.

 581. Молитва : [Стих.]. // Духовна култура, XXXIV, 1954, № 4, с. 23-24.
   Подпис: Станимир Станев.

 582. Псалом : [Стих.]. // Църковен вестник, LV, № 15, 17 апр. 1954, с. 10.
   Подпис: Станимир Станев.

 583. На вечерня : [Стих.]. // Църковен вестник, LV, № 18, 8 май, 1954, с. 11.
   Подпис: Станимир Станев.
   Вж и № 917.

 584. Станев, Станимир. В Бачковския манастир : [Стих.]. // Духовна култура, XXXIV, 1954, № 11-12, с. 12-13.
   Подпис: Станимир Станев.
   Съдържа: Вечерният час. - Вечерня. - Спокойна нощ.

1955

 585. Вяра : [Стих.]. // Нар. пастир, XI, № 1-3, 5 ян. 1955, с. 5
   Подпис: Станимир Станев.

 586. Незнайният : [Разказ]. // Нар. пастир, XI, № 1-3, 5 ян. 1955, с. 6-7
   Подпис: Станимир Станев.

 587. Размисъл : [Стих.]. // Духовна култура, XXXV, 1955, № 5, с. 12.
   Подпис: Станимир Станев.
   Вж и № 929.

 588. Гостите на баба Тонка : Разказ. // Нар. пастир, XI, № 18, 16 май 1955.
   Подпис: Змей Горянин.

 589. Песен : [Стих.]. // Духовна култура, XXXV, 1955, № 9, с. 29.
   Подпис: Станимир Станев.

 590. Часове : [Стих.]. // Духовна култура, XXXV, 1955, № 10-11, с. 36.
   Подпис: Станимир Станев.

 591. Елегия : [Стих.]. // Нар. пастир, XI, № 31-32, 23 ноем. 1955, с. 5
   Подпис: Станимир Станев.

 592. Въведение. - Кандилото : [Стих.]. // Духовна култура, XXXV, 1955, № 12, с. 15.
   Подпис: Станимир Станев.

1956

 593. Коледни песни : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVI, 1956, № 1, с. 16.
   Подпис: Станимир Станев.
   Съдържа: Очакване. - Среща.

 594. Светла нощ : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVI, 1956, № 1, с. 17.
   Подпис: Марин Василев.
   Вж и № 813.

 595. Никога война : Страници от войнишки дневник. // Духовна култура, ХХХVІ, 1956, № 2, с. 13-15.
   Подпис: Стоимен Найденов.
   Съдържа: Шега. - Подарък от село.

 596. Покаяние : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVI, 1956, № 3, с. 23.
   Подпис: Захария Лютаков.
   Вж и № 707.

 597. Очите : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVI, 1956, № 4, с. 22.
   Подпис: Станимир Станев.

 598. Пролет : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVI, 1956, № 4, с. 23.
   Подпис: Станимир Станев.

    599. Великден : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVI, 1956, № 5-6, с. 47.
   Подпис: Станимир Станев.

 600. Пролетна утрин : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVI, 1956, № 5-6, с. 48.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 601. Пред Успение : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVI, 1956, № 8-9, с. 53.
   Подпис: Станимир Станев.

 602. Пътник : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVI, 1956, № 8-9, с. 53.
   Подпис: Захария Лютаков.

 603. Защо? : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVI, 1956, № 10, с. 26.
   Подпис: Станимир Станев.

 604. Вечерта : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVI, 1956, № 11, с. 24.
   Подпис: Станимир Станев.

 605. Възхвала : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVI, 1956, № 11, с. 1-2.
   Подпис: Станимир Станев.

 606. Въведение : [Стих.]. // Църковен вестник, LVII, N 43, 29 ноем. 1956, с. 8.
   Подпис: Станимир Станев.

 607. Кандилцето : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVI, 1956, № 12, с. 28.
   Подпис: Станимир Станев.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню