• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Огънят поглъща огъня
\
Ерве Базен; прев. от фр. Ерма Албертова Гечева, Стефан Гечев; предг. от Анна Георгиева.
Описание
Роман
Допълнителна информация

Романът напомня за тревожния чилийски септември на 1973 г., за първите дни на трагичния сблъсък между народ и реакция. Затова и смисълът на този кратък роман е да запази за човешката съвест тези трагични събития, да ги преведе на езика на литературата, която винаги носи най-точната история на човечеството...
Колекции
Стефан Гечев - поет, прозаик, драматург, преводач

Стефан Гечев обогатява интелектуалната ни история с много книги и публикации в сборници и периодични издания, включващи стихове, разкази, романи, пиеси, публицистика. Той е автор на криминални романи, написани под псевдонима Венцеслав Диаватов, съставител и автор на предговори към антологии и книги на чужди автори, издадени в България. Стефан Гечев оставя сериозна следа след себе си с преводите си от гръцки, френски, чешки, словенски, руски, немски и други езици. Той е национален творец, чието цялостно творчество се вписва в българската литература през последните десетилетия, а уникалността на преводите му са националният ни принос в опознаване и разбиране на чуждата култура и идентичност.