Самостоятелни издания

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Произведения
1928

 1. Аз и другият. - Русе : Северянин, 1928. - 22 с.

1929

 2. Добруджански песни. – Русе : Култ.-просв. дружество Добруджа, 1929 (Русе : печ. Русенски новини). – 8 с.
                        Съдържа 5 стихотворения на Светлозар Димитров.

1930

 3. Добруджански песни : Цикъл втори. – Русе, 1930 (Русе : печ. Художник). – 8 с.

                        Съдържа 5 стихотворения на Светлозар Димитров.

                        Гравюра на змей, прободен с меч, забит в земята на худ. Ангел

                        Монов е отпечатана на гърба на брошурата; Изданието е на

                        русенската младежка добруджанска организация „Стефан Караджа“.


1935

 4. Апостол на свободата : [Разкази]. / Рис. Никола Тузсузов. - София : Ив. Коюмджиев, 1935. - 16 с. : с ил. - (Библ.                Робство и Освобождение : Ист. разкази ; Кн. 6)

                        Продължение на кн. „Васил Левски“.

                        Съдържа: Монастирският ратай, с. 3-11; Странни коледари, с. 12-16.


 5. Апостоли : Бенковски, Волов, Ан. Кънчев. – [София : Иван Коюмджиев, 1935]. – 16 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ. Робство и                Освобождение : Ист. разкази ; Кн. 12)

                        Кор. опис.

                        Съдържа: Закана, с. 1-5; Ангел Кънчев, с. 6-10; Панайот Во-лов, с. 11-16.

 6. Априлското въстание / Рис. Никола Тузсузов. – София : Иван Коюмджиев, [1935]. – 16 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ.                Роб-ство и освобождение : Ист. разкази ; Кн. 18)

 7. Априлското въстание : Поп Харитон / Рис. Никола Тузсу-зов. – [София : Иван Коюмджиев, 1935]. – 15 с. : с ил. ; 18                см. – (Библ. Робство и освобождение : Ист. разкази ; Кн. 16)

                        В кн. загл. отп. Априлското възстание.

                        Вж и № 79; 711.


 8. Бачо Киро ; Батак ; Перущица: Ист. разкази. – [София : Иван Коюмджиев, 1935]. – 16 с. : с ил ; 18 см. – (Библ.                Робст-во и Освобождение ; Кн. 15).

                        Кор. опис.

                        Съдържа: Малкият герой, с. 1-5; Кочо Чистеменски, с. 6-11; Човещина, с. 12-16.

                        На кор. ... Исторически разказ.

 9. Васил Левски / Рис. Никола Тузсузов. – София : Иван Коюмджиев, [1935]. – 16 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ. Робство и                Освобождение : Ист. разкази ; Кн. 5)

                        Продължение на кн. е Апостол на свободата от същия авт.

                        Съдържа: Чорбаджийски дом, с. 3-9; Търговец на розово мас-ло, с. 10-16.


 10. Георги Раковски : Ист. разкази. – [София : Иван Коюм-джиев, 1935]. – 16 с. ; 18 см. – (Библ. Робство и                Освобожде-ние ; Кн. 14)

                        Съдържа: Посрещач, с. 1-4; Георги Стойков Раковски, с. 5-9;

                        След Браилския бунт, с. 10-16.

                        Ил. само в нач. на първия разказ.


 11. Гръцки владици ; Братя Миладинови / Рис. Никола Тузсузов. – София : Иван Коюмджиев, [1935]. – 16 с. : с ил. –                (Библ. Робство и Освобождение : Ист. разкази ; Кн. 10)

                        Съдържа: Братя Миладинови, с. 3-8; Владишки подарък, с. 9-16.

 12. Дибич Забалкански / Рис. Никола Тузсузов. – София : Иван Коюмджиев, [1935]. – 16 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ.                Роб-ство и Освобождение : Ист. разкази ; Кн. 9)

                        Съдържа: Георги Мамарчов, с. 3-8; Раздяла, с. 9-11; Черна

                        пролет, с. 12-16.

                        На кор. има и второ загл. ... Георги Мамарчов.


