Литература за него

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Материали за него

1928

 994. Добрев, Димитър. Аз и другият : [Рец.]. // Светлоструй (с. Щръклево), І , № 5, окт. 1928, с. [4].

1929

 995. Стоянов, М. "Аз и Другият" : [Рец.]. // Северянин (Русе), ІІ, № 6, 7 ян. 1929, с. 2.
   За книгата на Светлозар Димитров "Аз и Другият".

 996. Димитър Недин. Добруджански песни : [Отзив]. // Светлоструй (с. Щръклево), ІІ , № 3, ноем. 1929, с. [2].
   За стихосбирката в рубриката "Сред книгите и списанията".

1936

 997. Арнаудов, Михаил. [Предговор]. // Змей Горянин. Последният ден. - София, 1936, с. 3-5.
   Вж и № 1114.

 998. Василев, Делчо. В града на легендите. // Светлоструй (с. Щръклево), IХ, №1, септ. 1936, с. 9; № 2, окт. 1936, с. 5; № 5-6, ян.-февр. 1937, с. 9.
   Змей Горянин - Чичероне по време на третото год. събрание на Съюза на писателите от провинцията, проведено през март 1936 г. във Велико Търново.

 999. Последен ден, разкази от Змей Горянин : [Рец.]. // Учил. прегл., XXXV, 1936, № 7, с. 932.

1000. Митов, Димитър Б. Последният ден, разкази от Змей Горянин : [Рец.]. // Лит. глас, IX, № 330, 25 ноем. 1936, с. 5.

1937

 1001. Добрев, Димитър. Змей Горянин. // Светлоструй (с. Щръклево), IX, № 5-6, ян.-февр. 1937, с. 8.
   За творчеството на писателя.

1938

 1002. Коен, Лео. Бачо Киро : Роман от Змей Горянин. // Гребец, ІІІ, № 8, 15 февр. 1938, с. 4.
   За романа в рубриката "Литературна критика ".

 1003. Станчев, Стефан. Ний умряхме - да живей народа : Повест от Змей Горянин. // Бургаски фар, № 5084, 3 ноем. 1938, с. 2.
   Литературна критика.

1939

 1004. Динеков, Петър. Змей Горянин. Ний умряхме, да живей народа : [Рец.]. // Родина, ІІ, 1939, № 2, с. 174-176.

 1005. Змей Горянин / Худож. Кирил Буюклийски // Бълг. марка, ІІІ, 1939, № 23, с. 7.
   Карикатура в рубриката "Криво огледало. Нови редки марки".

1940

 1006. Змей Горянин. // Марчевски, Марко. Малка литературна енциклопедия : Ч. 1. - София : Библиотека за всички, [1940], с. 277.

1958

 1007. Ваклинов, Ст. Епитафия : Акростих : На Светлозар Димитров. // Църковен вестник, LIX, № 32, 20 септ. 1958, с. 32.

 1008. Един голям български поет и прекрасен човек завърши земното си битие. // Църковен вестник, LIX, № 32, 20 септ. 1958, с. 9.

 1009. Flavius. Всред горите при Змей Горянин. // Църковен вестник, LIX, N 36, 18 окт. 1958, с. 3-5
   По повод смъртта на писателя.

1972

 1010. Елин Пелин. До Светлозар Димитров : [Писмо]. // Литературен архив : Т. 4. Елин Пелин / Състав. и ред. Кръстьо Генов. - София, 1972, с. 79.
   Подпис: Пелина ; Датирано: 8.VІІІ.1947.

1977

 1011. Обретенова, Юлия. Змей Горянин (псевд. на Светозар Акендиев Димитров) : [Биогр. бел.]. // Речник на българската литература : Т. 2. Е-О. - София, 1977, с. 67-68.

1985

 1012. Елин Пелин. Писмо до Светлозар Димитров / Публ. Стефан Памуков. // Тракия, ХХV, 1985, № 1, с. 94.
   Подпис: Елин Пелин ; Датирано: 15.ІХ.1944. Вж и № 1014.

 1013. Елин Пелин. Писмо до Светлозар Димитров / Публ. Стефан Памуков. // Тракия, ХХV, 1985, № 1, с. 95-96.
   Подпис: Елин Пелин ; Датирано: 29.VІІ.1946. Вж и № 1014.

1986

 1014. Елин Пелин. Писма до Светлозар Димитров. // Неизвестни писма на Елин Пелин, представени от Стефан Памуков. - Пловдив, 1986, с. 75-78.
   Вж и № 1012; 1013.

1990

 1015. Пашалийска, Румяна. Змей Горянин : [Кратки биогр. данни]. // Септември, XLIII, 1990, № 8, с. 236.

 1016. Кузмова, Катя. Кой се страхува от Змей Горянин. // Деца, изк., кн., ХХV, 1990, № 5, с. 4-7.
   Творбите за деца на писателя.

 1017. Кузмова-Зографова, Катя. Земята - основа на българщината : Змей Горянин - непознатият възпевател на бълг. земя. // Зем. знаме, LXXXVIII, № 212, 12 окт. 1990, с. 3
   За стиховете, посветени на българската природа. Публ. стихотворението Вечер.

1991

 1018. Светлоструй : Докум. сб. 1928-1941 / Състав. Веселин Тачев, Мариана Бърчева, Севдалина Трифонова. - Русе : Държ. арх., 1991. - 344 с. : с ил., портр., факс.
   За Змей Горянин на с. 14, 24, 25, 40, 55, 57, 266. Съдържа писмо от Светлозар Димитров до Димитър Добрев в село Щръклево за изпратен материал и набиране на абонати за в. "Северянин".

 1019. Кузмова-Зографова, Катя. Змей Горянин. // Родна реч, XXXV, 1991, № 4, с. 22-28.
   Творчески портрет.

 1020. Балевски, Васил. Змей Горянин излиза от мълчанието. // Арт, I, № 2, 19-25 дек. 1991, с. 1, 4.
   За творчеството на писателя.

1992

 1021. Тахов, Георги. Чии сълзи са по-чисти или помен за Змей Горянин. // Демокрация, III, № 36, 12 февр. 1992, с. 4.

1993

 1022. Пешева, Кичка. Змей Горянин. Светлозар Акендиев (Акентиев) Димитров : Био-библиография. // Пешева, Кичка. Наказани таланти : Био-библиогр. - Пловдив, 1993, с. 31-34.

 1023. Донков, Калин. Пространствата като убежище. // Летописи, XLVI, 1993, № 5-6, с. 50-51.
   За книгата на Змей Горянин "Екватор", съдържаща осем стихотворения, написани в Софийския централен затвор.

 1024. Свиленов, Атанас. Змей Горянин. // Лит. форум, XLVIII, № 27, 7 юли 1993, с. 4.
   За живота на писателя след идването на комунистическата власт.

 1025. Радева, Виолета. Заради любовта към българската история комунистите обвиниха Змей Горянин във великобългарски шовинизъм. // Демокрация, ІV, № 199, 27 авг. 1993, с. 11.

 1026. Ковачев, Роберт. Змей Горянин - възкръсване от анонимността. // Лит. вестник, ІІІ, № 34, 30 авг. - 5 септ. 1993, с. 3.

 1027. Ковачев, Роберт. Работилницата на мълчанието. // Век 21, IV, № 37, 15 септ. 1993, с. 10.
   Неизвестната стихосбирка на Змей Горянин "Войнишки песни и балади". Съдържа и биогр. данни.

 1028. Робство и освобождение. // Светлоструй (с. Щръклево), VI, № 4, дек. 1933, с. 8.
   Положителна оценка за библиотека "Робство и освобождение", под ред. на Светлозар Димитров.

1994

 1029. Танев, Стефан. Отворени писма : Спомени и изповеди на глав. ред. на в. Утро писани в Центр. затвор. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1994. - 384 с., 8 л. : ил., факс.
   За Змей Горянин на с. 345.

 1030. Стоилов, Васил. Писмо до писателя Змей Горянин от 1941 г. // Лит. форум, ІІІ, № 27, 13-19 юли 1994, с. 4.

 1031. Павлов, Димитър. Истината е по-сложна : Два неизвестни куплета на Змей Горянин. // Бълг. писател, I, № 16, 30 авг. 1994, с. 13.

1995

 1032. Христов, Христо. Малък спомен за Змей Горянин. // Век 21, VІ, № 23, 7-13 юни 1995, с. 10.

