По години

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Произведения > Ръкописи
1929

 844. Към природата : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: юлий 1929.

 845. Разтвори клепки пролетната нощ... : [Стих.]. - 1 л.
   Оригинален ръкопис ; Датиран: Русе, 21 септемврий 1929 ; Малък кръгъл печат с инициали С.Д. ; Бел. на автора - Литер. новини, 28. V.930.

 846. Там където свършва моят път... : [Стих.]. - 1 л.
   Оригинален ръкопис ; Датиран: 18 октомврий 1929.

1930

 847. Привечер : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 1930, юлий 27.

1931

 848. На Гизела Бернщайн : [Стих.]. - 1 л.
   Оригинален ръкопис ; Датиран: 19.І.1931.

1932

 849. Епитафия : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 4 юлий 1932.

 850. Писмо. - Нощ : [Стих.]. - 2 л.
   Машинописен екз. ; Датиран: Драгалевския монастир, август 1932.

1934
 851. Случва се... : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 4 януарий 1934.

1935

 852. Моят Бог : Псалом на благославящия : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: София, 1935.

 853. Тази нощ ще тегля черна линия... : [Стих.]. - 3 л.
   Подпис: Змей Горянин ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 26.ХІІ.1935.

1936

 854. Прогледнал : По случай 75 годишнината от славното Априлско народно въстание : [Разказ]. - 4 л.
   Подпис: Марин Василев ; Машинописен екз. ; Датиран: Дряновски манастир, април 1936 ; С бел. на ръка от автора.

1939

 855. Във тази късна златна есен... : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: Медовина, Поповско, 2.ХІІ.1939.

 856. Помилва ме с мека длан... : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 2.ХІІ.1939, Преслав.

 857. Шуми над Шумен... : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: Шумен, 3.ХІІ.1939.

1941

 858. Звездо, братко, гален и обичан... : [Стих.]. - 1 л.
   Подпис: Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: София, 14.ІІІ.1941.

 859. Родино! - Желая тази нощ да съм далеч... : [Стих.]. - 2 л.
   Подпис: Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: 14.ІІІ.1941.

 860. Нека аз да бъда мъртъв вече... - Акростих : [Стих.]. - 2 л.
   Подпис: Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: Ямбол, 20.ІІІ.1941.

 861. Акростих. - Това е черепът на моите деди... : [Стих.]. - 2 л.
   Подпис: Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: Ямбол, 21.ІІІ.1941.

 862. Нашата чаша - наше проклятие... - На мен се падна сал оцет и злъчка : [Стих.]. - 2 л.
   Подпис: Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: Елхово, 21.ІІІ.1941.

 863. Баща : Из войнишкия ми дневник. - 4 л.
   Подпис: Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: Царибродско, 10 април 1941 ; Бел. на автора - сп. Бранник, София, 1942/43. Вж и № 397.

 864. На ножот : Страница из войнишкия ми дневник. - 5 л.
   Подпис: Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: май, 1941 г., Велес ; Бел. на автора - сп. Орле, София, 1942.

1942

 865. Балканският цар. - 15 л.
   Подпис: Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: 4 ноември 1942 ; Бел. на автора - библ. Златен клас, София, 1942. Вж и № 48.
   За Хаджи Димитър.

 866. Богатият просек. - 14 л.
   Подпис: Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: 1942 ; Бел. на автора - библ. Джудже, София, 1942. Вж и № 62.
   За българския хайдутин Кара Кольо

 867. Заслужена награда. - 4 л.
   Подпис: Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: 1942 ; Бел. на автора - в-к Весела дружина, София, 1942.

 868. Най-малкият учител - Бачо Киро. - 17 л.
   Подпис: Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: 1942 ; Бел. на автора - Библ. Златен клас, 1942.

 869. Отмъщението на хъшовете : [Пиеса]. - 15 л.
   Подпис: Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: София, 1942 ; Бел. на автора - в-к Илюстровано четиво, София, 1942-43.

 870. Светилници на българщината. - 35 л.
   Подпис: Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: София, 1942.

 871. Спасителната искра. - 15 л.
   Подпис: Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: 1942 ; Бел. на автора - библ. Герои, 1942. Вж и № 59.
   За Паисий Хилендарски.

 872. Бъди лъчист и чист, възхвален... : [Стих.]. - 1 л.
   Подпис: Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: 1 май 1942.

1943
 873. Дядова приказка : [Стих.]. - 1 л.
   Подпис: Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: 6/19 февруарий 1943, София ; Бел. на автора - сп. Бранник, София, 1943. Вж и № 407.
   Посветено на Васил Левски.

