• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Съвременна кипърска поезия
\
подб. и ред. Стефан Албертов Гечев; прев. Николай Бояджиев.
Описание
Предг. Стефан Гечев
Допълнителна информация

Преводи на Стефан Гечев: Главкос А л и т е р с и с. На една жена; Дълбоко познание; Балада за несигурните времена;На един приятел; Костас К л е а н т о с. Свечерява се; Георгиос К о н с т а н т и с. Писмо до един приятел англичанин; Вик и отклик в нощта; Девойчето от пристанището; Манос К р а л и с. Епитафия на екипажа; Дълги есенни дни; Друга зора; Самота; Никос К р а н и д й о т и с. Родино моя; Имаш силата; Есенна симфония; В малко южно градче; Ксантос Л и с й о т и с. Пръст на моята земя; Из "Преселение"; Панделис М и х а н и к о с. Междувремие; На твоя празник; Възвръщане; Костас М о н т и с. Извадки; Ирини П а н а и. Човекът; Жалба; Един кораб с алени платна; Ели П е о н и д у. Кипърски залез; Пейзаж; Благодаря; А. П е р н а р и с. Заминаването на майката; Ахилеас П и л й о т и с. В очакване на пролетта; Теодорос С т и л й а н о с. Човешко присъствие; Едно и много дървета; Спомням си; Противоречия; Собственост; Сблъсъци; Кипрос Х р и с т а н т и с. Мъртъв боец; Той прикри отстъплението; Обсаденото село
Колекции
Стефан Гечев - поет, прозаик, драматург, преводач

Стефан Гечев обогатява интелектуалната ни история с много книги и публикации в сборници и периодични издания, включващи стихове, разкази, романи, пиеси, публицистика. Той е автор на криминални романи, написани под псевдонима Венцеслав Диаватов, съставител и автор на предговори към антологии и книги на чужди автори, издадени в България. Стефан Гечев оставя сериозна следа след себе си с преводите си от гръцки, френски, чешки, словенски, руски, немски и други езици. Той е национален творец, чието цялостно творчество се вписва в българската литература през последните десетилетия, а уникалността на преводите му са националният ни принос в опознаване и разбиране на чуждата култура и идентичност.