1997

 1033. Захаринов, Кирил. Няколко думи за Змей Горянин. // Летописи, L, 1997, № 1-2, с. 80-83.

1998

 1034. Димитрова, Соня. Светлозар Димитров - Змей Горянин. // Димитрова, Соня. Спомените на една Змеица. - София, 1998, с. 27-51.
   Рец.: Атанас Свиленов. Зачеркнато време оживява. // Д е м о к р а ц и я, N 176, 5 юли 1998, с. 11.

 1035. Пашалийска, Румяна. Знам, че съм писател и поет по Божие вдъхновение.... // Лит. форум, VIII, № 30, 6-12 окт. 1998, с. 7
   40 години от смъртта на писателя Змей Горянин.

1999

 1036. Петрова, Надя. Дом на всички изкуства : Щрихи към 75-год. история на Клуба на дейците на културата в Русе. - Русе : Дунав прес интернешънъл, 1999. - 144 с. : с ил., портр.
   За Светлозар Димитров (Змей Горянин) на с. 37-38, 42, 321, 351.

2000

 1037. Чернокожев, Вихрен. Часът на Змея : [Предговор]. // Змей Горянин. Епиграми. - София, 2000, с. 5-8.

 1038. Величков, Петър. Змей Горянин бил добър за другите, но лош за себе си : Навършиха се 95 години от рождението на писателя с оригинален псевдоним. // Монитор, III, № 392, 15-16 ян. 2000, с. 58.
   За живота на писателя.

 1039. Банков, Здравко. По неговите книги се учех да чета : Спомени за Змей Горянин. // Анти, Х, № 29, 21-27 юли 2000, с. 10.

2001

 1040. Коларова, Анита. Един самиздат на Змей Горянин. // Светлоструй 21, № 3, 30 март 2001, с. VІ, прил. на в. Бряг, № 75, 30 март 2001.
   За стихосбирката "Нощ и ден", подшита и илюстрирана от автора. Вкл. и стих. Може би в трамвая, който мина... Публ. снимка на Елин Пелин и Змей Горянин. Вж и № 1086.

 1041. Свиленов, Атанас. Свързващият мост. // Демокрация, XII, № 79, 4 апр. 2001, с. 10.
   По повод смъртта на Соня Димитрова - съпруга на Змей Горянин. Съдържа шарж на Соня Димитрова и Змей Горянин от Кирил Буюклийски.

 1042. Трифонова, Цвета. Времето на Змея. // Анти, ХІ, № 35, 31 авг. - 5 септ. 2001, с. 8-9.
   Съдържа и текста на две агентурни донесения за Змей Горянин.

2002

 1043. Змей Горянин. // От Любен Каравелов до Стефан Гечев : Антология Русе / Състав. Йордан Палежев. - Русе, 2002, с. 169-171.
   Снимка на Змей Горянин и Елин Пелин в София.

2003

 1044. Балевски, Васил. Змеят. // Змей Горянин. Майчина вяра. - София, 2003, с. 10-14.

 1045. Балевски, Васил. Мълчанието. // Змей Горянин. Майчина вяра. - София, 2003, с. 6-7.

 1046. Балевски, Васил. Отварянето. // Змей Горянин. Майчина вяра. - София, 2003, с. 8-9.

 1047. Една непубликувана мемоарна книга за Елин Пелин. // Бълг. ез. и лит., XLIII, 2003, № 1, с. 44-48.
   За книгата "Моят приятел Елин Пелин", 1950 г.

 1048. Първанова, Людмила. Патриарх Кирил укривал писателя Змей Горянин. // Стандарт, XI, № 3665, 16 март 2003, с. 10.

1049. Трифонова, Цвета. Завръщането на Змей Горянин. // Детонация, II, № 8, авг. 2003, с. 15.
   За стихосбирката "Майчина вяра".

2004

 1050. Трифонова, Цвета. Змей Горянин. // Трифонова, Цвета. Писатели и досиета : Полит.-лит. очерци и док. - В. Търново, 2004, с. 171-186.

 1051. Русе кръщава улица на своя съгражданин Змей Горянин. // Утро (Русе), XIV, № 294, 10 дек. 2004, с. 2.
   По случай предстоящата 100-годишнина от рождението на писателя.
2005

 1052. Балевски, Васил. Змей Горянин. // Един завет, XIV, 2005, № 1, с. 49-51.
   Живот и творчество.