 13. Защитата на Шипка ; Боят при Ст. Загора. – [София : Ив. Коюмджиев, 1935] ([София : Нов живот]). – 16 с. : с ил. ;                18 см. – (Библ. Робство и освобождение ; Кн. 20)

 14. Капитан Мамарчов. – [София : Иван Коюмджиев, 1935]. – 15 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ. Робство и Освобождение:               Ист. разкази ; Кн. 11)

                        Кор. опис.

                        Съдържа: Съзаклятие, с. 1-6; Предател, с. 7-11; Преселници в Добруджа, с. 12-15.

                        Кор. е еднотипна с тази на № 5.

 15. Любен Каравелов ; Христо Ботьов. – София : Иван Коюмджиев, 1935. – 15 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ. Робство и               Освобождение ; Кн. 17)

 16. Освобождението на България : Ист. разкази. – [София : Иван Коюмджиев, 1935]. – 15 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ.               Робство и Освобождение ; Кн. 19)

                        Изд. е без загл. с.

                        Съдържа: Обсадата на Плевен, с. 1-6; Самарското знаме, с. 7-15.


 17. Първа искра : Отец Паисий / Рис. Никола Тузсузов. – София : Иван Коюмджиев, [1935]. – 16 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ.               Робство и Освобождение : Ист. разкази ; Кн. 7)

                        Загл. на кор. Отец Паисий.

 18. Родината под робство : Кн. I – II / Рис. Никола Тузсузов. – София : Иван Коюмджиев, [1935] (печ. Нов живот). –               (Библ. Робство и Освобождение : Ист. разкази ; Кн. 1 и 2)

                        Кн. 1. Тежки години. – 16 с. : с ил. ; 18 см.

                        Съдържа: Тежки години, с. 3-6; Планинци, с. 7-11; Еничери, с. 12-16.

                        Кн. 2. Клетва. – 16 с. : с ил. ; 18 см.

                        Съдържа: Клетва, с. 3-8; Майка, с. 9-14; Балканът, с. 15-16.


 19. Софроний Врачански / Рис. Никола Тузсузов. – София : Иван Коюмджиев, [1935]. – 16 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ.               Робство и Освобождение : Ист. разкази ; Кн. 8)

                        Подпис: Змей Горянин.

                        Съдържа: Среща, с. 3-8; Софроний Врачански, с. 9-16.

                        Кор. е еднотипна с тази на № 15.


 20. Хайдути : Кн. I – II / Рис. Никола Тузсузов. – София : Иван Коюмджиев, [1935]. – (Библ. Робство и Освобождение :                Ист. разкази ; Кн. 3 и 4)

                        Кн. 1. Индже войвода. – 15 с. : с ил. ; 18 см.

                        Съдържа и: Дели Миндо, с. 9-15.

                        Кн. 2. Хайдут Велко. – 15 с. : с ил. ; 18 см.

                        Съдържа и: Страхил страшен хайдутин, с. 9-15.

 21. Хъшове : [Ист. разказ] / Рис. Никола Тузсузов. – София : Иван Коюмджиев, [1935]. – 15 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ.                Робство и Освобождение : Ист. разкази ; Кн. 13)

1936

 22. Кнез Иван Кулин : Повест. – София : печ. Полиграфия, 1936. – 104 с. ; 19 см. – (Библ. Завети ; Г. І, № 9)

                        Подпис: Змей Горянин.

                        Портр. на автора от А. Попов на с. 7.


 23. Отечествознание : Учебник за IV отд. – София : Ив. Коюмджиев, 1936 (София : Нов живот). – 156 с. ; 25 см.

                        В съавт. с Иван Йорданов Георгиев и Димитър Лазов.


 24. Отечествознание : Учебник за III отд. – София : Ив. Коюмджиев, 1936 (София : Нов живот). – 72 с., 2 л. : к. ; 25 см.

                        В съавт. с Иван Йорданов Георгиев и Димитър Лазов.


 25. Последният ден : Разкази / Предг. от Михаил Арнаудов ; Худож. Кирил Буюклийски. – София : Русенска култ.-                благотвор. дружба, 1936. – 128 с. ; 19 см.

