• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
П. К. Яворов
\
Любен Георгиев
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������� ����������������
Текст: На акад. Мих. Арнаудов – со страхом божим... Люб. Георгиев София 29.ІІІ.1973.
Допълнителна информация
Любен Георгиев
13.01.1933 – 29.01.2001

Любен Георгиев е български литературовед и литературен критик. Специалист по българска литература на ХХ век и по съветска литература. Старши научен сътрудник II степен в Института за литература на БАН от 1980 г. Доцент по литература във ВИТИЗ (днес НАТФИЗ) от 1987 г. Водещ на предаването „Московски срещи“ по Българската национална телевизия. Автор на книгите „Съвременни писатели“, „Пеньо Пенев – поетът с ватенката“, „Критически претворения : Проблеми и портрети“, „Пейо Яворов“, „Съветски писатели отблизо“, „Владимир Висоцки“, „Класици на българската литература“, „Анализи на българската класическа литература“, „Извън забраните“, „Литературна класика“, „Ръководство за кариеристи“, „Подло време“, „Русия в моята съдба“. Член на Съюза на българските писатели.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.