• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Осъденият на сеньора
\
Стефан Гечев
Описание
Разкази
Допълнителна информация

Съдържа: Осъденият на сеньора; Стаята; Скелетът; Лабиринт; Спасеният; Сегашно нетрайно време; Предупреждение (Лъжлива аларма); Двамата приятели (Фантастичен разказ); Влакове
Колекции
Стефан Гечев - поет, прозаик, драматург, преводач

Стефан Гечев обогатява интелектуалната ни история с много книги и публикации в сборници и периодични издания, включващи стихове, разкази, романи, пиеси, публицистика. Той е автор на криминални романи, написани под псевдонима Венцеслав Диаватов, съставител и автор на предговори към антологии и книги на чужди автори, издадени в България. Стефан Гечев оставя сериозна следа след себе си с преводите си от гръцки, френски, чешки, словенски, руски, немски и други езици. Той е национален творец, чието цялостно творчество се вписва в българската литература през последните десетилетия, а уникалността на преводите му са националният ни принос в опознаване и разбиране на чуждата култура и идентичност.