• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Самобичуване
\
Стефан Гечев.
Описание
Лирика – епос
Допълнителна информация

Съдържа: Лято 4; Балада 3; Висока почит; Студено лято; Ябълката; Богат улов 2; Да се изкачваш дълго по скалите...; Задушница; Безсмъртие; Зимен изгрев; Краят на есента; С литании и шествия...; Очищение; Самоубийство; Съвет към Мария; Богаташ; Селско пладне; Самобичуване; Сън; Разкаяние или Другият Каин; Милосърдие; Очакван гост; Тъжна старост; Неизвестно бъдеще; Утеха; Гостоприемство; Балада 1; Март; Съвет; Възмездие; Ключ; Причастие; Пътят към Голгота (Неизвестен френски майстор от ХІV в.); Медея; Посетител; Българско; Видение; Непобедимите; Самоубийство; Почти огледална симетрия; Готическо; След последната; Желана самота; Единство; Излишни писмена; Откривател; Самота; Преображенията на дъгата; Смут 3; Опасна молитва; Смут 4; Краят; Възможен излаз; Временен хаос.
Линкове
Колекции
Стефан Гечев - поет, прозаик, драматург, преводач

Стефан Гечев обогатява интелектуалната ни история с много книги и публикации в сборници и периодични издания, включващи стихове, разкази, романи, пиеси, публицистика. Той е автор на криминални романи, написани под псевдонима Венцеслав Диаватов, съставител и автор на предговори към антологии и книги на чужди автори, издадени в България. Стефан Гечев оставя сериозна следа след себе си с преводите си от гръцки, френски, чешки, словенски, руски, немски и други езици. Той е национален творец, чието цялостно творчество се вписва в българската литература през последните десетилетия, а уникалността на преводите му са националният ни принос в опознаване и разбиране на чуждата култура и идентичност.