• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Изследвания върху чувството за истината
\
Цеко Торбов
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������� ������������
Текст: На уважаемия г. проф. Арнаудов. Авторът. София. 5 май 1930 г.
Допълнителна информация
Цеко Торбов
02.04.1899 – 08.06.1987

Цеко Торбов е български философ и преводач. Завършва с докторат право и философия в университета в Гьотинген, Германия. Дългогодишен учител по немски език в Италианското училище в София и преподавател по немски език и международно право във Военната академия. Професор по обща теория и философия на правото в Софийския университет. Автор на философско-правни статии и студии, на книгите „Изследвания върху чувството за истината“, „Философия на правото и юриспруденция“, „Основният принцип на правото“ и др. Първият му превод от немски език излиза през 1930 г. – „Сократовият метод“ от Леонард Нелсон. Утвърждава се като българския преводач на Имануел Кант. Превежда и от италиански език. Отличия: орден „Народна Република България“ І ст., международна награда „Готфрид фон Хердер“.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.