• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Алеко Константинов
\
Боян Пенев
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� �������� ��������
Текст: На Гн Проф. М. Арнаудов от Дора Габе 1937
Допълнителна информация
Дора Габе
16.08.1888 – 16.11.1983

Дора Габе е псевдоним на Изидора Пейсах – българска поетеса от еврейски произход. Завършва френска литература в Женева и Гренобъл. Творчески дебют са стихотворните ѝ цикли, поместени в списанията „Мисъл“, „Демократически преглед“ и „Ново общество“ през 1905 – 1906 г. Първата ѝ стихосбирка „Теменуги“ излиза през 1908 г. След Първата световна война редовно сътрудничи на сп. „Златорог“. От началото на второто десетилетие до края на 30-те години на ХХ век публикува поезия за възрастни и деца, пътеписи, разкази, есеистична проза, импресии, отзиви за театрални статии по въпроси на чуждестранната и българската литература, спомени за поети и писатели в списанията „Съвременна мисъл“, „Листопад“, „Добруджански преглед“, „Изкуство и критика“, във вестниците „Слово“, „Вестник на жената“, „Свободна реч“, „Мисъл“, „Съвременник“ и др. Дора Габе разгръща дарованието си в областта на детската литература. Дебютира в „Златна книга на нашите деца“ на Александър Божинов през 1921 г. Книгите ѝ за деца от 20-те до 60-те години принадлежат към класиката на детското литературно наследство. Дора Габе активно превежда от полски, чешки, руски, френски и гръцки език.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.