                        Подпис: Змей Горянин.

                        Посвещение: На Баба Тонка Тиховица Обретенова.

                        Съдържа: Старият Русчук, с. 8-14; Даскал Гено, с. 15-23; Чарчарушите,

                        с. 24-30; Предател, с. 31-42; Майка, с. 43-54; Протект,

                        с. 55-61; Комити, с. 62-70; Баба Тонка, с. 71-83; Черепът,

                        84-94; Триумф, с.95-103; На заточение, с. 104-112; Последни-ят ден, с.113-123.


1937

 26. Бачо Киро : Кн. І – ІІ. – София : Древна България, 1937. – 211 с. ; 21 см. – (Библ. Бълг. ист. романи / Ред. Петър                Карапетров ; Г. VІІ, № 4 и 5)

                        Подпис: Змей Горянин.

                        Кн. 1. с. 1-112.

                        Кн. 2. с. 113-211.

 27.Моята родина : Помагало по отечествознание за III отд. – София : Иван Коюмджиев, 1937 (София : Нов живот). – 80 с.                : с ил., 4 л. : к. ; 25 см.

                        В съавт. с Иван Йорданов Георгиев.


 28. Непобедимите : Ист. разкази. – София : Иван Коюмджи-ев, [1937] (София : Нов живот). – 296 с. ; 18 см. – (Библ.                Роб-ство и Освобождение ; Кн. 1-20)

                        Подпис: Змей Горянин.


1938

 29. История обща и българска : Учебник за III кл. на нар. прогимназии. – 2. непром. изд. – София : Иван Коюмджиев,                1938 (София : Стоп. развитие). – 152 с. : с ил., 3 л. : к. ; 25 см.

                        В съавт. с Иван Йорданов Георгиев.

 30. История обща и българска: Учебник за III кл. на нар. прогимназии. – София : Иван Коюмджиев, 1938 (София :                Стоп. развитие). – 152 с. : с ил., 3 л. : к. ; 25 см.

                        В съавт. с Иван Йорданов Георгиев.


 31. Лудориите на котарака Панчо : Стихотворения за деца. – [София], 1938 ([София] : Рахвира). – 16 с. : с ил. ; 18 см.

                        Подпис: Змей Горянин.


 32. Ний умряхме – да живей народа! : Повест. – София, 1938 (София : Полиграфия). – 108 с. ; 19 см. – (Библ. Завети ;                Г. IIІ, № 7)

                        Подпис: Змей Горянин.

 33. Дунавът тече : [Роман]. – София : Древна България, 1938. – 116 с. ; 21 см. – (Библ. Бълг. ист. романи / Ред. Петър                Карапетров; Г. VІІІ, № 5)

                        Подпис: Змей Горянин.

                        Част 1 от едноименната трилогия. Носи и самостоятелното

                        загл. „Светлини и сенки“.

                        Вж. № 40 и 42.


1939

 34. Велико Търново в светлината на вековете : Сказка, изнесена на 20 март 1939 г. във В. Търново. – В. Търново : ч-ще                Надежда, 1939. – 36 с

                        Подпис: Змей Горянин.


 35. Георги Войтех : [Разказ]. – София : Древна България, [1939]. – 32 с. : с ил. ; 16 см. – (Худож. библ. Древна Бълга-рия /                Ред. Петър Карапетров; Г. Х, № 214)

                        Подпис: Змей Горянин.

                        Ил. на с. 27 е подп. от Наум х. Младенов.


 36. Мач в гората : Весел разказ за деца и юноши. – София : печ. Рахвира, 1939. – 16 с. : с ил. – (Библ. Родно гнездо ; № 5)

                        Подпис: Змей Горянин.


 37. Последният цар : [Разказ]. – София : Древна България, [1939]. – 32 с. : с ил. ; 16 см. – (Худож. библ. Древна Бълга-рия                / Ред. Петър Карапетров; Г. X, № 213)

                        Подпис: Змей Горянин.


