• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Престъплението на улица "Бивша преспа"
\
Стефан Гечев.
Описание
Повест
Допълнителна информация

... Досега Инспектора не беше обикалял улица "Преспа"... А тъй като днес беше решил да се поразходи по нея, за да охлади желанието на възможния престъпник да извърши престъплението си точно тука, взе предохранителни мерки: още на първата табелка с името на улицата прибави пред думата "Преспа" прилагателното "бивша", като предполагаше, че когато престъпникът, бидейки ловък и хитър, види думата "бивша" щеше да предположи със сигурност, че престъплението е вече извършено от друг, и ще се откаже от замисъла си, поне докато установи, че думата е прибавена по нареждане на градската управа...
Колекции
Стефан Гечев - поет, прозаик, драматург, преводач

Стефан Гечев обогатява интелектуалната ни история с много книги и публикации в сборници и периодични издания, включващи стихове, разкази, романи, пиеси, публицистика. Той е автор на криминални романи, написани под псевдонима Венцеслав Диаватов, съставител и автор на предговори към антологии и книги на чужди автори, издадени в България. Стефан Гечев оставя сериозна следа след себе си с преводите си от гръцки, френски, чешки, словенски, руски, немски и други езици. Той е национален творец, чието цялостно творчество се вписва в българската литература през последните десетилетия, а уникалността на преводите му са националният ни принос в опознаване и разбиране на чуждата култура и идентичност.