• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Бележник
\
Стефан Албертов Гечев.
Описание
Стихотворения
Допълнителна информация

Съдържа: Ранна пролет; Лято 1; Малко радост; След дъжд; Среща; Ужас; Лято 2; Астронавт; Мистерии 1; Мистерия 2; Празник; Подлостта на облаците; Ранна есен; Признание; Ода на цветето; Ода на дърветата; Без заглавие; 1. Умиление; 2. Борба; 3. Изгрев; 4. Разминаване; 5. Симфония; 6. Гора; 7. Отдих; 8. Хоро; Прадеди; Послеслов; Победа; Жертва; Куче; Балада за голямата любов; Приспивна песен; Пътешественик; Скъперник; Зидари; Урок по геометрия; Из Брьогел Стария; В работилницата; Портрет на стар чорбаджия; След празник; Близост; За себе си; Начало; Антена; През прозореца; Богат улов.
Линкове
Колекции
Стефан Гечев - поет, прозаик, драматург, преводач

Стефан Гечев обогатява интелектуалната ни история с много книги и публикации в сборници и периодични издания, включващи стихове, разкази, романи, пиеси, публицистика. Той е автор на криминални романи, написани под псевдонима Венцеслав Диаватов, съставител и автор на предговори към антологии и книги на чужди автори, издадени в България. Стефан Гечев оставя сериозна следа след себе си с преводите си от гръцки, френски, чешки, словенски, руски, немски и други езици. Той е национален творец, чието цялостно творчество се вписва в българската литература през последните десетилетия, а уникалността на преводите му са националният ни принос в опознаване и разбиране на чуждата култура и идентичност.