 1053. Змей Горянин пред "Народния съд". // Историята, I, 2005, № 1, с. 35-36.

 1054. Димитрова, Гергана. Змей Горянин се присъедини към "Личностите на Русе". // Утро (Русе), XV, № 2, 4 ян. 2005, с. 5.
   В сайта на Регионална библиотека "Любен Каравелов", по случай 100 години от рождението му.

 1055. Джурова, Галина. Ще дочака ли Змей Горянин чудото на възкресението? // Бряг (Русе), VIII, № 4, 7 ян. 2005, с. 4.
   100 г. от рождението на писателя.

 1056. Агопян, Силва. В Библиотеката подредиха витрини за Стефан Дичев и Змей Горянин. // Бряг (Русе), VII, № 6, 10 ян. 2005, с. 4.
   По повод 100 г. от рождението на писателя Змей Горянин.

 1057. Димитрова, Гергана. Книги и рисунки припомнят творчеството на Змей Горянин. // Утро (Русе), XV, № 7, 10 ян. 2005, с. 2.
   Изложба в Регионална библиотека "Любен Каравелов", по повод 100 години от рождението му. 1058. Йорданов, Юлий. Къс литературно злато, зарито от прахта на забравата : Сто години от рождението на писателя Змей Горянин. // Монт прес (Монтана), ХVІ, № 4, 13-17 ян. 2005, с. 5.

2006

 1059. Банков, Здравко. По неговите книги се учех да чета : [Спомен]. // Писахме да се знае : Кн. 2. Жертвите на Народния съд. - София, 2006, с. 522-524.

 1060. Пенчева, Радка. Ценностите на българина в романа "Звезда керванджийка" на Змей Горянин. // Изв. Регионален ист. музей - В. Търново, 21, 2006, с. 217-224.

 1061. Ценкова, Искра. Змей Горянин и хубавата Змеица. // Тема, 2006, № 6, с. 60-61.

 1062. Димитрова, Гергана. Награденият филм за Змей Горянин с премиера днес по Канал 1 на БНТ. // Утро (Русе), XVI, № 121, 23 май 2006, с. 3.
   Документалният филм "В примката на мълчанието" на РТВЦ-Русе с първа награда на фестивала "Осма муза".

2007

 1063. Джурова, Галина. Светозар Димитров - русенският Змей Горянин. // Джурова, Галина. Какво не знаем за миналото на Русе / Галина Джурова. - Русе, 2007, с. 83-86.

 1064. Трифонова, Цвета. Змей Горянин : Времето на Змея. // Трифонова, Цвета. Писатели и досиета : Полит.-лит. очерци и док. - 2. изд. - В. Търново, 2007, с. 194-210.

2008

 1065. Цонева-Динкова, Белла. На изток от Иван. - Пловдив : Жанет 45, 2008. - 176 с.
   Спомен за Змей Горянин на с. 52-53. 1066. Ангелова, Силвия. Змей Горянин - забравеният енциклопедист. // Българе, IV, 2008, № 10(25), с. 38-40.

2009

 1067. Балевски, Васил. Змей Горянин и неговата "Кондика за Бачковския манастир" : Предговор. // Змей Горянин. Кондика на Светата Бачковска ставропигиална обител. - София, 2009, с. 5-9.

2010

 1068. Агопян, Силва. Манастирът "Седемте престола". // Бряг (Русе), XIII, № 191, 19 авг. 2010, с. 4.
   В Стара планина на границата между Софийска и Врачанска област. В двора на черквата е погребан русенският писател Змей Горянин (1905-1958).

2011

 1069. Димитрова, Мариана и др. Димитров, Светозар Акендиев (Змей Горянин) : [Кратки биогр. данни]. // Димитрова, Мариана и др. Лицата на Русе : от І-ви до средата на ХХ век : Енциклопедичен справ. / Мариана Димитрова, Стоян Йорданов. - Русе, 2011, с. 108.

 1070. Пенчева, Радка. Ценностите на българина в романа "Звезда керванджийка" на Змей Горянин. // Пенчева, Радка. Сюжети на забравата ; Реванши на паметта : литературнокритически статии и документални изследвания. - Пловдив, 2011, с. 137-146.