 38. Ру : Разказ за най-древните людe. – [София, 1939] (София : Пирин). – 32 с. ; 20 см. – (Златна библ. / Ред. Йо Данаилов;                № 65)

                        Подпис: Змей Горянин.


 39. Седефена броеница. – София, 1939 (София : АБВ). – 29 с. : с ил.

                        Подпис: Змей Горянин.


 40. Силата на робите : [Роман]. – София : Древна България, [1939]. – 96 с. ; 21 см. – (Библ. Бълг. ист. романи / Ред. Петър                Карапетров; Г. ІХ, № 4)

                        Подпис: Змей Горянин.

                        Част 2 от трилогията „Дунавът тече“.

                        На кор. погрешно отбелязано Г. XI.

                        Вж. № 33 и 42.


 41. Чудната нощ : Ист. хроника в 4 карт. – София : Найден Р. Василев, 1939 (София : Майска роза). – 63 с. ; 21 см.

                        Подпис: Змей Горянин.


1940

 42. Утолена жажда : [Роман]. – София : Древна България, 1940. – 87 с. ; 21 см. – (Библ. Бълг. истор романи / Ред. Петър                Карапетров ; Г. ІХ, № 5)

                        Подпис: Змей Горянин.

                        Част 3 от трилогията „Дунавът тече“.

                        Вж. № 33 и 40.


1941

 43. В освободена Добруджа : Пътни бележки. – София : в. Илюстр. четиво, 1941 (София : Рахвира). – 16 с. : с ил

                        Подпис: Змей Горянин.

 44. Духът на българина / Предг. от Петър Боев. – София, 1941 (София : Гр. Ив. Гавазов). – 60 с. ; 19 см.

                        Подпис: Змей Горянин.

                        Съдържа: Духът на българина, с. 9-13; Божии искрици, с. 15-26;

                        Силата на пачето перо, с. 27-32; Кървавата жертва, с. 33-54;

                        Българска майка юнашка, с. 55-60.


 45. Кирчо, Мирчо и Тирчо : Приказка. – [София, 1941] (Со-фия : Право). – 16 с. ; 18 см. – (Библ. Джудже ; № 1)

                        Подпис: Змей Горянин.


 46. Моята родина : Помагало-учебник по отечествознание за III отд. – [др. 2. изд.]. – София : Ив. Коюмджиев, [1941]. –                80 с. : с ил., 4 л. : к.

                        В съавт. с Иван Йорданов Георгиев.

                        1. изд. 1937.


 47. Моята родина : Помагало по отечествознание за III отд. – [2. изд.]. – София : Ив. Коюмджиев, [1941] (София : Нов                живот). – 80 с. : с ил., 4 л. : к.

                        В съавт. с Иван Йорданов Георгиев.

                        1. изд. 1937.


 48. На гости у дявола. – София : в. Илюстр. четиво, [1941]. – 16 с. ; 18 см. – (Библ. Джудже ; № 5)

                        Подпис: Змей Горянин.


 49. Приказки за родната къща. – София, 1941 (София : Рахвира). – 15 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ. Златен клас ; Кн. 4)

                        Подпис: Змей Горянин.


1942

 50. Балканският цар : Из живота на легендарния Хаджи Димитър. – София : Г. Н. Игов, [1942] (София : Просвета). – 16                с. ; 18 см. – (Библ. Златен клас : Библ. за деца и юноши ; Г. II, кн. 3)

                        Подпис: Змей Горянин.

                        Вж и № 881.


 51. Безстрашният конник. – София : Лъчезар Станчев, 1942 (София : Доверие). – 15 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ. Герои : За                деца и юноши ; Г. I, кн. 5)

                        Подпис: Змей Горянин.

                        Вж и № 713.


 52. Звезда керванджийка : Повест за хаджи Минча от Тър-ново. – София : Древна България, [1942]. – 149, 3 с. ; 21,5 см.                – (Библ. Бълг. ист. романи / Ред. Петър Карапетров; Г. ХІ, № 1)

                        Подпис: Змей Горянин.

