• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Под манастирската лоза
\
Елин Пелин
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������� ����������
Текст: На Михаил Арнаудов приятелски спомен от Елин Пелин
Допълнителна информация
Елин Пелин е псевдоним на Димитър Стоянов – писател, един от най-големите художници на българското село, майстор на късия разказ, създател на галерия ярки, незабравими образи, много от които са вдъхновени от съселяните му от родното село Байлово. Това е и причината да го наричат „певец на българското село“. Първите му зрели разкази са „Напаст Божия“, „Ветрената мелница“, „На оня свят“, „Гост“, „Андрешко“ и др. Едни от най-значимите му творчески постижения са повестта „Гераците“ и оригиналните „легенди“ от сборника „Под манастирската лоза“. Автор и на юношеския роман в две части – „Ян Бибиян“ и „Ян Бибиян на Луната“. Редовен член на БАН и Председател на Съюза на българските писатели от 1940 г.
18.07.1877 – 03.12.1949

Елин Пелин
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.