• EnglishEnglish
Информация за библиотечния документ
Войнишка тетрадка
\
Радой Ралин
Описание
Автограф от фотографа Ст. Лазаров���������������� ���� ���������� ����������
Текст: На академик Мих. Арнаудов с преклонение и възхищение! Радой Ралин София 19.І.71.
Допълнителна информация
Радой Ралин
23.04.2922 – 21.07.2004

Радой Ралин е псевдоним на Димитър Стоянов – български писател, поет, сатирик, дисидент, известен с творчество, изтъкващо ценностите на свободата. Правнук е на Таньо Стоянов, който е сподвижник на Васил Левски и приятел на Стефан Караджа. Сатиричните творби на Ралин са изключително популярни. Характерна за епиграмното му изкуство е книгата „Люти чушки“, изгорена през 1968 г. в пещите на Полиграфическия комбинат в София, с няколко издания в чужбина на български език. Радой Ралин възражда нетрадиционните за българската сатира кратки жанрови форми – апострофа, афоризма, сатиричната парабола; разширява жанровата територия на съвременната сатира, вътрешновидовото богатство с уникалните си думи – хибриди. Ралин работи активно във всички жанрове на сатиричното изкуство. Член на Съюза на българските писатели.
Колекции
Послания на времето

Академик Михаил Арнаудов е личност със значимо присъствие в българската култура и принос в областта на науката, литературата, фолклора, историята на българското Възраждане, социологията, философията и народопсихологията. Цялото документално и библиотечно наследство на родения в Русе виден учен е национално богатство от изключително значение. Единствено Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе притежава колекция от над 1500 книги от личната библиотека на Михаил Арнаудов с автографи, послания и дарствени надписи от български и чужди знакови личности. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между Академика и неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българското културно наследство.