 1071. Петрова, Надя. Манастирът "Седемте престола" : BG Маршрути. // Бела, 2011, № 6, с. 74-75.
   Гробът на Змей Горянин.

 1072. Пигулева, Нели. Змей Горянин, Андерсен и Канети в литературната история на Русе. // Утро (Русе), XXI, № 251, 26 окт. 2011, с. 5.
   Проект на Русенския университет.

2012

 1073. Змей Горянин (Светозар Акендиев Димитров) (1905-1958) : Ф. 25К, 2 описа, 281 а. е., 1922-1973. // Пътеводител по фондове от личен произход, съхранявани в ЦДА : Ч. I. А - Й. - София, 2012, с. 341-342.

 1074. Кирова, Мариана. Неизвестни ръкописи на Змей Горянин : В манастира "Седемте престола" творецът пише любовна лирика / Мариана Кирова. // Лит. мисъл, LV, 2012, № 1-2, с. 90-91.

 1075. Пигулева, Нели. Змей Горянин почетен научно и поетично в университета. // Утро (Русе), XXII, № 53, 5 март 2012, с. 5.
   Кръгла маса, организирана от Русенския университет.

 1076. Кирова, Мариана. Змей Горянин намира покой в манастир. // Преса, I, № 176, 2 юли 2012, с. 22.
   Съдържа и непубликувани епиграми и стихове.

2013

 1077. Ангелова, Анна. На приятеля на България : Книги с дарствени надписи в библиотеката на Енрико Дамиани. - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013. - 240 с. : с ил., портр., факс.
   За Змей Горянин на с. 29, 45, 106, 179, 187.

 1078. Братанов, Иво. Текстовете на Змей Горянин във в-к "Детска вяра". // Изв. Науч. център "Св. Дазий Доростолски" - РУ "А. Кънчев", 5, 2013, с. 127-136.

 1079. Да повикаш Бог : Книга за Змей Горянин : Сборник  / Състав. и ред. Велислава Донева, Мира Душкова, Руси Русев. - Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев", 2013. - 162 с. : с ил. - (Поредица Литературният живот в Русе ; кн. 2)
   Съдържа: Виолета Радева. Поет по призвание и Божия Воля. - Юлий Йорданов. Писателят Змей Горянин - потъналото злато. - Мира Душкова, Живомира Николаева. Ранните публикации на Светлозар Димитров в "Северянин" (1926-1929). - Иво Братанов. Текстовете на Змей Горянин в списание "Вяра и живот". - Илияна Бенина, Никола Бенин. Свои и чужди в трилогията "Дунавът тече" от Змей Горянин. - Румяна Лебедова. Змей Горянин и жадуваното завръщане на Южна Добруджа. - Румен Горанов. Превъплъщенията на словото в епиграмите на Змей Горянин. - Васил Балевски. Змей Горянин - вяра и църква. - Руси Русев. "Причастията" на Змей Горянин и Стефан Гечев. - Живодар Душков. Шестте други лица на Светлозар Димитров в списание "Духовна култура". - Атанас Колев. Памет за Светлозар Акендиев Димитров - възкръсналия в Интернет Змей Горянин. - Живодар Душков. Псевдонимите на Светлозар Димитров. - Велислава Донева. Да повикаш Бог.

 1080. Душкова, Мира и др. Преводаческите изкушения на Светлозар Димитров по страниците на "Северянин" (1926-1929) / Мира Душкова, Живомира Николаева. // Алманах Извор (Русе), ХХ, 2013, с. 179-186.

 1081. Змей Горянин : Биогр. бел. // Забранените писатели : Христоматия по лит. за ХІІ кл. / Състав. Ангел Николов, Васил Иванов Къдринов, Валентина Маринова. - София, 2013, с. 171.

 1082. Колев, Атанас. Разноликият русенски Змей Горянин. // Алманах Извор (Русе), ХХ, 2013, с. 164-177.

 1083. Генова, Юлия. Змей Горянин - забраненият великан. // Прелом, XXII, № 1 (877), 20 ян. 2013, с. 3.

