• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Кавали свирят
\
Магда Петканова
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������� ������������������
Текст: На проф. М. Арнаудов от Магда Петканова 21.ХII.1939 г. София
Допълнителна информация
Магда Петканова
16.08.1900 – 16.05.1970

Магда Петканова е българска поетеса, сценарист и драматург. За първи път печата свои стихове във вестник „Неделно утро“ през 1923 г. По-късно редовно сътрудничи на „Вестник на жената“, „Демократически преглед“, „Изкуство и критика“. През 1927 г. литературната задруга „Хиперион“ издава първата ѝ стихосбирка „Македонски песни“. Най-значителната ѝ стихосбирка е „Кавали свирят“. След 1945 г. Магда Петканова се отдава на драматургията. Пиесите си пише в стихове. Драмата ѝ „Царица Теодора“ е поставена в Народния театър. Автор и на сценарии за игрални филми и либрета за опери. Превежда от полски, чешки и сърбохърватски.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.