• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Възпоменателен албум нареден по случай 50 годишнината от физичната смърт на безсмъртния певец на българска земя - Христо Ботев ...
\
Автор: Ст. Лазаров
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������� ������������
Текст: Мил спомен на М. Арнаудов от „момчето с бяло калпаче“ 11/12 1926
Допълнителна информация
Стоян Заимов
12.08.1853 – 09.09.1932

Стоян Заимов е български националреволюционер, апостол на Априлското въстание, просветен деец, общественик и писател. Участва в основаването на Гюргевския революционен комитет, който подготвя Априлското въстание (1876). Определен е за главен апостол на Трети (Врачански) революционен окръг. След потушаването на въстанието е заловен и получава смъртна присъда. Заменена е с доживотно заточение в крепостта Сен Жан д'Акр (днес Акра или Ако, Израел). Освободен по общата амнистия след Санстефанския мирен договор (3 март 1878 г.) и се завръща в България. Завършва Педагогическия институт в Москва. През 1895 г. става за три години член на постоянния учебен комитет към Министерството на народното просвещение. Съставя учебници и методически ръководства. Основава сп. „Училищен преглед“. Директор на Народната библиотека в София от 1903 до 1908 г. Стоян Заимов полага основата на българската модерна мемоарна традиция, като през 1884 г. започва да пише „Миналото“. По замисъла му трудът трябвало да излезе в 12 книги, но успява да напише само 4. Известна е и неговата биография на Васил Левски.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.