• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Въпроси
\
Стефан Албертов Гечев.
Описание
Стихотворения в проза
Допълнителна информация

Съдържа: Като муха живея...; Освобождение; Вампири; Рай ли?; Гергьовден; Непобедимите; Преображение; Причинна връзка или Изкупление; Играта на сенките; Тайнство; Прилепът каза; Демиург; Среща в парка; Йезуитът; Смут 3; Лампи; Безизходица; Сюжет за картина; Огледалото; Призрачна тайна; Завесата; Задгробен диалог; Бюрократи; Da fine al capo; Humu humus homo; Възелът; Погребение с музика; Изчезването на чинията; Въпроси; Представлението на младия мир (пантомима); Няма да има второ пришествие на 1 януари 2000 година.
Линкове
Колекции
Стефан Гечев - поет, прозаик, драматург, преводач

Стефан Гечев обогатява интелектуалната ни история с много книги и публикации в сборници и периодични издания, включващи стихове, разкази, романи, пиеси, публицистика. Той е автор на криминални романи, написани под псевдонима Венцеслав Диаватов, съставител и автор на предговори към антологии и книги на чужди автори, издадени в България. Стефан Гечев оставя сериозна следа след себе си с преводите си от гръцки, френски, чешки, словенски, руски, немски и други езици. Той е национален творец, чието цялостно творчество се вписва в българската литература през последните десетилетия, а уникалността на преводите му са националният ни принос в опознаване и разбиране на чуждата култура и идентичност.