• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Язове
\
Яна Язова
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ������ ����������
Текст: На г. проф. М. Арнаудов с уважение, Яна Язова, София, 8–II–1932 г.
Допълнителна информация
Яна Язова
23.05.1912 – 07.1974

Яна Язова е псевдоним на Люба Ганчева. Поетеса и писателка, родственица на българския етнограф, библиограф, краевед и книжовник акад. Никола Начов. Яна Язова завършва славянска филология в Софийския университет през 1935 г. Публикува стихове, разкази, статии, пътни бележки в периодичния печат. Първата й стихосбирка е „Язове“ от 1931 г. Получава псевдонима си Яна Язова от проф. Александър Балабанов. Най-значимата прозаична творба на Яна Язова е историческата трилогия „Балкани“ – „Левски“, „Бенковски“ и „Шипка“. Член на Дружеството на детските писатели, Дружеството на жените писателки и на българския ПЕН-клуб. Умира в самота при неизяснени обстоятелства през юли 1974 г. в апартамента си в София.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.