• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Празник в пламъци
\
Кирил Христов; послесл. от Михаил Арнаудов
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������� ��������������
Текст: На Михаила Арнаудов. Приятелю, сакатото ни племе Не знай на равновесието храм; – Не чуди ли те, болки тъй големи Че чакам аз прибулено да дам? София, 23.ХІІ.1921. Кирил
Допълнителна информация
Кирил Христов
23.06.1875 – 07.11.1944

Кирил Христов е български поет, белетрист, драматург и преводач. Дебютира с преводи на Надсон, Плешчеев и др. в социалистическите издания в. „Работник“ и „Сиромашки защитник“, сп. „Дело“, както и в сп. „Мисъл“ през 1892 – 1895 г. Първото му оригинално печатно стихотворение е „Върти лопатите, върти“, публикувано в сп. „Дело“, 1894 г. Преди да завърши гимназия, през 1895 – 1896 г. пребивава в Триест, Италия, учи за кратко във военноморско училище. Учителства в Шумен. Библиотекар е в Софийския университет и в Софийската народна библиотека (1901 – 1907). Христов е военен кореспондент и сътрудник на в. „Военни известия“ през Балканските и Първата световна война. Кирил Христов е един от строителите на модерната българска литература, с признание за класик от литературната критика. Стихотворението му „Жени и вино! Вино и жени“ (1897) е сред най-популярните и рецитирани творби.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.