• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Итака
\
Константинос Кавафис ; Прев. от гр. Стефан Гечев и др. ; Подб. с предг. Стефан Гечев
Описание
Избрани стихотворения
Допълнителна информация

Преводи на Стефан Гечев: Последователност по Бодлер; Пелазгийска картина; Нощното пътуване на Приам; Александрийски търговец; Четирите стени на моята стая; Пиончето; Вечност; (La jeunesse blanche); Забрава; Объркване; Саломе; Банката на бъдещето; Крал Клавдий; Намесата на боговете; Морското сражение; Когато пазачът видя светлината; Усилване; Изкуствени цветя; Декември 1903; Септември 1903; Януари 1904; Гласове; Свещи; Термопили; Прекъсване; Троянци; В очакване на варварите; Погребението на Сарпидон; Краят на Антоний; Градът; Цар Димитрий; Скрито; Мартенски иди; Изостави бог Антоний; Свършено е; Ионийско; Опасностите; Итака; Ирод Атически; "Останалото в ада на онези долу ще разкажа"; Отидох; Византийски велможа в изгнание стихоплетствува; Гробът на Еврион; Полилей; Далеч;Теодот; А мъдрите-това, което наближава...; Орофернис; Пред статуята на Ендимион; Симеон; Един от боговете им; Вечер; Дни на 1903; За Амон, който почина на 26 години в 610 г.; Гробът на Игнатий; Къща с градина; Голям пир у Сосивий; Цезарион; Аристовул; Пратеници от Александрия; Спомни си, тяло...; От девет и др.
Линкове
Колекции
Стефан Гечев - поет, прозаик, драматург, преводач

Стефан Гечев обогатява интелектуалната ни история с много книги и публикации в сборници и периодични издания, включващи стихове, разкази, романи, пиеси, публицистика. Той е автор на криминални романи, написани под псевдонима Венцеслав Диаватов, съставител и автор на предговори към антологии и книги на чужди автори, издадени в България. Стефан Гечев оставя сериозна следа след себе си с преводите си от гръцки, френски, чешки, словенски, руски, немски и други езици. Той е национален творец, чието цялостно творчество се вписва в българската литература през последните десетилетия, а уникалността на преводите му са националният ни принос в опознаване и разбиране на чуждата култура и идентичност.