• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Завои
\
Тодор Влайков
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������� ��������������
Текст: На уважаемия г-н професор М. Арнаудов с най-добри приятелски чувства, София, 26.ІІ.1935 г. Т. Влайков.
Допълнителна информация
Тодор Генчов Влайков
13.02.1865 – 28.04.1943

Тодор Генчов Влайков, наричан още с псевдонима си Веселин, е български писател, белетрист, публицист, общественик и политик. Завършва Историко-филологическия факултет на Московския университет. Основател и председател на Българския учителски съюз. Действителен член на БКД от 1900 г. Един от лидерите на Радикалдемократическата партия, народен представител. Участва в управлението на Демократическия сговор през 1924 г. Редактор на сп. „Демократически преглед“. След 1931 г. се оттегля от политическа дейност. Най-известното му произведение е повестта „Дядовата Славчова унука“.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.