• EnglishEnglish
Описание
Асен Василиев. Трем на Българското Възраждане�������� ���� ���������������������� ��������������������
<p>Добри Чинтулов</p>
Колекции
Трем на Българското Възраждане

Колекцията запознава с делата и дейците на българското Възраждане. Те са подбрани от книгата на Асен Василиев „Трем на Българското Възраждане“, издадена през 1936 г. При тяхното подреждане е възприет реда на рождените им години.

Сведенията за дейците на българското Възраждане са събирани от Асен Василиев, негово дело са и рисунките. В колекцията са включени само част от лицата, представени в книгата (около 200 на брой).  Авторът нарича своята книга „образник“ и прави уточнението, че е предпочел „образите да бъдат рисувани, а не клиширани от фотографии, за да се избегне дотегливото еднообразие. При рисуването им употребихме различни начини и материали, като не се придържахме строго към някое стилно единство.“ Целта, която си поставя е „да популяризира величието на едно време, а не да го проучи основно“.