• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Лирика
\
Петър Алипиев
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������� ��������������
Текст: На акад. Михаил Арнаудов с дълбоко уважение и почит! Петър Алипиев 1968.
Допълнителна информация
Петър Алипиев
14.03.1930 – 10.02.1999

Петър Алипиев е български поет и преводач. Кръстен е Пашанко Пеев, но на зряла възраст променя името си на Петър Алипиев. Работи като литературен редактор в Радио „София“ и като редактор в Държавно издателство „Георги Бакалов“. Автор е на множество преводи на поети като Александър Пушкин, Алексей Колцов, Николай Заболоцки, Николай Рубцов, Шандор Петьофи, Николаус Ленау. По-важните книги на Петър Алипиев са „Лирика“, „Без малко Тиртей. Картини от една изложба“, „Българска поезия. Антология“. Той е автор на една-единствена стихосбирка с име „Лирика“, която преиздава през целия си живот. Това е вторият случай в българската поезия след Атанас Далчев, според който даден поет е автор на една-единствена стихосбирка. Стихове на Алипиев са превеждани на почти всички европейски езици.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.