• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Млада гръцка поезия
\
Прев. от гр. Стефан Гечев, Хрисула Паскалевска; Състав. Мария Лазу; [С предг. от] Божидар Божилов.
Описание
Сборник
Допълнителна информация

Преводи на Стефан Гечев: Катерина А н г е л а к и-Р у к. Александър Велики; Лицата с възрастта; Андреас А н г е л а к и с. По нещо ми крадат; Растат децата; Гледам те като бито куче; Стефанос Б е к а т о р о с. Lа mala morte; Пътуване; Удължена епиграма; Описание на моята квартира; Христос В а л а в а н и д и с. Зад светлината на лампата; Лимонът; Мария В е т о п у л у. Вариации върху думата <понякога>; Не, аз не съм онази; Михалис Г а н а с. Ще трябва да изучиш планините си; Ще трябва...; Да си до мен,за да те вдишвам; Месечко мили, казвам, камъче златно; Народна песен; Костас З и л й а с. Пролет; Във пясъка; Празниците; Лефтерис К а н е л и с. Килия N 5; Вятърът крачи заедно с поета; Утро ти броиш колоните; Кириакос К а с и с. Летен календар; Брезите, дето видяхме през лятото; Несигурност; Планините потръпват; Панайотис К и п а р и с и с. Историята; Историята с камъка и езерото; Сведения за кучетата на г. Питер; Шепотът на мълчанието; Димна война; Несъстояло се погребение; Янис К о н д о с. Опасност в града; Жалко, че не си станал музикант; Мария Л а з у. Ще хвърля всички кърпички; Онези ги погребват нощем; Костас М а в р у д и с. Служба; Йоргос М а р к о п у л о с. Баща ми; Америка и др.
Колекции
Стефан Гечев - поет, прозаик, драматург, преводач

Стефан Гечев обогатява интелектуалната ни история с много книги и публикации в сборници и периодични издания, включващи стихове, разкази, романи, пиеси, публицистика. Той е автор на криминални романи, написани под псевдонима Венцеслав Диаватов, съставител и автор на предговори към антологии и книги на чужди автори, издадени в България. Стефан Гечев оставя сериозна следа след себе си с преводите си от гръцки, френски, чешки, словенски, руски, немски и други езици. Той е национален творец, чието цялостно творчество се вписва в българската литература през последните десетилетия, а уникалността на преводите му са националният ни принос в опознаване и разбиране на чуждата култура и идентичност.