Редакции

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Произведения
 991. Веселото време : Хумористична страница на в. Време / Ред. Змей Горянин. - Год. II (1933) - Год. III (1934). - София : печ. Стопанско развитие, 1933-1934.

 992. Четиридесет 40 години Гранитоид : Юбил. сб. / Ред. Змей Горянин - София : Бълг. акц. д-во Гранитоид, 1940. - 44 с. : с ил.
   Други ред. : Елин Пелин, Захари Велков.

 993. Илюстровано четиво : Забавен вестник за малки и големи / Ред. Змей Горянин. - 1, 1 (1941)-(1943). - София : [б. и.], 1941-1943.
   Други ред.: Атанас Душков, Мамин Кольо.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню