• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Тялото на лятото
\
Одисеас Елитис; прев. Стефан Гечев.
Описание
Допълнителна информация

Преводи на Стефан Гечев: Из “Седем нощни седмостишия”; Из “Ориентации”: Годишнина; Из “Споради”: Елена; Възрастта на лазурния спомен; Меланхолията на Егея; Из “Лудото нарово дърво”; Из “Слънцето първо”; Из “Достойно ест”; Из “Монограм”; Из “Вариации върху един слънчев лъч”: Портокалово момиче; Песен героична и траурна за загиналия лейтенант в Албания
Колекции
Стефан Гечев - поет, прозаик, драматург, преводач

Стефан Гечев обогатява интелектуалната ни история с много книги и публикации в сборници и периодични издания, включващи стихове, разкази, романи, пиеси, публицистика. Той е автор на криминални романи, написани под псевдонима Венцеслав Диаватов, съставител и автор на предговори към антологии и книги на чужди автори, издадени в България. Стефан Гечев оставя сериозна следа след себе си с преводите си от гръцки, френски, чешки, словенски, руски, немски и други езици. Той е национален творец, чието цялостно творчество се вписва в българската литература през последните десетилетия, а уникалността на преводите му са националният ни принос в опознаване и разбиране на чуждата култура и идентичност.