от 1957 до 2015

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Произведения > Отделни публикации
1957

 608. Водици : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 1, с. 30.
   Подпис: Станимир Станев.

 609. Зима : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 1, с. 28.
   Подпис: Марин Василев.

 610. Коледна приказка : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 1, с. 31.
   Подпис: Захария Лютаков.
   Из Страници от войнишки дневник.

   611. Балада край Тимок : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 2, с. 20.
   Подпис: Захария Лютаков.
   Из Страници от войнишки дневник.

 612. Предпролет : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 3, с. 29.
   Подпис: Станимир Станев.

 613. Пролет : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 3, с. 29.
   Подпис: Акиндин.

 614. Смирение : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 3, с. 7.
   Подпис: Марин Василев.

 615. Писмо : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 4, с. 25.
   Подпис: Станимир Станев.

 616. Портретчето : Малки прози : Страници от войнишки дневник. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 4, с. 26.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 617. Празнична песен : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 4, с. 25.
   Подпис: Марин Василев.

 618. Лято Господне : [Стих.]. // Духовна култура, XXVII, 1957, № 5-6, с. 49.
   Подпис: Станимир Станев.
   Съдържа: Зора. - Утро. - Ден. - Нощ.

 619. Първи май : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 5-6, с. 48.
   Подпис: Марин Василев.
   Вж и № 802.

 620. Равнина : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 7, с. 15.
   Подпис: Захария Лютаков.

 621. Юлска нощ : Акварел : Стих. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 7, с. 15.
   Подпис: Станимир Станев.

 622. Балада за Шипка : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 8, с. 21.
   Подпис: Марин Василев.

 623. Пред лика на Божията майка : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 8, с. 21.
   Подпис: Станимир Станев.

 624. По пътя на Христа : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 9, с. 30.
   Подпис: Станимир Станев.

 625. Празнична песен. - Четиридесет години : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 10, с. 26.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 626. Гост : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 11-12, с. 57.
   Подпис: Станимир Станев.

 627. Хвала : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVII, 1957, № 11-12, с. 57.
   Подпис: Стоимен Найденов.
   Из цикъла "Православие", по повод 20 години от смъртта на Варненския и Преславски митрополит Симеон.

1958

 628. Рождественска песен : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVIII, 1958, № 1, с. 21.
   Подпис: Стоимен Найденов.

 629. Жълтото цвете : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVIII, 1958, № 2, с. 30.
   Подпис: Станимир Станев.

 630. Възхвала : [Стих.]. // Църковен вестник, LIХ, № 21, 24 май, 1958, с. 9.
   Подпис : Змей Горянин.

 631. Жътва : [Стих.]. // Църковен вестник, LIX, № 24, 14 юни, 1958, с. 7.
   Подпис: Змей Горянин.

 632. Войвода и под бесилката : По случай 90 години от смъртта на Стефан Караджа. // Духовна култура, ХХХVІІІ, 1958, № 8, с. 27-30.
   Подпис: Змей Горянин.

 633. Девети септември : [Стих.]. // Духовна култура, XXXVIII, 1958, № 9-10, с. 59.
   Подпис: Змей Горянин.
   Вж и № 724.

 634. Вечер : [Стих.]. // Църковен вестник, LIX, № 38, 27 септ. 1958, с. 11.
   Подпис: Змей Горянин ; Датирано: Ман. Седем престола, Август, 1958.
   Последна творба на Змей Горянин.

 635. Откъси : Из непечатана поема. // Духовна култура, XXXVIII, 1958, № 11, с. 23-24.
   Подпис: Змей Горянин.

1988

 636. От прибързаност само главата ще си чукаш : [Разказ]. // Филат. прегл., L, 1988, № 2, с. 24-25.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   За филателията. В началото се споменава, че авторът е колекционер.

1990

 637. Епиграми. // Септември, XLIII,1990, № 8, с. 237-240.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Съдържа: Едва ли... - Българийо любезна. - Без заглавие. - Народни водачи. - Не е лошо. - На българина. - Свободата. - Свободата. - На Х. - На Иван Вазов. - Каквато беше "госпожа"... - Поет. - Пак. -
Злочеста чест. - Finito.

 638. Луната : [Стих.]. // Септември, XLIII, 1990, № 10, с. 23.
   Псевдоним: Змей Горянин.

 639. Вечер : [Стих.]. // Земеделско знаме, LXXXVIII, № 212, 12 окт. 1990, с. 3.
   Псевдоним: Змей Горянин.

1991

 640. Вечер : [Стих.]. // Нар. зем. знаме, XXXV, № 7, 25 ян. 1991, с. 4.
   Псевдоним: Змей Горянин.