                        Посвещение: На моя сърдечен приятел д-р Петър Костов за добрана ни дружба


 53. Легенда за червеното яйце. – [София, 1942] ([София : Рахвира]). – 16 с. ; 18 см. – (Библ. Джудже ; № 17)

                        Подпис: Змей Горянин.


 54. Марко, кралски син. – София : литогр. Звезда, 1942 (София : Целгра). – 21 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ. Искри : За деца и                юноши ; № 3)

                        Подпис: Змей Горянин.


 55. Марко, кралски син и коня Шарколия. – София : ли-тогр. Звезда, 1942 (София : Целгра). – 20 с. : с цв. ил. ; 18 см. –                (Библ. Искри за деца и юноши ; № 8)

                        Подпис: Змей Горянин.


 56. Моята родина : Помагало-учебник по отечествознание за III отд. – [3. изд.]. – София : Ив. Коюмджиев, 1942 (София :                Д. Провадалиев). – 80 с. : с ил. ; 25 см.

                        В съавт. с Иван Йорданов Георгиев.

                        1. изд. 1937.


 57. Новогодишен подарък. – София : Лъчезар Станчев, 1942 (София : Литопечат). – 15 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ. Ге-рои ;                Г. I, кн. 22)

                        Подпис: Змей Горянин.


 58. Овчарчето бунтовник. – София : Г. Н. Игов, [1942] (Со-фия : Просвета). – 16 с. ; 18 см. – (Библ. Златен клас ;                Г. II, кн. 9)

                        Подпис: Змей Горянин.


 59. Откраднатото име : Из живота на легендарния Георги Бенковски. – София : Г. Н. Игов, [1942] (София : Просвета). –                15 с. ; 18 см. – (Библ. Златен клас ; Г. II, кн. 11)

                        Подпис: Змей Горянин.


 60. Подир стоманените птици. – София : Лъчезар Станчев, 1942 (София : Доверие). – 16 с. : с ил. 18 см. – (Библ. Герои ;                Г. I, кн. 1)

                        Подпис: Змей Горянин.

                        Вж и № 807.


 61. Спасителната искра. – София : Лъчезар Станчев, 1942 (София : Доверие). – 15 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ. Герои.                Г. I, кн. 11)

                        Подпис: Змей Горянин.

                        Вж и № 887.1943

 62. Безстрашният войвода. – [София, 1943] (София : Прос-вета). – 32 с. ; 18 см. – (Чудните книжки ; № 3)

                        Подпис: Змей Горянин.


 63. Бог забавя, ала не забравя : [Приказка]. / Ил. Вадим Вадимович Лазаркевич. – [София] : Г. Жечев, [1943] (София :                Бр. Миладинови). – 15 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ. Отбрани приказки ; № 50)

                        Подпис: Змей Горянин.


 64. Богатият просяк. – [София, 1943] (София : Рахвира). – 15 с. ; 18 см. – (Библ. Джудже ; № 38)

                        Подпис: Змей Горянин.

                        Вж и № 882.


 65. Борци за родината. – София : Лъчезар Станчев, 1943 (София : Литопечат). – 14 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ. Герои ;                Г. I, кн. 28)

                        Подпис: Змей Горянин.


 66. Веселият Врабчо : Приказка. / Ил. Вадим Вадимович Лазаркевич. – София : Г. Жечев, [1943] (София : Бр.               Миладинови). – 16 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ. Отбрани приказки ; № 49)

                        Подпис: Змей Горянин.


 67. Дървеното конче : Приказка. / Ил. Вадим Вадимович Лазаркевич. – София : Г. Жечев, [1943]. – 16 с. : с ил. ; 18 см. –               (Библ. Отбрани приказки ; № 46)

                        Подпис: Змей Горянин.


 68. Дървеното конче : Приказки за Милчо. / Ил. Вадим Ва-димович Лазаркевич. – София : Г. Жечев, [1943]. – 95 с. : с               ил. ; 18 см. – (Библ. Отбрани приказки ; № 8)

                        Подпис: Змей Горянин.

 69. Златната паричка : Приказка. / Ил. Вадим Вадимович Лазаркевич. – София : Г. Жечев, [1943] (София : Бр.               Миладинови). – 16 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ. Отбрани приказки ; № 47)

                        Подпис: Змей Горянин.


