• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Епически песни
\
Пенчо Славейков
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������� ������������������
Текст: За М. Арнаудов от автора
Допълнителна информация
Пенчо Славейков
27.04.1866 – 28.05.1912

Пенчо Славейков е български поет, един от участниците в литературния кръг „Мисъл“. Той е най-малкият син на поета и политик Петко Славейков. Следва философия в Лайпциг. От там сътрудничи редовно на списанията „Мисъл“ и „Българска сбирка“, написва поемите „Ралица“, „Бойко“, „Неразделни“ и други класически епически песни, първите глави на епопеята „Кървава песен“, много от миниатюрите в „Сън за щастие“. През 1898 г. става действителен член на Българското книжовно дружество (БКД), днес – Българска академия на науките. Назначен е за учител в Софийската мъжка гимназия и е командирован в Народната библиотека в София. Поддиректор и директор на Народната библиотека, директор на Народния театър. Пенчо Славейков е един от големите български интелектуалци. Творчеството му обхваща от реалистични поеми с граждански мотиви до дълбоко философски и индивидуалистични творби. Умира в Брунате, Италия.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.