• EnglishEnglish
Описание
Залез на река ДунавПътническият кораб "София"
<p>Снимка: Б. Ресев</p>
Колекции
Река Дунав