 70. Малката героиня. – София : Лъчезар Станчев, 1943 (София : Литопечат). – 14 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ. Герои ;               Г. I, кн. 34)

                        Подпис: Змей Горянин.

                        Вж и № 774.


 71. Милостивото момче : Приказка. / Ил. Вадим Вадимович Лазаркевич. – София : Г. Жечев, [1943] (София : Бр.               Миладинови). – 16 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ. Отбрани приказки ; № 45)

                        Подпис: Змей Горянин.

 72. Моята родина : Помагало по отечествознание за III отд. – [4. изд.]. – София : Ив. Коюмджиев, [1943] (София : Д. Провадалиев). – 79 с. : с ил. ; 25 см.

                        В съавт. с Иван Йорданов Георгиев.

                        1. изд. 1937


 73. Народно календарче. – [София : Лъчезар Станчев], 1943. – 15 с. : с ил. ; 18 см.

                        В кн. авторът не е означен.


 74. Немирните боички : Приказка. – София : Г. Жечев, [1943] (София : Бр. Миладинови). – 16 с. : с ил. ; 18 см. – (Библ. Отбрани приказки ; № 37)

                        Подпис: Змей Горянин.

 75. Поп Харитон. – София, [1943] (София : Бр. Миладино-ви). – 15 с. ; 18 см. – (Библ. Джудже ; № 54)

                        Подпис: Змей Горянин.


 76. Черноглед, царски зет : Приказка. / Ил. Вадим Вадимо-вич Лазаркевич. – София : Г. Жечев, [1943]. – 16 с. : с ил.               18 см. – (Библ. Отбрани приказки ; № 48)

                        Подпис: Змей Горянин.


1947

 77. Блудният син / Рис. Вадим Вадимович Лазаркевич. – София : Синод. к-во, 1947. – 32 с. : с цв. ил. ; 17x24 см.

                        Подпис: Станимир Станев.

 78. Божията правда : Приказки за деца. / Худож. Борис Ки-танов. – Русе : Вяра и живот, [1947]. – 32 с. : с ил. ; 18 см. –               (Библ. Небесни зари ; № 3)

                        Подпис: Станимир Станев.


1976

 79. Априлското въстание : Поп Харитон. / Рис. Никола Туз-сузов. – София : Ив. Коюмджиев, [1976]. – 15 с. : с ил. ; 19               см. – (Библ. Робство и освобождение : Ист. разкази ; Кн. 16)

                        Псевдоним: Змей Горянин.

                        Ксерокопие.

                        Вж и № 7; 711.


 80. Бачо Киро, Батак, Перущица : Ист. разкази. – София : Иван Коюмджиев, [1976]. – 16 с. 19 см. – (Библ. Робство и               освобождение : Ист. разкази ; Кн. 15)

                        Подпис: Змей Горянин.

                        Ксерокопие.

 81. Георги Раковски : Ист. разкази. – [София], [1976]. – 16 с. 19 см. – (Библ. Робство и освобождение ; 14)

                        Псевдоним: Змей Горянин.

                        Ксерокопие.


 82. Гръцки владици : Братя Миладинови. / Рис. Никола Туз-сузов. – София : Иван Коюмджиев, [1976]. – 16 с. : с ил. ; 18               см. – (Библ. Робство и освобождение : Ист. разкази ; Кн. 10)

                        Псевдоним: Змей Горянин.

                        Ксерокопие.


 83. Дибич Забалкански (Георги Мамарчев) : Ист. разкази. / Рис. Никола Тузсузов. – София : Ив. Коюмджиев, [1976]. –               16 с. : с ил. ; 18 см – (Библ. Робство и освобождение : Ист. разкази ; Кн. 9)

                        Псевдоним: Змей Горянин.

                        Ксерокопие.

 84. Капитан Мамарчов : Ист. разкази. – София : Ивав Коюмджиев, [1976]. – 15 с. ; 18 см. – (Библ. Робство и               освобождение ; 11)

                        Псевдоним: Змей Горянин.

