• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Стрели
\
Мария Грубешлиева
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������� ����������������������
Текст: На г. Проф. Мих. Арнаудов от Мария Грубешлиева януари 1936 г.
Допълнителна информация
Мария Грубешлиева
13.06.1900 – 31.01.1970

Мария Грубешлиева е българска поетеса и писателка, народна деятелка на културата. Първото ѝ стихотворение „Под бялото море“ е отпечатано във „Вестник за жената“ през 1929 г. Още с първата си книга „Хляб и вино“ (1930) е приета за член на Съюза на българските писатели. Сътрудничи на периодичните издания „Хиперион“, „Вестник на жената“, „Студентска борба“, „Детски свят“, „Щит“, „Литературен преглед“, „Кормило“ и др. Издава стихосбирките „Стрели“ (1935), „Мост“ (1937) и „Улица“ (1942). Пише разкази и повести, в които отразява борбата срещу фашизма. В годините на антифашистката борба е интернирана (заедно със съпруга си – писателя Людмил Стоянов) в Пазарджик и Сомовит. След 9 септември 1944 г. завежда отдел „Белетристика“ в сп. „Пламък“. Превежда на български език творби от Джордж Байрон, Лев Толстой и др.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.