2014

 1084. Великова, Денислава. Българската душевност през погледа на публициста Змей Горянин (в. "Литературен глас", 1932-1933). // Сборник доклади на студентска научна сесия СНС'14. - Русе, 2014, с. 164-187.

 1085. Колев, Атанас. Неизвестният Змей Горянин - животописни бележки.// Арнаудов сборник : Докл. и съобщения : Т. 8. - Русе, 2014, с. 99-103.

 1086. Попконстантинов, Иван. Дневникът на един депутат : Иван Попконстантинов, Центр. соф. затвор, 1945 г. - Русе : Медиатех, 2014. - 181 с. : с ил., портр., факс.
   За Змей Горянин на с. 19, 20, 21, 29, 54.

 1087. [Васил Стоилов до Змей Горянин] : [Писмо]. // Стоилов, Васил. Заключен съм в мисълта по тебе... : Неизвестни писма на Васил Стоилов до Соня Димитрова, представени от Румяна Пашалийска. - София, 2014, с. 143-144.
   Датирано: Кричим, 31.V.1941 г.

 1088. Стоилов, Васил. Заключен съм в мисълта по тебе... : Неизвестни писма на Васил Стоилов до Соня Димитрова, представени от Румяна Пашалийска. - София : Сиела Норма, 2014. - 184 с. : с ил., портр., факс.
   За Змей Горянин на с. 9, 17-18, 20, 29-36, 39, 56, 59, 86, 88, 89-90, 95, 97, 105, 110, 129, 135, 147, 167, 180-182. Съдържа снимките: Соня Димитрова и Змей Горянин ; Васил Стоилов и Змей Горянин на почивка в Родопите ; Соня Димитрова, Кирил Буюклийски, Змей Горянин и Асен Балкански на излет в Люлин планина ; Рисунка на Змей Горянин от Васил Стоилов.

 1089. Стоилов, Васил. Змей Горянин, ти ще бъдеш вечен... // Стоилов, Васил. Заключен съм в мисълта по тебе... : Неизвестни писма на Васил Стоилов до Соня Димитрова, представени от Румяна Пашалийска. - София, 2014, с. 105, 117.
   Четиристишие, написано в "стихотворен дуел" със Змей Горянин на Васильовден в гостилница "Коста Рак". София, 13.І.1939 г. Копие на оригиналния ръкопис на с. 117.

 1090. Стоилов, Васил. Змей Горянин. // Стоилов, Васил. Заключен съм в мисълта по тебе... : Неизвестни писма на Васил Стоилов до Соня Димитрова, представени от Румяна Пашалийска. - София, 2014, с. 160-164.
   Спомен за писателя.

 1091. Узунова, Мария. "Звезда керванджийка". // Алманах Извор (Русе), XXI, 2014, с. 158-163.
   За едноименната книга на Змей Горянин.

 1092. Димитрова, Десислава. В памет на бележития български писател и поет Змей Горянин. // Форум Север (Русе), Х, № 1-2, 16-22 ян. 2014, с. 23.
   За живота и творчеството на писателя.

 1093. Коларова, Анита. Кореняк русенец ми подари стихосбирка на Змей Горянин - самиздат... // Словото днес, ХVІІ, № 24, 26 юни 2014, с. 12.
   За стихосбирката "Нощ и ден", собственоръчно направена и илюстрирана от писателя. Вж и № 1040.