 641. Синият час : [Разказ]. // Летописи, XLIV, 1991, № 6, с. 208-213.
   Псевдоним: Иво Скребър.
   Написан в Софийския централен затвор през 1945 г. Вж и № 877.

1992

 642. Часове : [Стих.]. // Летописи, XLV, 1992, № 2, с. 134-136.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Съдържа: Небето печално и сиво... - Шуми стогласа планината... - Колко е тихичко тук сред гората... - Нивята дишат с пълна гръд... - Облачета... - Отмина празничният ден... - Греят над мене чудесните...

 643. Нелегални епиграми  / Подг. Васил Балевски. // Арт, II, № 6, 13-19 февр. 1992, с. 6.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Съдържа: Заема за строителството. - За свободата. - За неща съвсем безспорни... - Промяната. - Дарка. - Поетът Николай. - Академикът Тошо. - Писателят Димитър. - Забравихме за Климента Свети. - Дано!. - Разговор. - На събрание.

1993

 644. Ам, представи си Тодоре! : Фейлетон. // Филат. прегл., LV, 1993, № 3, с. 31-32.
   Псевдоним: Змей Горянин.

 645. Екватор : [Стих.]. // Летописи, XLVI, 1993, № 5-6, с. 52-57.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Осем стихотворения, написани в Софийския централен затвор през 1945 г.
  Съдържа: Въведение. - В джънглите. - Покана. - Балада в кафето. - Желание. - Елегия. - Реалност. - Финал.

 646. Балада за стария приятел : [Стих.]. // Лит. форум, XLVIII, № 27, 7 юли 1993, с. 4.
   Псевдоним: Змей Горянин.

 647. Харамия : [Стих.]. // Лит. форум, XLVIII, № 27, 7 юли 1993, с. 4.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Посветено на Асен Балкански, писано в Русе през 1925 г.

 648. Часове : [Стих.]. // Лит. форум, XLVIII, № 27, 7 юли, 1993, с. 4.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Писано в Софийския централен затвор през 1945 г.

 649. Ода за гората : [Стих.]. // Лит. форум, XLVIII, № 34, 25 авг. 1993, с. 4.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Стихотворението е посветено на Симеон Търновски. Снимка на Мария-Луиза и Симеон Търновски като деца, подарена на Змей Горянин.

 650. Балада край Места : [Стих.]. // Век 21, IV, № 37, 15 септ. 1993, с. 10.
   Псевдоним: Змей Горянин.

1997

 651. Спомени за моя приятел Елин Пелин. // Летописи, L, 1997, № 1-2, с. 83-110 ; № 3-4, с. 83-115.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Спомени и за Русе.

1998

 652. Епиграми. // Лит. форум, VIII, № 30, 6-12 окт. 1998, с. 7.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Съдържа: Българио любезна. - Народни водачи. - Надеждата. - Свободата. - Основанията. - Пътят. - Съдията. - Не е лошо. - Ах, защо ли. - Свободата. - Годините. - На един поет. - На Иван Вазов. - В блатото.

 653. Скици и ескизи : Спомени и дневникови записки от затвора, 1945 г. // Лит. форум, VIII, № 30, 6 окт. 1998, с. 7.
   Откъс от непубл. ръкопис, подписан с псевдонима Витан Скребър, съхраняван в Националния литературен музей.


2002

 654. Панчо иска риба да яде : [Стих.]. // Драги ми Смехурко... : Антология на хумор за деца : Т. 1. - София, 2002, с. 291.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Из "Лудориите на котарака Панчо".

 655. Панчовата ловджийска беда : [Стих.]. // Драги ми Смехурко... : Антология на хумор за деца : Т. 1. - София, 2002, с. 290.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Из "Лудориите на котарака Панчо".

 656. Светлини и сенки. // От Любен Каравелов до Стефан Гечев : Антология Русе. - Русе, 2002, с. 172-180.
   Псевдоним: Змей Горянин.

2003

 657. От планината слиза бяла вечер... : [Стих.]. // Детонация, II, № 8, 1 ян. 2003, с. 15.
   Псевдоним: Змей Горянин.

 658. Утрото е слънчево и ясно... : [Стих.]. // Детонация, II, № 8, 1 ян. 2003, с. 15.
   Псевдоним: Змей Горянин.

 659. Великият скитник : Из арх. материали, посветени на Матей Преображенски - Миткалото.  /  Представен от Илия Пехливанов. // Про & Анти, XIV, № 40, 2-8 окт. 2003, с. 6.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Съдържа кратки бел. за публ. материали от Илия Пехливанов.

2005

 660. Ако загина... : [Стих.]. // Един завет, XIV, 2005, № 1, с. 51.
   Псевдоним: Змей Горянин ; Датирано: Зайчар, 15 април 1941.

