• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Из старата българска книжнина
\
Иван Дуйчев
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������� ������������
Текст: На г. министър проф. М. Арнаудов с най-голямо уважение 18.VІІІ.44 И. Д.
Допълнителна информация
Иван Дуйчев
01.05.1907 – 24.04.1986

Иван Дуйчев е български историк медиевист и палеограф с интереси към българската и византийската средновековна история. Завършва история в Софийския университет. Последователно става асистент и доцент по средновековна българска история в университета. От 1950 година Иван Дуйчев е старши научен сътрудник в новооснования Институт за българска история (днес Институт за исторически изследвания) при Българска академия на науките. Избран е за член на Българската академия на науките. Член е на Академията на науките, литературата и изкуствата в Палермо, Италия, член-кореспондент на Британската академия (Лондон), член на Понтификалната академия по археология (Рим), носител на Хердерова награда. Научната му продукция включва над 500 публикации. Работи в областта на историята и културата на средновековната българска държава и историята на Византия. Сред трудовете му са: „Из старата българска книжнина“, „Преписката на папа Инокентия III с българите“, „Българско Средновековие“, „Пътеки от утрото. Очерци за средновековната българска култура“ и др.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.