• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Езикът и чудовището
\
Георгиос Сеферис; прев. от гр. Стефан Гечев, Здравка Евгениева Михайлова.
Описание
Допълнителна информация

Преводи на Стефан Гечев: Из “Завой”: Образът на един ден. Щерна. Роман: 1. Вестителят; 2. Още един кладенец; 3. Събудих се; 4. Аргонавти; 5. Не ги познавахме; 6. Градината с водоскоците; 7. Южняк; 8. Но какво търсят нашите души; 9. Пристанището е старо; 10. Селото ни е оградено; 11. Кръвта ни някога се вледени; 12. Бутилки в морето; 13. Хидра; 14. Три червени гълъба; 15. Сънят те обви като дърво; 16. Завой и пак завой; 17. Астианакс; 18. Скърбя, че оставих да изтече; 19. Макар че вее, вятърът не ни разхлажда; 20. Андромеда; 21. Ние, които тръгнахме; 22. Защото минаха пред очите ни; 23. Малко още; 24. Тук свършват делата на морето. Из “Гимнопедия”: Микене. Из “Тетрадка за упражнения”: Върху един чужд стих; Шестнадесет хайку; В стила на Г. Сеферис. Господин Стратис Моряка. Пет стихотворения от Стратис Моряка:1. Hampstead; 4. Огньове на Ивановден. Господин Стратис Моряка описва един човек: 1. Но какво му става; 2. Дете; 3. Юноша; 4. Младеж и др.
Колекции
Стефан Гечев - поет, прозаик, драматург, преводач

Стефан Гечев обогатява интелектуалната ни история с много книги и публикации в сборници и периодични издания, включващи стихове, разкази, романи, пиеси, публицистика. Той е автор на криминални романи, написани под псевдонима Венцеслав Диаватов, съставител и автор на предговори към антологии и книги на чужди автори, издадени в България. Стефан Гечев оставя сериозна следа след себе си с преводите си от гръцки, френски, чешки, словенски, руски, немски и други езици. Той е национален творец, чието цялостно творчество се вписва в българската литература през последните десетилетия, а уникалността на преводите му са националният ни принос в опознаване и разбиране на чуждата култура и идентичност.