• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Очерки по философия на биологията
\
Асен Златаров
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������� ����������������
Текст: На Михаил Арнаудов – приятелски спомен от младините ни Ас. Златаров София 16/ІІ 1933
Допълнителна информация
Асен Златаров
04.02.1885 – 22.12.1936

Професор Асен Златаров е български учен и общественик, основоположник на биохимията в България. Изявява се и като белетрист. Следва химия в Женевския университет. През 1908 г. става доктор по химия и физика в Гренобълския университет. Учителства в Пловдив. Специализира в Мюнхен. Редактира списанията „Химия и индустрия“ и „Природа и наука“ и библиотеките „Натурфилософско четиво“ и „Наука и живот“. От 1924 г. е извънреден, а от 1935 г. редовен професор в Софийския университет. Автор е на литературни статии, стихове, лирична проза и един роман. В периода 1925 – 1927 г. е член на литературния кръг „Стрелец“. Сътрудничи на литературната периодика през 30-те години. Активен участник в Българския народен морски сговор. Умира във Виена.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.