Преводи

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Произведения
1926

 951. Агнивцев, Н. Искаш ли? - Песничка за някаква си китайска дамичка АО : [Стих.] / Прев. Светлозар Акендиев Димитров. // Последни русенски новини (Русе), І, № 254, 18 дек. 1926, с. 2.
   В хумористичното приложение "Бодил".

 952. Агнивцев, Н. Случка в Севиля : [Стих.] / Прев. Светлозар Акендиев Димитров. // Последни русенски новини (Русе), І, № 261, 25 дек. 1926, с. 2.
   В хумористичното приложение "Бодил".

1928

 953. Ахматова, Ана. Той не хули и не слави... : [Стих.] / Прев. от рус. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 2, 1 ноем. 1928, с. 2.
   Из "Белая стая".

 954. Агнивцев, Николай. Смъртта на поета : [Стих.] / Прев. от рус. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 3, 15 ноем. 1928, с. 2.
   Из "Мои песенки".

 955. Иовкич, Прока. Аз не идвам да градя олтари... : [Стих.] / Прев. от сръб. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 3, 15 ноем. 1928, с. 2.

 956. Йовкич, Прока. Аз ще идвам да градя олтари... : [Стих.] / Прев. от сръб. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 3, 15 ноем. 1928, с. 2.

 957. Одавич, Риста И. Самота : [Стих.] / Прев. от сръб. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 3, 15 ноем. 1928, с. 2.

 958. Якшич, Милета. Есенен ден : [Стих.] / Прев. от сръб. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 3, 15 ноем. 1928, с. 2.

 959. Ахматова, Ана. О, има някои слова неповторими... : [Стих.] / Прев. от рус. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 4, 1 дек. 1928, с. 2.
   Из "Белая стая".

 960. Йованович-Змай, Йован. Какъв е хубав... : [Стих.] / Прев. от сръб. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 4, 1 дек. 1928, с. 2.

 961. Цветаева, Марина Ивановна. Андре Шение : [Стих.] / Прев. от рус. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 4, 1 дек. 1928, с. 2.
   Из "Лебединый стань".

 962. Шевченко, Тарас Григорьевич. Завет : [Стих.] / Прев. от укр. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 5, 15 дек. 1928, с. 2.

 963. Шевченко, Тарас Григорьевич. О, не давай на никого, господи... : [Стих.] / Прев. от укр. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 5, 15 дек. 1928, с. 2.

1929

 964. Тургенев, Иван Сергеевич. Крокет в Уиндзор : [Стих.] / Прев. от рус. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 8, 1 апр. 1929, с. 3.
   Първи превод на това стихотворение, според редакционната бележка във вестника.

 965. Балмонт, Константин Дмитриевич. Красавец : [Стих.] / Прев. от рус. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 9-10, 15 юни 1929, с. 5.

 966. Йованович-Змай, Йован. Светла нощ, а месечина - няма... : [Стих.] / Прев. от сръб. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 9-10, 15 юни 1929, с. 5.

 967. Николаевич, Божидар. Вей снеже, вей... : [Стих.] / Прев. от сръб. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 9-10, 15 юни 1929, с. 5.

 968. Прерадович, Петър. Нощни песнички : [Стих.] / Прев. от хърв. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 9-10, 15 юни 1929, с. 5.

 969. Шевченко, Тарас Григорьевич. Минават дълги дни, минават дълги нощи... : [Стих.] / Прев. от укр. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 9-10, 15 юни 1929, с. 5.

 970. Якшич, Джура. Гдето сладост сея... : [Стих.] / Прев. от сръб. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 9-10, 15 юни 1929, с. 5.

 971. Якшич, Джура. За нощуване : [Стих.] / Прев. от сръб. Светлозар Акендиев Димитров. // Северянин (Русе), ІІ, № 9-10, 15 юни 1929, с. 5.

1932

 972. Якшич, Джура. Стихотворения / Прев. от сръб. Светлозар Акендиев Димитров. // Стара планина, I, 1932, № 2, с. 9.