 661. Балада край Места : [Стих.]. // Един завет, XIV, 2005, № 1, с. 51.
   Псевдоним: Змей Горянин ; Датирано: Бук, 10 юни 1941.

 662. Войнишка песен : [Стих.]. // Един завет, XIV, 2005, № 1, с. 52.
   Псевдоним: Змей Горянин ; Датирано: Княжевац, 14 април 1941.

 663. Писмо : [Стих.]. // Един завет, XIV, 2005, № 1, с. 52.
   Псевдоним: Змей Горянин ; Датирано: Цариброд, 9 април 1941.
2006
 664. Какво бих могъл да прибавя... : [Стих.]. // Писахме да се знае : Кн. 2. Жертвите на Народния съд. - София, 2006, с. 242.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Писано в Централния софийски затвор на 31 май 1945 г.
2007

 665. Моят приятел Елин Пелин - 18.VІІ.1878 - 3.ХІІ.1949] : [Откъс]. // Дума, XVIII, № 165, 19 юли 2007, с. 19.
   Откъс от спомените на Змей Горянин, публ. за първи път, по повод 130 години от рождението на Елин Пелин - Човеколюбецът от Байлово. Съдържа и бел. на Румяна Пенчева за ръкописа, съхраняван в Националния литературен музей.
2009

 666. Електричеството : [Разказ]. // Филат. прегл., LXXI, 2009, № 12, с. 23-24.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   На филателна тема.

2012

 667. Панчо иска риба да яде : [Стих.]. // Драги ми Смехурко... : Антология на хумор за деца : Т. 1. - 2. изд. - София, 2012, с. 293.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Из "Лудориите на котарака Панчо".

 668. Панчовата ловджийска беда : [Стих.]. // Драги ми Смехурко... : Антология на хумор за деца : Т. 1. - 2. изд. - София, 2012, с. 292.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Из "Лудориите на котарака Панчо".

 669. Непубликувани стихове на Змей Горянин. // Лит. мисъл, LV, 2012, № 1-2, с. 92-96.
   Съдържа: Та ти си още палаво момиче... - Ще сме сами, и в старата дъбрава... - Аз знам, че ме обичаш! - Ти помниш ли как бяхме само двама... - Догарят вече въглени последни... - Денят красив догаря... - Ела под старата кайсия... - Една любов ли ме измъчи... - Очите ти са пълни с влага... - Много песни са написани... - И всичко би било прекрасно. - Кой дръзна пак да критикува... - Ха, че кой би могъл да достигне... - Само Бог проклел поетите бездарни... - Почива тук поет - Добичин... - Добра, че дойде пак Бай Вълчо... - Един прекрасен, кратък час... - Самота. - Прошка. - Финал.

 670. Непубликувани епиграми. // Преса, I, № 176, 2 юли 2012, с. 22.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Съдържа: Експериментална психоанализа. - Тъй рече народът... - Луда глава - Прясна рана... - Причина за дълголетие. - Премъдрост.

 671. Непубликувани стихове. // Преса, I, № 176, 2 юли 2012, с. 22.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Съдържа: Та ти си още палаво момиче... - Една любов ли ме измъчи... - Само Бог проклел поетите бездарни...

2013

 672. Епиграми. // Забранените писатели : Христоматия по лит. за ХII кл. / Състав. Ангел Николов, Васил Иванов Къдринов, Валентина Маринова. - София, 2013, с. 172-175.
   Съдържа: Свободата 1. - Българийо любезна. - Не е лошо. - Ах, защо ли. - На Иван Вазов. - Свободата 2. - Годините . - Блатото. - Световните събития. - За обидата. - Няма нужда от пророци. - На един поет. - Напътствия. - Pro domo sua. - Ще дойде. - Хамелион. - Si vis pacem. - Господи, ако спасиш света. - Така е нареден света. - Трудно и лесно. - Разговор. - Експериментална психоанализа. - Не изкушавай Бога! - Резигнация. - За Сената и Сократа. - Премъдрост.

 673. Епиграми. // Алманах Извор (Русе), ХХ, 2013, с. 177-178.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Съдържа: Умната жена остава. - Синеока незабравка. - Всички честни патриоти. - Много ми е мъката голяма. - От малък още лъжеше за трима. - Народът гол и бос. - Бяхме с германците. - Карл Маркс като бедняк умрял.

 674. За смъртта : [Стих.]. // Прелом, XXII, № 1 (877), 20 ян. 2013, с. 3.
   Псевдоним: Змей Горянин.

