• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Избрани разкази
\
Илия Волен
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������� ����������
Текст: На проф. Михаил Арнаудов – големия образец на литературен труд – в знак на уважение И. Волен 15.ХІІ.59 Сф.
Допълнителна информация
Илия Волен
13.10.1905 – 17.08.1982

Илия Волен е творчески псевдоним на Марин Стаменов – български белетрист и драматург. Завършва Духовната семинария в София. Следва две години славянска филология в Софийския университет. Започва работа в Светия синод, а след това е редактор на списание „Детско знаме“. Библиотекар в Народния театър и редактор в издателство „Български писател“. Член и заместник-председател на Съюза на българските писатели. Заместник-главен редактор на списание „Септември“. Най-известна сред творбите му е новелата „Йов“. Автор е на книгите „Черни угари“, „Кръстци“, „Божи хора“, „Радост в къщи“, „Диви души“, пиесата „Вълчи времена“ и др.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.