                        Ксерокопие.


 85. Родината под робство : Кн. 2 / Рис. Никола Тузсузов. – София : Иван Коюмджиев, [1976]. – 16 с. : с ил. ; 18 см. –               (Библ. Робство и освобождение ; Кн. 1-2)

                        Псевдоним: Змей Горянин.

                        Ксерокопие.


 86. Хъшове : Ист. разкази. / Рис. Никола Тузсузов. – София : Иван Коюмджиев, [1976]. – 15 с. : с ил. ; 16 см. –               (Библ. Роб-ство и освобождение : Истор. разкази ; Кн. 13)

                        Псевдоним: Змей Горянин.

                        Ксерокопие.


1992

 87. Лудориите на котарака Панчо : Весели стихотворения за деца. / Нарис. Анета Трифонова. – София : Златен телец, 1992 (Пловдив : Полиграфия). – 16 с. : с ил. ; 24 см.

                        Псевдоним: Змей Горянин.


2000

 88. Епиграми / Състав. Вихрен Чернокожев, Росица Черно-кожева ; [Предг. Вихрен Чернокожев]. – София : Бълг. сбир-ка,               2000 (София : Унив. изд. Св. Климент Охридски). – 164 с. ; 20 см.

                        Псевдоним: Змей Горянин.


2003

 89. Майчина вяра / Състав. Васил Йоакимов Балевски. – София : Боян Пенев, 2003 ([София : Звездан]). – 72 с. ; 21 см.

                        Псевдоним: Змей Горянин.


2009

 90. Кондика на Светата Бачковска ставропигиална оби-тел. – София : Боян Пенев, 2009 ([София] : Изток-Запад). –               206 с. ; 22 см. – (Другата бълг. лит. на ХХ век ; Кн. 2)

                        Псевдоним: Змей Горянин.

                        Предг. Васил Балевски.2013

 91. Моят приятел Елин Пелин / Състав., предг. и комент. Румяна Пашалийска. – София : Арс Милениум МММ фонд.,               2013 ([София] : Симолини-94). – 184 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см.

                        Псевдоним: Змей Горянин.

                        Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с., а на авт. на предг. – на с. 14.

                        Съдържа: Змей Горянин за творчеството на Елин Пелин, с. 161-

                        163; Приятелите : Елин Пелин / Соня Димитрова, с.164-183;

                        163; Приятелите : Елин Пелин / Соня Димитрова, с.164-183;


 92. Ру : Разказ за най-древните люди. – Русе : Gaiana book&art Studio, 2013. – 74 с. ; 17 см. – (Колекция Дракус ; № 2)

                        Псевдоним: Змей Горянин.

                        На с. 37-68 – фототипно изд. на кн. от 1936 г.

                        Съдържа и кратки биогр. данни за Змей Горянин.2016

 93. Завръщане / Състав. Катя Зографова, Донка Билярска, Станислава Чешмеджиева. – София : Изток-Запад, 2016. – 284               с., XVI с. : ил., портр., факс. ; 22 см.

                        Съдържа: Червеният хотел, с. 21-78; В освободена Добруджа:

                        Пътни бележки, с. 79-86; В освободената земя на Добротич, с.

                        87-94; Спомени за моя приятел Елин Пелин, с. 95-195; Последна

                        дума на Змей Горянин пред 6-ти състав на Народния съд, с. 196; Скици и ескизи, с. 197-224; Синият час, с. 225-230;

                        Афоризми, мъдрости и глупотевини от Змей Горянин, полит-затворник, с. 231-234;

                        Две думи, с. 235-241; Дневник, с. 243-262; Кореспонденция, с. 263-283.


 94. Костадинов, Костадин Тодоров. Учебник по родинозна-ние от 1. до 4. клас : [по] Иван Георгиев, Димитър Лазов,               Светлозар Димитров, автори на „Отечествознание“ / [Коста-дин Костадинов]. – [Добрич] : Илия Вълчев, 2016 ([Бургас] :               [Полиграф]). – 64 с. : с цв. ил. ; 30 см.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню