• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Богатството на народната песен
\
Райна Кацарова, Елена Огнянова
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������� ���������������� �� ���������� ����������������
Текст: На Академик Михаил Арнаудов с искрено уважение Р. Д. Кацарова Елена Огнянова 18.ХI.63
Допълнителна информация
Райна Кацарова, Елена Огнянова Боянова
07.05.1901 – 14.08.1984, 13.09.1928

Професор Райна Кацарова е българска музикална фолклористка. Завършва Държавната музикална академия в София. Става сътрудничка на Васил Стоин в Народния етнографски музей и в продължение на години издирва, записва и изследва народни песни от различни краища на страната, като си служи със своя танцописна система. Старши научен сътрудник, завежда фолклорната секция в Института по музикознание (днес Институт за изследване на изкуствата) към БАН. Елена Огнянова Боянова е българска писателка, фолклорист и етнограф. Завършва философия и българска филология в Софийския университет, но посвещава целия си живот на изучаването на народното творчество. Работи като научен сътрудник в Института по етнография при БАН. Фолклорист към редакция „Народна музика“ в Радио „София“, както и завеждащ сектор при музикалната дирекция на Министерството на културата. Член на Съюза на българските писатели. Работи 32 години в издателство „Български писател“.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.