1944

 874. Фрагменти. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: 23.11.1944 ; Малък кръгъл печат с инициали ЗГ.1945

 875. Безсъници : [Скици]. - София. - 51 с.
   Подпис: Змей Горянин ; Оригинален ръкопис ; Датиран: октомврий 1945, Софийски централ. затвор.

 876. Нощ и ден : Стихове  / Ил. Змей Горянин. - 50 л., 2 л. : ил.
   Подпис: Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: Русе, 1945-55 ; С посвещение от автора на Тодор Биков ; Кн. е подшита от автора.
   Съдържа: Нощ и ден: Зимна нощ. - Съньт. - Ледени цветя. - Сърцето ми. - Ден. - Ивановден. - Съньт ме вика. - Очакване. - Нощ. - Привечер. - Ноктюрно. - След празника. - След концерта ; Ненужна лирика: Дрезгавият ден привърши... - Зима. - Аз не виждам в морето зелени очи... - Облаци сиви минаха снощи - отминаха... - По осланената поляна... - Пред мене се извива безкраен царски път... - Може би в трамвая, който мина... - Пролет. - Приказка. - Планински пейзаж. - Интимност. - Пролет 2. - О, ден! Бъди благословен!.. ; Войнишки дневник: Знамето. - И пак... - Войнишки гроб. - Жълто цвете. - Раздяла. - Балада край Тимок. - Коледна приказка. - Призив. - Кому ли е нужна сега песента ми... - Странникът. - Край Харц. - Народен мотив. - Песенчица. - Луната. - Бъдни вечер. - Шега.

 877. Синият час. - 8 л.
   Подпис: Иво Скребър ; Машинописен екз. ; Датиран: Софцензат, 14 юлий 1945. Вж и № 641.

 878. Един живот : Ескиз. - 53 л. ; 18 см
   Подпис: Змей Горянин ; Оригинален ръкопис ; Датиран: Софийски централен затвор, 1 октомври 1945.
  С посвещение от автора на д-р Захари Захариев и бел. на последната страница ; Кн. е подшита от автора.

 879. Призрак : Ескиз. - 38 с. ; 17 см
   Подпис: Змей Горянин ; Оригинален ръкопис ; Датиран: СофценЗат, 3-8 октомврий 1945 ; С посвещение от автора на д-р Тодор Вълчев и бел. на последната страница ; Кн. е подшита от автора.

 880. Ефрем Босий. - 18 л. ; 16 см
   Подпис: Змей Горянин ; Оригинален ръкопис ; Датиран: СофценЗат, 25 октомврий 1945 ; Кн. е подшита от автора. Вж и № 416.

1946

 881. Елен и кон : [Стих.] / По Жан дьо Лафонтен. - 1 л.
   Подпис: Н. Е. Крилов ; Машинописен екз. ; Датиран: Св. Харалампий 1946, столицата София.

 882. Зимна вечер : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: Сф, 10.12.1946.

 883. Приветствие : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 12.12.1946.

1947

 884. На нивата : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: 1947, София. Вж и № 689.

1948

 885. Видях Христа : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: София, 1948. Вж и № 684.

 886. Жътва : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: 1948. Вж и № 490.

 887. Завръщане : Псалом на Блудния син : [Стих.]. - 1 л.
Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: Гложенски манастир, 1948.ис ; Машинописен екз. ; Датиран: 1948. Вж и № 490.

1949

 888. В человецек благоволение : [Разказ]. - 16 л.
   Подпис: Захария Лютаков ; Оригинален ръкопис ; Датиран: Коледа, 1949. Вж и № 898.

 889. В человецех благоволение : [Разказ]. - 6 л.
   Подпис: /Захария Лютаков/ Змей Горянин ; Машинописен екз. ; Датиран: Коледа, 1949. Вж и № 897.

1950

 890. Есен : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: "Седем престола", 1950. Вж и № 528.

 891. Залез : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: "Седем престола", 1950.

 892. Цветето : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: 1950. Вж и № 535.

 893. Понятно / V : [Епиграма]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 9 ноем. 1950 ; Номериран от автора: 29/729.

 894. Откровеност : [Епиграма]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 25 ноем. 1950 ; Номериран от автора: 81/781.

 895. Егоцентризъм : [Епиграма]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 29.ХІ.1950 ; Номериран от автора: 118/818.

 896. Причината : [Епиграма]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 29.ХІ.1950 ; Номериран от автора: 124/824.

 897. Портрет : [Епиграма]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 2.ХІІ.1950 ; Номериран от автора: 10/836.

 898. За любовта : [Епиграма]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 6.12.1950 ; Номериран от автора: 14/40.

 899. Тя / 3 : [Епиграма]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 8.ХІІ.1950 ; Номериран от автора: 42/868.