1933

 973. Зошченко, М. Нищожен случай / Прев. от рус. Змей Горянин. // Време, ІІ, № 451, апр. 1933, с. 2.
   Датата на броя не се чете.
   В рубриката "Съветски хумор".

 974. Ардов, В. Клише / Прев. от рус. Змей Горянин. // Време, ІІ, № 444, 8 апр. 1933, с. 2.
   В рубриката "Съветски хумор".

 975. Зошченко, М. Любител / Прев. от рус. Змей Горянин. // Време, ІІ, № 444, 8 апр. 1933, с. 2.
   В рубриката "Съветски хумор".

 976. Зошченко, М. Пасхално произшествие / Прев. от рус. Змей Горянин. // Време, ІІ, № 450, 16 апр. 1933, с. 3.
   В рубриката "Съветски хумор".

 977. Зошченко, М. Режим на економии / Прев. от рус. Змей Горянин. // Време, ІІ, № 452, 21 апр. 1933, с. 2.
   В рубриката "Съветски хумор".

 978. Зошченко, М. Телефон / Прев. от рус. Змей Горянин. // Време, ІІ, № 454, 23 апр. 1933, с. 2.
   В рубриката "Съветски хумор".

 979. Ардов, В. Жилищната криза : Почти рецепта : Разказ / Прев. от рус. Змей Горянин. // Време, ІІ, № 456, 26 апр. 1933, с. 2.
   В рубриката "Съветски хумор".

 980. Тургенев, Иван Сергеевич. Крокет в Виндзор : [Стих.] / Прев. от рус. Светлозар Акендиев Димитров. // Лит. глас, VІ, № 202, 1 окт. 1933, с. 2.

1934

 981. Майнолович, Тодор. Нов завет. - Пролет : [Стих.] / Прев. от сръб. Змей Горянин. // Лит. глас, VІ, № 219, 28 ян. 1934, с. 2.
   Из Съвременна югославска поезия.

1935

 982. Паунович, Саниша. Есенен акварел. - Писмо : [Стих.] / Прев. от сръб. Змей Горянин. // Лит. глас, VІІ, № 260, 30 ян. 1935, с. 3.

1936

 983. Ашкерц, Антон. Майка Тонка Обретенова : [Стих.] / Прев. Змей Горянин. // Баба Тонка : Възпоменателен лист, [№ 1], 1 ян. 1936, с. 4.
   Из цикъла „Рапсодии на българския гуслар”, 1904 г.


1937

 984. Ашкерц, Антон. Майка Тонка Обретенова : [Стих.] / Прев. Змей Горянин. // Лит. глас, IX, № 346, 17 март 1937, с. 2.

1947

 985. Лермонтов, Михаил Юриевич. Молитва : [Стих.] / Прев. от рус. С. Д. // Детска вяра, VI, 1946-1947, № 4, с. 1.

 986. Валериан, монах. Вяра, надежда и любов : [Стих.] / Прев. от сръб. С. Д. // Църковен вестник, XLVIII, № 40-41, 1 дек. 1947, с. 11.
   Вж и № 989.

1957

 987. Първа песен / Прев. от църковнослав. Змей Горянин. // Надгробен плач : Похвални погребални песни, които се пеят на Велики Петък вечерта около Св. Плащаница / Прев. от църковнослав. Архимандрит Серафим, Змей Горянин, Борислав Бодър. - София, 1957, с. 5-16.

***

 988. Валериан, монах. Аз Те не хуля, Господи... / Прев. от сръб. С. Д. - 1 л.
   Подпис: От сръбски: С.Д. ; Машинописен екз. ; Не е датиран.

 989. Валериан, монах. Вяра, Надежда и Любов : [Стих.] / Прев. от сръб. С. Д. - 1 л.
   Подпис: От сръбски: С.Д. ; Машинописен екз. ; Не е датиран. Вж и № 986.

 990. Валериан, монах. Щом стъмнее кръгозора... / Прев. от сръб. С. Д. - 1 л.
   Подпис: От сръбски: С.Д. ; Машинописен екз. ; Не е датиран.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню