• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Сенките на времето
\
Стефан Албертов Гечев.
Описание
Избрани стихотворения и поеми
Допълнителна информация

Съдържа: Бележник 1: Малко радост; Среща; Астронавт; Мистерия 1; Празник; Подлостта на облаците; Ранна есен; Признание; Ода на цветето; Ода на дърветата; Без заглавие; Умиление; Борба; Изгрев; Разминаване; Симфония; Гора; Отдих; Хоро; Прадеди; Послеслов; Победа; Куче; Жертва; Балада за голямата любов; Приспивна песен; Скъперник; Зидари; Урок по геометрия; Из Брьогел стария; След празник; Близост; За себе си; Начало; Богат улов. Бележник 2: Морско утро; Есен; Цветя; Пролет; Куче; И като сянка...; Пратеници на пролетта; Безсмъртие; Тази малка звезда...; Раждане; Есенен пейзаж; Над люшналата се...; Приятел; Есен 2; Славянска балада и др.
Колекции
Стефан Гечев - поет, прозаик, драматург, преводач

Стефан Гечев обогатява интелектуалната ни история с много книги и публикации в сборници и периодични издания, включващи стихове, разкази, романи, пиеси, публицистика. Той е автор на криминални романи, написани под псевдонима Венцеслав Диаватов, съставител и автор на предговори към антологии и книги на чужди автори, издадени в България. Стефан Гечев оставя сериозна следа след себе си с преводите си от гръцки, френски, чешки, словенски, руски, немски и други езици. Той е национален творец, чието цялостно творчество се вписва в българската литература през последните десетилетия, а уникалността на преводите му са националният ни принос в опознаване и разбиране на чуждата култура и идентичност.