• EnglishEnglish
Описание
Васил Левски

Портретът е направен в Букурещ около 1870 г. Пръв го публикува Вичо Иванов през 1936 г. в сп. "Завети", бр. 8 и 9.

Колекции
Ако спечеля, печеля за цял народ - ако изгубя, губя само мене си

Освен яркия словесен портрет, създаден от съвременниците на Левски, неговият документален образ е дошъл до нас чрез фотографиите, съхранили за идните поколения мъжествения лик на Апостола.

През 60-те години на 19 век фотографията е още в люлката си, процесът на фотографиране е бавен и мъчителен.Снимките се допълват на ръка, често пъти неумело и за сметка на автентичността. Въпреки това, до нас са достигнали няколко снимки. Първите български фотографи, запечатали образа на Васил Левски, са Георги Данчов и Анастас Карастоянов - Самоковеца. Апостола позира с явното съзнание за величието на делото, на което вече се е обрекъл. Дълбоко осъзнат дълг, чистота и доблест лъхат от „байрактарския“ портрет на Левски ( август 1867). Двете групи снимки, спомен от участието на Левски във Втората българска легия, са направени в края на 1867 г. в ателието на Анастас Карастоянов. Най-ценни са трите снимки, направени през 1870 и 1872 г. в Копривщица от Никола Хитров и Васил Българянски.

Колекцията съдържа и факсимилета на важни документи от дейността на Апостола като клетвата му, писмото му до Г. С. Раковски от 7.11.1866 г., „Нареда за работниците за освобождението на българския народ“, писмената клетва пред БРЦК, окръжното писмо до революционните комитети в страната от 19.01.1872 г., автобиографията му в стихотворна форма. Включени са и снимка на родната му къща, оръжието, пред което са се клели революционерите и др. Интересни са и фотографиите на рода на Левски, поместени в издадения през 1923 г. единичен лист, посветен на 50 години от гибелта му.

Всичко това, както и други интересни материали, свързани с темата, се съдържа в албуми и книги от фондовете на Регионална библиотека „Любен Каравелов“.