2015

 1094. Змей Горянин : Кратки биогр. бележки. // Змей Горянин. Ру : Разказ за най-древните люде. - Русе, 2015, с. 70-72.
 1095. Змей Горянин - непознатият : Сб. докл. от Нац. науч. конф. по случай 110 г. от рождението на писателя Светлозар Акендиев Димитров, Русе, 27.04.2015 г. / Състав. Теодора Евтимова - Русе : Ахат, 2015. - 248 с. : със сн., факс.
   Съдържа: Атанас Колев. Змей Горянин - живот и творчество. Кратка животопис на писателя мъченик. - Татяна Прокопиева. Съдебният процес срещу писателя Змей Горянин (март - април 1945 г.). - Галина Джурова. Светлозар Димитров - русенският Змей Горянин. - Катя Зографова. Новооткрити ръкописи на Змей Горянин. - Вихрен Чернокожев. Разгадавайки себе си. Незавършената автобиографична повест на Змей Горянин "Червеният хотел". - Илко Пенелов. Непознат по принуда - Змей Горянин в протоколите за унищожени книги през 40-те години. - Надежда Цветкова. Стихове от Светлозар Димитров (Змей Горянин), включени в масива от уникални и ценни документи на Държавна агенция "Архиви". - Веселина Антонова. Срещите на Светлозар Димитров с Никола Обретенов. - Живодар Душков. И неговият образ се мержелее сред свидните сенки, за да пребъде заедно с тях... Тодор Дашков за своя приятел Змей Горянин. - Янка Ковачева. "Борба за Вяра и Отечество". Българското въстание от 1835 г. - Велчовата завера. - Юлий Йорданов. Писателят Змей Горянин - потъналото злато. - Радка Пенчева. Величието на възрожденската епоха в романа "Звезда керванджийка" на Змей Горянин. - Денислава Великова, Мира Душкова. Публицистиката на Змей Горянин във в. "Литературен глас" през 30-те години на ХХ век. - Таня Казанджиева. Змей Горянин в периодиката за деца от средата на ХХ век - проявления. - Румен Горанов. Универсалното и непреходното в идеите на Змей Горянин. - Румен Кузов. Маршът "Християнче" по текст и музика на Змей Горянин. - Анита Коларова. Един самиздат на Змей Горянин. - Ренета Константинова. Змей Горянин - непознатият. Библиография за Змей Горянин. - Иво Братанов. Змей Горянин за светилниците на българщината. - Виолета Радева. Поема за великата любов. - Велислава Донева. Текст и контекст - аз и моят приятел Елин Пелин. - Никола Бенин, Илияна Бенина. Нравствените послания и естетическите особености в приказките на Змей Горянин. - Крум Гергицов. Един необикновено нежен лирик - за поезията на Змей Горянин. - Румяна Пашалийска. Аз вървя из тъмнината / и светлея от любов... Думи за Змей Горянин. - Епиграми и рисунки от Змей Горянин.

 1096. Зографова, Катя. Словозография на Змей Горянин. // Зографова, Катя. Знаменити & Забравени & Забранени. - София, 2015, с. 393-401.

 1097. Колев, Атанас. Младият Змей Горянин в Русе. // Алманах Извор (Русе), XXII, 2015, с. 184-191.

 1098. Колев, Атанас. Русенският Змей Горянин - колоритен и знаков творец на българската словестност (1905-1958-2015). // Алманах за ист. на Русе, XV, 2015, с. 230-301.

 1099. Литературен сборник / Състав. Валя Данчева и др. - Русе : Математическа гимназия, 2015. - 80 с. : с ил.
   Съдържа есета на учениците от 8. клас на Математическата гимназия, писани по епиграмите на Змей Горянин, с. 3-23.

 1100. Йорданов, Юлий. Писателят Змей Горянин - потъналото злато. // Везни, XXV, 2015, № 1-2, с. 88-94.

 1101. Минкова, Ренета. Отбелязаха 110 години от рождението на Змей Горянин. // Бряг (Русе), ХVІІІ, № 7, 12 ян. 2015, с. 5.
 Панихида в църквата "Св. Георги", където писателят е кръщаван. Съдържа и кратки биогр. данни. Публ. епиграма и снимка на писателя от 1958 г. в Русе.

 1102. Константинова, Ренета. Змей Горянин - непознатият : Национална научна конференция, посветена на 110 г. от рожд. на писателя. // ББИА онлайн, V, 2015, № 3, с. 44-45.
   Проведена на 27 април в Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе.

 1103. Канят във Военния клуб на вечер Светлозар Димитров - Змей Горянин. // Бряг (Русе), XVIII, № 55, 11 март 2015, с. 5.
   Посветена на 110-годишнината от рождението на писателя, организирана от Русенското общество за културно и историческо наследство "Змей Горянин".

 1104. Калинов, Пламен. Национален форум в Русе показа непознатия Змей Горянин. // Бряг (Русе), XVIII, № 94, 28 апр. 2015, с. 5.
   Национална научна конференция, посветена на 110-годишнината на писателя, организирана от Регионална библиотека "Любен Каравелов".


 1105. Зографова, Катя. Новооткрити ръкописи на Змей Горянин : 110 години от рождението на писателя Светлозар Димитров. // Лит. вестник, XXIV, № 18, 13-19 май 2015, с. 6.

 1106. Колев, Атанас. Извадихме от политическото и културно забвение енциклопедичната личност Змей Горянин : [Интервю]. // Над 55, XII, № 21, 25 май 2015, с. 16
   Подпис: Юлий Йорданов.
   Разговор с председателя на Русенското общество за културно и историческо наследство "Змей Горянин".

 1107. Йорданова, Валерия и др. Змей Горянин - непознатият / Валерия Йорданова, Ренета Константинова. // Библиотека, ХХІІ, 2015, № 4, с. 75-78.

1108. Найден Тодоров и Змей Горянин предложени за почетни граждани. // Утро (Русе), ХХV, N 203, 3 септ. 2015, с. 3.
   На град Русе.

 1109. Предлагат Змей Горянин и Найден Тодоров за почетни граждани на Русе. // Бряг (Русе), XVIII, № 203, 3 септ. 2015, с. 3.

 1110. Бъдещият музей на реката скара съветниците. // Бряг (Русе), ХVІІІ, № 216, 18 септ. 2015, с. 2-3.
   Общинска сесия, на която Змей Горянин е обявен за почетен гражданин на Русе - посмъртно.

 1111. Нови факти за Змей Горянин включени в афиша на М[еждународно] Д[ружество] "Елиас Канети". // Бряг (Русе), ХVІІІ, № 219, 24 септ. 2015, с. 4.
   Лекция на литературния историк Цвета Трифонова - изследовател на живота и творчеството на писателя.

***

 1112. Балабанов, Никола Тодоров. Змей Горянин. - 4 л.
   Машинописен екз. ; Не е датиран.
   Предговор към повестта на Змей Горянин "Кнез Иван Кулин", издание на "Завети", София, 1936 г.

 1113. Димитрова, Соня. Змей Горянин 11.І.1905 - 25.VІІІ.1958. - 6 л.
   Машинописен екз. ; Не е датиран ; Нанесени поправки на ръка.
   Биогр. данни за писателя.

1936

 1114. Арнаудов, Михаил. Предговор към книгата "Последният ден" - разкази от Змей Горянин. - 2 л.
   Машинописен екз. ; Датиран: София, 21.VІ.1936. Вж и № 997.

1958

 1115. Лукова, Елина. Към гроба на любимия учител : [Стих.] / Елина Лукова. - 1 л.
   Машинописен екз. ; Датиран: октомври 1958 г. ; С бел. на ръка от автора.
   Стихотворението е посветено на Змей Горянин.

1960

 1116. Василев, Владимир. Бачо Киро : Роман от Змей Горянин : Рец. - 3 л.
   Машинописен екз. ; Датиран: 9.2.1960.

 1117. Василев, Владимир. Последният ден : Разкази от Змей Горянин : Рец. - 2 л.
   Машинописен екз. ; Датиран: 9.2.1960.

1963

 1118. Димитрова, Соня. [Писмо до Тодор Дашков]. - 2 л.
   Машинописен екз. ; Датиран: София, 2 август 1963 г.
   За приятелството между Змей Горянин и Тодор Дашков. Изразено желание да се популяризира творчеството на писателя.

 1119. Дашков, Тодор. [Писмо до Соня Димитрова]. - 1 л.
   Машинописен екз. ; Датиран: Русе, 9 август 1963.
   Спомен за писателя.

 1120. Димитрова, Соня. [Писмо до Тодор Дашков]. - 1 л.
   Машинописен екз. ; Датиран: София, 15 август 1963 г.
   По повод 5-годишнината от смъртта на писателя. Съдържа описание на надгробната плоча и стиховете на Змей Горянин, издялани в долната й част.

 1121. Дашков, Тодор. [Писмо до Соня Димитрова]. - 1 л.
   Машинописен екз. ; Датиран: Русе, 21 август 1963.
   По повод 5-годишнината от смъртта на писателя.

1968

 1122. Димитрова, Соня. [Писмо до Николай Ганчев]. - 1 л.
   Машинописен екз. ; Датиран: 17 юли 1968 г., гр. София.
   Молба до директора на Окръжна библиотека "Любен Каравелов" да съдейства за преиздаване книгите на Змей Горянин.
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню