• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Един немски поет в България
\
Боян Пенев
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������� ����������
Текст: На Михаил Арнаудов – приятелски спомен Б. Пенев
Допълнителна информация
Боян Пенев
27.04.1882 – 25.06.1927

Боян Пенев е един от най-изтъкнатите български литературни историци и критици от първите десетилетия на ХХ век. Завършва „Славянска филология“ в Историко-филологическия факултет на Висшето училище в София през 1907 г. Професор в Катедрата по български и славянски литератури в Софийския университет от 1925 г. Във връзка със своите литературоведски изследвания между 1912 и 1914 г. пребивава в Мюнхен, Берлин, Краков, Варшава и Прага. Чете лекции по история на българската литература в университетите в Краков, Варшава и Лвов. Като литературен историк се числи към второто поколение учени след Освобождението, един от малцината, които изработват и прилагат своя научна методология за осветляване на отделните факти и анализи на литературния процес.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.