 900. Тя / 4 : [Епиграма]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 8.ХІІ.1950 ; Номериран от автора: 43/869.

1951

 901. Не се вие... : [Епиграма]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 7.ІІІ.1951 ; Номериран от автора: 14-1212.

 902. Войната греховете не изкупва... : [Епиграма]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 24.ІV.1951; Номериран от автора: 55-1446.

 903. Въпросът : [Епиграма]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 27.ІV.1951; Номериран от автора: 72-1363.


 904. Разговор... : [Епиграма]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 27.ІV.1951; Номериран от автора: 66-1357.

 905. Причината : [Епиграма]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 28.ІV.1951.

 906. Като рече Гана да се жени... : [Епиграма]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 7.VІІ.1951.

1952

 907. Аз съм сляп и ни стъпка не мога... : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: "Седем престола", 1952.

 908. Ти - всемощен и всевластен... : [Стих.]. - 2 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: София, 1952.

 909. Сърцето ми изгаря от тъга... : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 10.І.1952.

 910. Доброто старо време : Некролог. - 6 л.
   Без подпис ; Два машинописни екз. ; Датиран: София, 17 октомври 1952 - 23 декември 1954.

1953

 911. Далеч е още пролетта... : [Стих.]. - 2 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: София, 1953.

 912. Ех, ти, моя черна земна участ! : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: Костенец, 1953; Русе, 22.І.1955.

 913. Към залез : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: "Седем престола", 1953. Вж и № 563.

 914. Ти изгрей, лъчисто слънце... : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: Костенец, 22.6.1953.

 915. Небето е огромен връшник... : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: с. Костенец, 23.6.1953.

1954

 916. Дарът : Псалом на Разкаяния : [Стих.]. - 2 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: Бачковски монастир, март 1954.

 917. Ти отвори ми слънчевите двери... - На вечерня : [Стих.]. - 2 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: Бачковски монастир, март, 1954. Вж и № 583.

 918. Скръб душата ми тревожи я... : [Стих.]. - 2 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: Бачковски монастир, 11 - 20 март 1954.

 919. Възхвала : Акростих. - 3 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: Бачковски манастир, 27 март 1954.

 920. Пред жътва : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: Русе, май 1954. Вж и № 733.

 921. Чучулига : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: Русе, май 1954.

 922. Аз получих вече всичко... : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: Русе, 1 юни 1954.

 923. Празникът : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: Русе, 1 юни 1954.

 924. Жена : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: Русе, 7 юни 1954.

 925. Песни за родния град : [Стих.]. - 3 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: Русе, 10 юни 1954.

 926. Разцъфналите люляци... : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: 11 юни 1954.
   Посветено на Русе.

 927. И все по-тъжно става ми... : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: Бачковски монастир, 25 септември 1954.

 928. Елегично настроение : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: София, 22 декември 1954.

1955

 929. Размисъл : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: Русе, 13.2.1955. Вж и № 587.

 930. Ден : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: Русе, 23.ІІ.1955.

 931. Импресия : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: Русе, 24.ІІ.1955. 932. Прощаване : [Стих.]. - 2 л.
   Без подпис ; Оригинален ръкопис ; Датиран: Русе, 18.ІІІ.1955. ; С посвещение от автора: На Ото от бате му Зарко.

 933. Бред ІV : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: 7.7.1955.

 934. Бред ІІІ : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: 21.7.1955.

 935. Бред V : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: 1 август 1955.

 936. Шега : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: "Седем престола", 11 август 1955 ; С посвещение от автора: На Соня.

1956

 937. Настроение : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: 12.3.1956.

 938. Настроение : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: 16 март 1956.

 939. Настроение : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: 18 март 1956.

 940. Отново пак снежи : [Стих.]. - 1 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: 20 март 1956.

 941. Тишина : [Стих.]. - 1 л.
   Подпис: Захария Лютаков ; Машинописен екз. ; Датиран: Седем престола, 3 септември 1956.

 942. Пиперлии епиграми за своеобразни дами. - 2 л.
   Подпис: Борис Северняшки ; Машинописен екз. ; Датиран: 24 октом. 1956 ; Номерирани от автора.
   Съдържа: Вий носите със себе си, Нинет... - Въобразява си госпожа Петка... - Откакто Станка... - Толкова е деликатна Лоли... - По чистотата Тотка... - Говорехме, че на Парнас... - Влюбено е Мичето... - Масивна, тежка като катедрала...
1958

 943. Акварели : [Стих.]. - 2 л.
   Без подпис ; Машинописен екз. ; Датиран: 14 май 1958.
   Съдържа: Лозенец. - Пролет. - Утро. - Плевен.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню