EnglishEnglish

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БИБЛИОТЕКАРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ ОТ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ - РУСЕ

Етичният кодекс на библиотекарите в Република България предлага норми за професионално поведение, отговарящи на задачите и интересите на библиотечната общност, и имащи за цел да консолидират цялостната й дейност и стила на общуване в нея. 

Кодексът е отворен документ, подлежащ на периодично допълване и осъвременяване и след приемането му и на периодично допълване и осъвременяване. Той предлага стандарти за поведение, към които е желателно да се придържат всички колеги, които ценят, уважават, издигат и утвърждават авторитета на библиотечната професия. 

Кодексът е подготвен въз основа на опита на повече от 20 национални библиотечни асоциации, съобразен е с основополагащи документи, приети от ИФЛА, ЮНЕСКО и др. и отразява традициите в българската културна и професионална практика. 

Поддържаме тезата и работим за утвърждаване на водещата роля на библиотеките в развитието на гражданското и информационно общество и гарантираме спазването на основните граждански права на личността. 

Като транслатор на знанието и идеите, културата и традициите, на националните и общочовешките ценности, ние създаваме атмосфера на доверие, толерантност и плурализъм в духовното пространство на страната и света. 

Осигуряваме и предлагаме високо културно и професионално равнище на библиотечно- информационно обслужване на потребителите чрез научно-организирани колекции, достъп до бази данни и създаваната от нас информация, като спазваме принципите за обективност и безпристрастност. 

Гарантираме равни права за свободен достъп до информацията като неотменно право на личността, и не допускаме каквато и да е форма на цензура или дискриминация поради расови, етнически, полови, религиозни, културни, възрастови, политически и каквито и да е други различия във възгледите и статуса на потребителите. 

Спазваме принципите на авторското право и на интелектуалната свобода и защитаваме правата на създателите на информация, когато посредничим между тях и потребителите. 

Защитаваме всички права на потребителите, свързани с тайната на четенето, с поверителността на търсената и ползваната информация и с личните им данни, освен в случаите, когато те противоречат на законите на страната. 

Отнасяме се с уважение и коректност към колегите си и си партнираме с тях добронамерено, почтено и открито. Споделяме своя опит и поддържаме толерантни отношения, гарантиращи комфортна психологическа микросреда както за потребителите, така и за самите нас. 

Не допускаме личните ни интереси и мнения да доминират за сметка на потребителите, на колегите или на институцията, която представляваме, както и постъпки и действия , които са в техен ущърб. Възникналите проблеми решаваме вътре в институцията чрез открит и коректен диалог. 

Убедени сме, че успешната кариера зависи от три неща: характер, специални знания и опит и се стремим към тяхното изграждане чрез всички форми на продължаващото обучение, за да бъдем максимално полезни със своята компетентност преди всичко на своите потребители. 

С компетентност, професионална честност и лоялност, работим за утвърждаването на висок обществен статус на професията ни и на авторитета на библиотечната институция. 

Създаваме обществен интерес към мисията на библиотеките и към професията ни и лобираме за подкрепа от държавните институции, местната власт, неправителствените организации и обществените сдружения.

Свържи се с нас
Последвайте във Facebook!
Последвайте във Facebook!
Последвайте във YouTube!
Обадете ни се!
Пишете ни!
Намерете ни в Skype!
Намерете ни в Skype!
Пишете ни в Messenger!
Пишете ни в Messenger!
Намерете ни в SlideShare!
Остави съобщение
Работно време

понеделник - петък: 8.30 - 18.30 ч.
събота:                    9.30 - 17.00 ч. 

XIV Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX LITTERA"
Международен конкурс за екслибрис

През 2018 г. Регионална библиотека "Любен Каравелов" организира XIV Международен конкурс за екслибрис.

Прочети повече
Международен конкурс за комикс и блицанимация
Международен конкурс за комикс и блицанимация

През 2015 г. Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе поставя началото на Международен конкурс за комикс и блицанимация. 

Целта на организаторите е чрез средствата на комикса, като връзка между литература, изобразително изкуство, анимация, кино и карикатура, да се  обединят и стимулират различни творчески общности в областта на комикса и визуалното изкуство.

Прочети повече
Санитарен ден
Санитарен ден
Всеки последен четвъртък от месеца Прочети повече
Събития през месец февруари
Събития през месец февруари
Всички събития на едно място Прочети повече
Да попитаме Милена Данкова – КРЕЯ
Да попитаме Милена Данкова – КРЕЯ
Астрология и здраве. Има връзка, но как да я открием и тълкуваме? Прочети повече