• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Аргонавти
\
Георгиос Сеферис; прев. от гр. Стефан Гечев.
Описание
Стихотворения
Допълнителна информация

Съдържа: Есета: Ненужните скептици; Човекът очевидно е създаден с някаква велика цел; Наука и изкуство; В света на големите бързини; Красота и демокрация; Какво е демокрация? Има ли у нас демокрация?; Литературен дневник – 1; Мисли в празни часове; Как се служи на народа; За превода на Одисеас Елитис на български и за някои проблеми на превода на модерна поезия. Спомени: Създател и отрицател; Моят Николай Райнов; Жан Ефел; Кнут Хамсун; Николай Лилиев; Пикасо и Елюар; Фердинанд Първи; Малък спомен за Пеньо Пенев; Спомен за Димитър Шишманов; Веселин Ханчев; Един българин в Париж 1926-1927 година; В Света гора; Професор Йордан Иванов. Интервюта: Нека да спасим красотата; Стефан Гечев пред “АБВ”; Венец от несбъднати надежди; Стаята или един разговор със Стефан Гечев; Сто и един български писатели отговарят на тридесет и един въпроса; Робувам само на свободата; Стефан Гечев (драматург); Ако има само добро, как ще го разберем?; Светът в “стаята” на Стефан Гечев; Великият народ задава важни въпроси; Когато ме целунахте, аз не бях там; Предпочитам неравенството при свобода, отколкото равенство без свобода; Стига ми да ме разберат десетина души; “Внимавам да не откривам велосипеда”; Криволиците на пътя.
Линкове
Колекции
Стефан Гечев - поет, прозаик, драматург, преводач

Стефан Гечев обогатява интелектуалната ни история с много книги и публикации в сборници и периодични издания, включващи стихове, разкази, романи, пиеси, публицистика. Той е автор на криминални романи, написани под псевдонима Венцеслав Диаватов, съставител и автор на предговори към антологии и книги на чужди автори, издадени в България. Стефан Гечев оставя сериозна следа след себе си с преводите си от гръцки, френски, чешки, словенски, руски, немски и други езици. Той е национален творец, чието цялостно творчество се вписва в българската литература през последните десетилетия, а уникалността на преводите му са националният ни принос в опознаване и разбиране на чуждата култура и идентичност.