2014

 675. Васка, Васка, колко знаем... // Стоилов, Васил. Заключен съм в мисълта по тебе... : Неизвестни писма на Васил Стоилов до Соня Димитрова, представени от Румяна Пашалийска. - София, 2014, с. 105, 117.
   Подпис: Змея - у Коста Рак.
   Отговор на Змей Горянин в "стихотворния дуел" с Васил Стоилов на Васильовден в гостилница "Коста Рак". София, 13.І.1939 г. Копие на оригиналния ръкопис на с. 117.

 676. Верният приятел на Змей Горянин : [Стих.]. // Попконстантинов, Иван. Дневникът на един депутат : Иван Попконстантинов, Центр. соф. затвор, 1945 г. - Русе, 2014, с. 27.
   Писано в Централния софийски затвор ; Подписано с инициали З. Г. и датирано 19. V. 1945 г.

 677. Дните сиви... // Попконстантинов, Иван. Дневникът на един депутат : Иван Попконстантинов, Центр. соф. затвор, 1945 г. - Русе, 2014, с. 141.
   Нотиран текст, писан в Централния софийски затвор ; Подписан с псевдонима Змей Горянин и датиран 5. ХІІ. 945 ; Копие на оригиналния ръкопис.

     678. На К. К. // Попконстантинов, Иван. Дневникът на един депутат : Иван Попконстантинов, Центр. соф. затвор, 1945 г. - Русе, 2014, с. 36, 135.
   Стихотворението е писано в Централния софийски затвор ; Подписано с псевдонима Змей Горянин ; Копие на оригиналния ръкопис на с. 135.

 679. Народът - гол и бос... : Епиграма. // Стоилов, Васил. Заключен съм в мисълта по тебе... : Неизвестни писма на Васил Стоилов до Соня Димитрова, представени от Румяна Пашалийска. - София, 2014, с. 95.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Написана по повод царските маневри в Шабаница.

 680. Разлъка. // Попконстантинов, Иван. Дневникът на един депутат : Иван Попконстантинов, Центр. соф. затвор, 1945 г. - Русе, 2014, с. 143.
   Нотиран текст, писан в Централния софийски затвор ; Подписан с псевдонима Змей Горянин ; Копие на оригиналния ръкопис.

 681. Реалност : [Стих.]. // Попконстантинов, Иван. Дневникът на един депутат : Иван Попконстантинов, Центр. соф. затвор, 1945 г. - Русе, 2014, с. 33, 133.
   Писано в Централния софийски затвор ; Подписано с псевдонима Змей Горянин и датирано СЦЗ - 9. Х. 1945 г. ; Копие на оригиналния ръкопис на с. 133.

 682. Реквием : [Стих.]. // Лит. вестник, ХХІІІ, № 5, 5-11 февр. 2014, с. 15.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Посветено на Александър Дзивгов.

 683. Великден в монастира : [Стих.]. // Словото днес, ХVІІ, № 24, 26 юни 2014, с. 12.
   Псевдоним: Змей Горянин ; Датирано: "Седем престола", 1952.

 684. Видях Христа : [Стих.]. // Словото днес, ХVІІ, № 24, 26 юни 2014, с. 12.
   Псевдоним: Змей Горянин ; Датирано: София, 1948. Вж и № 885.

 685. Епиграми. // Словото днес, ХVІІ, № 24, 26 юни 2014, с. 12.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Съдържа: Изповед. - За сената и сократа. - Причина за дълголетие. - Премъдрост.
  Рисунка на Змей Горянин от Васил Стоилов, 1939 г.

 686. За смъртта : [Стих.]. // Словото днес, ХVІІ, № 24, 26 юни, 2014, с. 12.
   Псевдоним: Змей Горянин.

    687. Зов : [Стих.]. // Словото днес, ХVІІ, № 24, 26 юни, 2014, с. 12.
   Псевдоним: Змей Горянин ; Датирано: Монастир "Св. Николай", с. Кладница, Софийско, 1949 - септември.

 688. Може би в трамвая, който мина... : [Стих.]. // Словото днес, ХVІІ, № 24, 26 юни, 2014, с. 12.
   Псевдоним: Змей Горянин.

 689. На нивата : [Стих.]. // Словото днес, ХVІІ, № 24, 26 юни 2014, с. 12.
   Псевдоним: Змей Горянин ; Датирано: 1947, София. Вж и № 884.

 690. Най-сладките звуци : [Стих.]. // Словото днес, ХVІІ, № 24, 26 юни 2014, с. 12.
   Псевдоним: Змей Горянин.

 691. Разпети петък : [Стих.]. // Словото днес, ХVІІ, № 24, 26 юни 2014, с. 12.
   Псевдоним: Змей Горянин.
   Вж и № 701.

2015

 692. Две думи : [Публицистика]. // Лит. вестник, XXIV, № 18, 13-19 май 2015, с. 6-7.
   С бел. от Катя Зографова.
   Публикува се за първи път.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню