• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Трудът
\
Иван Вазов; състав. Здравко Сребров, Никола Шивачев
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������� ����������
Текст: На приятеля проф. Мих. Арнаудов поднася с най-добри чувства Борис Вазов 21/VІІІ 1950.
Допълнителна информация
Борис Вазов
1873 – 1957

Борис Вазов е български общественик и политик, най-малкият от братята Вазови. Брат е на писателя Иван Вазов и военните дейци Георги Вазов и Владимир Вазов. Борис Вазов е известен публицист, общественик и културен деец. Има големи заслуги за публикуването на много от произведенията на знаменития си брат. Той е „писарят“ на брата писател, записал по-голямата част от романа „Под игото“ под диктовката на брат си Иван, който по това време боледува от „очебол“ и по тази причина не може да пише. През 1925 г. Вазов е сред ранените в организирания от комунистите атентат в църквата „Света Неделя“. Съпругата му Елисавета Консулова-Вазова и дъщеря му Бинка Вазова са известни български художнички.
Линкове
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.