• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
На великото дело на Кирила и Методия - вечна слава
Описание
Графичен дизайн - Борис Ангелушев
Категория Чествания
Колекции
„За плакатите – дигитално и реално“

      Плакатите са едни от най-разпространените средства за информиране на публиката за предстоящо събитие. Те са част от всекидневието ни. Заобикалят ни отвред, а ние сякаш до такава степен сме свикнали с тях, че рядко вникваме в същността им. А би трябвало, защото те са произведения на изкуството, със своите послания и емоционално въздействие. Плакатите са свидетели на времето – те документират артефакти, запечатват събития, увековечават имена. Тяхната сила е във визуалната памет на обществото, в което живеем, която се усеща при колекционирането и експонирането им.

      Според „Речник на чуждите думи в българския език“ (2007) думата плакат (placatum от латински език „свидетелство“) означава „голямо обявление, което се разлепя на места, където ще стане общо достояние“. Същността му обаче надхвърля общото тълкувание на смисъла на думата. Дали с красотата си, с шегата, с парадокса, с гротеската или с експресивността, плакатът е призван да привлича вниманието на хората, да ги информира и да им въздейства. За целта умело се използват фотографии или рисунки, специфични шрифтове, ярки цветове и интересни символи.

      Като достоен пазител на културното българско наследство, в богатия си фонд Регионална библиотека „Любен Каравелов“ съхранява и над 1000 уникални плаката. Те датират от 70-те години на ХХ век до днес и са антология на културния и обществения живот в Русе и България. Във виртуалната галерия са включени 100 репродукции на плакати, разделени в няколко категории: театър, опера, концерти и събития, състезания, чествания, други. Към всеки плакат е изписано името на неговия създател. Сред авторите са: Борис Ангелушев, Божидар Икономов, Асен Старейшински и др. Всички те са знакови фигури в развитието на плаката, а творчеството им определя еволюцията на този вид изкуство от втората половина на ХХ век до днес.

Виртуалната галерия е изработена по проект „За плакатите – дигитално и реално“, финансиран от Национален фонд „Култура“, по програма „Култура“.