• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Палатинска антология
\
състав., предг. и бел. Стефан Албертов Гечев.
Описание
Подбор : 17 века гръцка поезия
Допълнителна информация

Съдържа: Агатий Схоластик, Адей, Алкей, Анакреон, Анита, Антипатор Сидонийски, Антипатор Солунски, Антифил Византйски, Аполонид, Аратостен Схоластик, Аргентарий Марк, Архий, Асклепид Самоски, Бахкилид, Гаврадас, Демокрит, Дионисий, Диотим, Еврипид, Езоп, Емпедокъл Акрагантски, Ерина, Есхил, Игнатий, Каликтир Мантистийски или Килактор, Калимах, Клавдиан Клавдий, Клеобул Линдийски, Константин Родоски, Кратес Тивански, Кринагор, Ксенофан, Леонид Александрийски, Леонид Тарентски, Лолий Бас, Лукиан, Лукилий, Македоний Ипатос, Мелеагър, Метродор, Михаил Граматик или Хартофилакс, Никандър, Никарх, Носида, Павел Силенциарий, Палад Александрийски, Парменион, Платон, Платон Комикът, Платон Младши, Посидип, Птолемей, Руфин, Сапфо, Симонид Киоски, Стратон, Теодорид, Теокрит, Тимокреон Родоски, Филемон, Филодем, Хегесип, Юлиан Египетски, Юлий Полианос, и неизвестни автори.
Колекции
Стефан Гечев - поет, прозаик, драматург, преводач

Стефан Гечев обогатява интелектуалната ни история с много книги и публикации в сборници и периодични издания, включващи стихове, разкази, романи, пиеси, публицистика. Той е автор на криминални романи, написани под псевдонима Венцеслав Диаватов, съставител и автор на предговори към антологии и книги на чужди автори, издадени в България. Стефан Гечев оставя сериозна следа след себе си с преводите си от гръцки, френски, чешки, словенски, руски, немски и други езици. Той е национален творец, чието цялостно творчество се вписва в българската литература през последните десетилетия, а уникалността на преводите му са националният ни принос в опознаване и разбиране на чуждата култура и идентичност.